Кандидатствай Вход
Играй за 27 награди от OMV и Бяла Карта Mastercard!

Играй за 27 награди от OMV и Бяла Карта Mastercard!

Валидна до: 15.09.2023
443

Спечели награда, подари си моменти на радост

Участвай в томбола с Бяла Карта и Бяла Карта GOLD през цялото лято.

Включи се в томбола за 1 от 27 вълнуващи награди с твоята Бяла Карта и/или Бяла Карта GOLD:

 • Пазарувай за минимум 100 лв. в рамките на периода на кампанията* в OMV. 
 • Използвай приложението OMV MyStation
 • Плати безконтактно с Бяла Карта Mastercard или Бяла Карта GOLD Mastercard.
   

При успешно изпълнение на трите стъпки автоматично получаваш възможност да участваш в 3 томболи за 1 от общо 27 награди:

 •  3 ваучера за електрическо колело, осигурени от Bike Center
 •  9 ваучера за уикенд изживяване
 •  15 GoPro камери.
   

 *период на кампанията: 15.06.2023 г. – 15.09.2023 г.

Не чакай, включи се още днес!

 1. Пазарувай за минимум 100 лв. в рамките на периода на кампанията в OMV.
 2. Използвай приложението OMV MyStation.
 3. Плати безконтактно с Бяла Карта или Бяла Карта GOLD.
   

Период на кампанията: от 15.06.2023г. до 23:59 часа на 15.09.2023г.

Общи условия: www.omv.bg

При успешно изпълнение на трите стъпки автоматично получаваш възможност да участваш в 3 томболи за 1 от общо 27 награди:

 • 3 ваучера за електрическо колело, осигурени от Bike Center;
 • 9 ваучера за уикенд изживяване;
 • 15 GoPro камери.

Общи условия на "ОМВ България" ООД за кампанията

“ Спечели награда, подари си моменти на радост”

I. Организатор

1. Настоящите общи условия ("Общи/те условия") имат за цел да уредят реда и начина за провеждане и участие в промоционалната кампания "Спечели награда, подари си моменти на радост", която се осъществява в сътрудничество с MasterCard® ("Кампанията") и която дава възможност на участниците в нея да спечелят следните награди: 3 (три) предплатени ваучери за електрическо колело или друг вид колело, чрез които могат да бъдат закупени и платени стоки и услуги, включително такси за доставка при продажба от разстояние, от магазините на Bike Center (или на www.BikeCenter.bg); 9 (девет) ваучера за уикенд за двама за 3 различни дестинации (Хотел Гела, комплекс Самовила, Еко къмпинг Синева), в избран от спечелилия период в рамките на 12 месеца от спечелването на наградата; 15 (петнадесет) GOPRO камери (модел GOPRO HERO 11 BLACK WI-FI). Всички награди ще бъдат изпратени по куриер, на посочен от победителите адрес.

2. Кампанията се организира от "ОМВ България" ООД, ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. Донка Ушлинова №2, сграда 4, 1766 София, имейл info.bulgaria@omv.com ("ОМВ България" или "Организаторът").

II. Обхват и период на кампанията

3. Кампанията, организирана от ОМВ България и MasterCard®, съгласно настоящите Общи условия, дава възможност на клиентите на ОМВ България да направят покупка в обектите на Организатора, използвайки приложението OMV MyStation при плащане чрез безконтактна карта MasterCard, което дава право на автоматично участие в томбола за една от общо двадесет и седем награди.

4. Кампанията ще се проведе в периода от 15.06.2023г. до 23:59 часа на 15.09.2023 г, във всички търговски обекти на Организатора, като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на уеб страницата на ОМВ България: www.omv.bg.

III. Право на участие и регистрация за томболата с награди

5. Право на участие в томболата с награди има всяко лице, което отговаря на следните условия (наричано по-долу "Участник"):

a) отговаря на изискванията по т. 6 и т. 7;

b) не попада в изключенията по т. т. 8, т. 9 и т. 10;

c) извърши успешно регистрация за участие томболата съгласно т. 11-17.

6. В томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което e навършило 18 г.

7. В томболата може да участва само лице, което е направило покупка или покупки на стоки или услуги общо на стойност минимум 100 (сто) лв., с ДДС, в търговски обект на Организатора (OMV бензиностанция в България), която покупка или покупки са извършени в период от 15.06.2023 до 15.09.2023г., като задължително при покупката трябва да е използвано приложението на OMV MyStation, а сумата трябва да бъде платена изцяло чрез използване на валидна безконтактна карта MasterCard® - с кредитна или с дебитна с функция за безконтактно плащане.

8. Лица, които купуват стоки или услуги в обект на Организатора с безконтактна карта или друго платежно средство, различно от безконтактна карта MasterCard®, нямат право на участие в Кампанията, независимо от стойността на направената от тях покупка или покупки. Лицата, които са платили чрез валидна карта MasterCard®, но не са използвали приложението MyStation, също не придобиват право на участие в томболата.

9. Служители на ОМВ България, включително служителите на обектите на Организатора, MasterCard® и Ол Ченълс камюникейшън ЕООД, ЕИК: 131350957, ("Подизпълнителят") или членовете на техните семейства и роднините по права линия без ограничения, както и други лица, работещи на обектите на Организатора, или свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в томболата.

10. Юридически лица нямат право на участие в томболата.

11. Лице, което отговаря на изискванията, посочени в т. 5-10 по-горе, има право на автоматично участие в тегленето на томболата, като тегленията ще бъдат обявени на интернет страницата: www.omv.bg/mastercard.

12. Регистрация за участие в томболата не се изисква. Всеки, който е закупил (с една или няколко транзакции) стоки или услуги общо на стойност минимум 100 лв. (сто лева) в рамките на периода на кампанията, от бензиностанция OMV, използвал е новото приложение OMV MyStation и е заплатил цената с безконтактна карта MasterCard®, участва автоматично в томболата.

13. Победителите ще бъдат известени по телефон или имейл (посочен в регистрацията в приложението OMV MyStation), като телефонният номер и имейлът ще се използват от Организатора единствено за целите, посочени в т. 27 и 28 по-долу. За всяко теглене Участници ще бъдат само онези, които имат извършени покупки общо на стойност не помалко от 100 лв., направени (с една или няколко транзакции) в периода на Кампанията съгласно правилата на настоящите Общи условия.

14. Един Участник има право на толкова броя отделни участия в тегленията от томболата, равни на всеки отделни 100 лв., платени съгласно условията на настоящите Общи условия през периода на Кампанията (Пример 1: ако са извършени покупки на стойност 210 лв. съобразно настоящите Общи условия, потребителят има право на 2 (две) участия в тегленето на томболата. Пример 2: ако са извършени покупки на стойност 430 лв. съобразно настоящите Общи условия, потребителят има право на 4 (четири) участия в тегленето на томболата.). Всяко отделно право на участие, придобито в периода на Кампанията, участва във всяко теглене в периода на Кампанията (15.06-15.09.2023 г.), но във всеки случай след датата на която е придобито, т.е. след датата на натрупването на всяка отделна сума от 100 (сто) лв. съгласно чл. 16 по-долу (Пример 1: ако сумата от 100 лв. е натрупана съобразно настоящите Общи условия с няколко отделни транзакции в периода от 15.06.2023 г. до 20.07.2023 г., Участникът има право на участие в тегленето, което ще се проведе на 20.08.2023 г. Пример 2: ако сумата от 100 лв. е натрупана съобразно настоящите Общи условия с няколко отделни транзакции в периода от 15.06.2023 г. до 20.08.2023 г., Участникът има право на участие в тегленето, което ще се проведе на 20.09.2023 г. Пример 3: ако сумата от 100 лв. е натрупана съобразно настоящите Общи условия с няколко отделни транзакции в периода от 15.06. до 20.08.2023 г. и в последствие до 14.09.2023 г. е натрупана още една сума от 100 лв., Участникът има право на 2 (две) участия в тегленето, което ще се проведе на 20.09.2023 г.). Един Участник има право да спечели само 1 (една) награда от всички тегления на награди в томболата, независимо от броя на участията.

IV. Награди, теглене на награди и получаване на награди

15. Наградите в томболата на Кампанията са, както следва:

• 3 (три) ваучера за магазините на Bike Center;

• 9 (девет) различни уикенд изживявания в България;

• 15 (петнадесет) GOPro камери.

16. Победителите ще бъдат определени в три тегления на томболата на следните дати:

• Първо теглене: 19.07.2023 г. - обявяване на победителите на 20.07.2023 г. В тегленото участват всички транзакции, отговарящи на Общите условия и извършени в периода 15.06 – 15.07 вкл.

• Второ теглене: 22.08.2023 г. - обявяване на победителите на 23.08.2023 г. В тегленето участват всички транзакции, отговарящи на Общите условия и извършени в периода 15.06 – 15.08 вкл.

• Трето теглене: 19.09.2023 г. - обявяване на победителите на 20.09.2023 г. В тегленето участват всички транзакции отговарящи на Общите условия, извършени в периода 15.06 – 15.09 вкл.

17. Наградите се теглят от и в присъствието на трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду всички регистрирани за участие в томболата Участници към датата и часа на тегленето.

18. При всяко теглене на печеливши Участници Организаторът тегли и четирима резервни печеливши Участници.

19. Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страницата www.omv.bg/mastercard: инициали на имената на печелившите Участници и номерата на техните OMV MyStation карти, и се свърза с печелившите Участници по телефона и/или по електронната поща. Обявяването се извършва в деня на или в деня след провеждане на съответното теглене на томбола по т. 16. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница: www.facebook.com/OMVBulgaria. Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно тези Общи условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 21.

20. Всяка награда трябва да бъде потвърдена от всеки печеливш Участник, когато бъде уведомен за това по телефон или по електронната поща. Независимо от получаване на уведомлението, във всички случаи Участникът е длъжен да потвърди получаването на наградата не по-късно от 14 дни от датата на обявяване на печелившите на интернет страницата www.omv.bg/mastercard съгласно т. 19.

21. В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печеливш Участник или в посочения в т. 20 срок печеливш Участник откаже или не потвърди получаването на наградата на Организатора, Организаторът има право на мястото на същия този Участник да обяви за печеливш един от резервните печеливши Участници, съгласно поредността на изтегляне на последните. В момента на обявяване резервни печеливши Участници съответните заместените печеливши Участници губят правото си на награда.

22. Спечелената награда се предоставя лично на Участника от Организатора, Подизпълнителя или избрано от тях физическо или юридическо лице чрез куриер след предварително уговорен ден и адрес за доставка, като при връчване на наградата на печеливш Участник се подписва приемо-предавателен протокол.

23. Във връзка с данъчното третиране на наградата се изискват допълнителни лични данни (три имена и ЕГН), Организаторът или Подизпълнителят имат право да изискат такива лични данни от печелившия Участник. В случай че печелившият Участник не предостави изисканите лични данни в посочения от Организатора или Подизпълнителя срок, в резултат на което за Организатора или Подизпълнителя е невъзможно законосъобразно да връчат награда, печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда, като се прилага съответно т. 22.