Кандидатствай Вход
Нов сезон, нови моменти на радост

Нов сезон, нови моменти на радост

Валидна до: 15.02.2024
555

Нов сезон, нови моменти на радост!

Участвай в томбола с твоята Бяла Карта Mastercard или Бяла Карта GOLD Mastercard и направи сезона още по-незабравим.

Включи се в томболата за 1 от 36 награди, като:

  1. Пазаруваш за минимум 100 лв. на месец* от OMV.
  2. Използваш приложението OMV MyStation.
  3. Платиш безконтактно с Бяла Карта или Бяла Карта GOLD Mastercard.

Наградите са:

✔️12 броя iPhone 15 Pro.

✔️12 ваучера за две нощувки за 6-членна компания в къща за гости Pirin Golf & Country Club.

✔️12 комплекта ски екипировка за двама от магазин Sport Box.

На всеки 100 лв., платени в OMV в рамките на периода на кампанията, записваш по едно участие в томболата.

*В периода на кампанията: 15.10.2023 г. до 15.02.2024 г.

Официалните правила на кампанията тук.

  1. Пазарувай за минимум 100 лв. в рамките на периода на кампанията в OMV.
  2. Използвай приложението OMV MyStation.
  3. Плати безконтактно с Бяла Карта или Бяла Карта GOLD

При успешно изпълнение на трите стъпки автоматично получаваш възможност да участваш в 4 томболи за 1 от общо 36 награди:

Във всяка томбола ще бъдат изтеглени по:

  • 3 броя iPhone 15 Pro;
  • 3 ваучера за две нощувки в къща за гости Pin Golf & Country Club;
  • 3 комплекта ски екипировка.

Официалните правила на кампанията тук.

Общи условия на "ОМВ България" ООД за кампанията

“Нов сезон, нови моменти на радост”

I. Организатор

1. Настоящите общи условия ("Общи/те условия") имат за цел да уредят реда и начина за провеждане и участие в промоционалната кампания "Нов сезон, нови моменти на радост", която се осъществява в сътрудничество с MasterCard® ("Кампанията") и която дава възможност на участниците в нея да спечелят следните награди: 1) 12 (дванайсет) предплатени ваучери за ски екипировка за двамата или друг вид екипировка, чрез които могат да бъдат закупени и платени стоки и услуги, включително такси за доставка при продажба от разстояние, от магазините на Sport box (или на Онлайн магазин за премиум спортни стоки на супер цени Sportbox.bg ); 2) 12

(дванайсет) ваучера за две нощувки във вилна къща за гости за 6 души в Pirin Golf & Country Club (или на Къща Малина - Pirin Golf); 3) 12 (дванайсет) мобилни телефона, модел iPhone 15 Pro. Всички награди ще бъдат изпратени по куриер, на посочен от победителите адрес.

2. Кампанията се организира от "ОМВ България" ООД, ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. Донка Ушлинова №2, сграда 4, 1766 София, имейл info.bulgaria@omv.com ("ОМВ България" или "Организаторът").

II. Обхват и период на кампанията

3. Кампанията, организирана от ОМВ България и MasterCard®, съгласно настоящите Общи условия, дава възможност на клиентите на ОМВ България да направят покупка в обектите на Организатора, използвайки приложението OMV MyStation при плащане чрез безконтактна карта MasterCard, което дава право на автоматично участие в томбола за една от общо тридесет и шест награди.

4. Кампанията ще се проведе в периода от 15.10.2023г. до 23:59 часа на 15.02.2024г., във всички търговски обекти на Организатора, като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на уеб страницата на ОМВ България: www.omv.bg.

III. Право на участие и регистрация за томболата с награди

5. Право на участие в томболата с награди има всяко лице, което отговаря на следните условия (наричано по-долу "Участник"):

a) отговаря на изискванията по т. 6 и т. 7;

b) не попада в изключенията по т. т. 8, т. 9 и т. 10.

6. В томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което e навършило 18 г.

7. В томболата може да участва само лице, което е направило покупка или покупки на стоки или услуги общо на стойност минимум 100 (сто) лв., с ДДС, в търговски обект на Организатора (OMV бензиностанция в България), която покупка или покупки са извършени в период от 15.10.2023 г. до 15.02.2024 г., като задължително при покупката трябва да е използвано приложението на OMV MyStation, а сумата трябва да бъде платена изцяло чрез използване на валидна безконтактна карта MasterCard® - с кредитна или с дебитна с функция за безконтактно плащане.

8. Лица, които купуват стоки или услуги в обект на Организатора с безконтактна карта или друго платежно средство, различно от безконтактна карта MasterCard®, нямат право на участие в Кампанията, независимо от стойността на направената от тях покупка или покупки. Лицата, които са платили чрез валидна карта MasterCard®, но не са използвали приложението MyStation, също не придобиват право на участие в томболата.

9. Служители на ОМВ България, включително служителите на обектите на Организатора, MasterCard® и Ол Ченълс камюникейшън ЕООД, ЕИК: 131350957, ("Подизпълнителят") или членовете на техните семейства и роднините по права линия без ограничения, както и други лица, работещи на обектите на Организатора, или свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в томболата.

10. Юридически лица нямат право на участие в томболата.

11. Лице, което отговаря на изискванията, посочени в т. 5-10 по-горе, има право на автоматично участие в тегленето на томболата, като тегленията ще бъдат обявени на интернет страницата: www.omv.bg/mastercard.

12. Регистрация за участие в томболата не се изисква. Всеки, който е закупил (с една или няколко транзакции) стоки или услуги общо на стойност минимум 100 лв. (сто лева) в рамките на периода на кампанията, от бензиностанция OMV, използвал е новото приложение OMV MyStation и е заплатил цената с безконтактна карта MasterCard®, участва автоматично в томболата.

13. Победителите ще бъдат уведомени от Организатора по телефон или имейл (посочен в регистрацията в приложението OMV MyStation), като телефонният номер и имейлът ще се използват от Организатора единствено за целите, посочени в т. 27 и 28 по-долу. За всяко теглене Участници ще бъдат само онези, които имат извършени покупки общо на стойност не по-малко от 100 лв., направени (с една или няколко транзакции) в периода на Кампанията съгласно правилата на настоящите Общи условия.

14. Един Участник има право на толкова броя отделни участия в тегленията от томболата, равни на всеки отделни 100 лв., платени съгласно условията на настоящите Общи условия през периода на Кампанията (Пример 1: ако са извършени покупки на стойност 210 лв. съобразно настоящите Общи условия, потребителят има право на 2 (две) участия в тегленето на томболата. Пример 2: ако са извършени покупки на стойност 430 лв. съобразно настоящите Общи условия, потребителят има право на 4 (четири) участия в тегленето на томболата.). Всяко отделно право на участие, придобито в периода на Кампанията, участва във всяко теглене в периода на Кампанията (15.10.2023-15.02.2024г.), но във всеки случай след датата на която е придобито, т.е. след датата на натрупването на всяка отделна сума от 100 (сто) лв. съгласно чл. 16 по-долу (Пример 1: ако сумата от 100 лв. е натрупана съобразно настоящите Общи условия с няколко отделни транзакции в периода от 15.10.2023 г. до 15.11.2023 г., Участникът има право на участие в тегленето, което ще се проведе на 20.11.2023 г. Пример 2: ако сумата от 100 лв. е натрупана съобразно настоящите Общи условия с няколко отделни транзакции в периода от 15.10.2023 г. до 15.12.2023 г., Участникът има право на участие в тегленето, което ще се проведе на 19.12.2023 г. Пример 3: ако сумата от 100 лв. е натрупана съобразно настоящите Общи условия с няколко отделни транзакции в периода от 15.10. до 15.12.2023 г. и в последствие до 15.01.2024 г. е натрупана още една сума от 100 лв., Участникът има право на 2 (две) участия в тегленето, което ще се проведе на 17.01.2024г.). Един Участник има право да спечели само 1 (една) награда от всички тегления на награди в томболата, независимо от броя на придобитите права на участие.

IV. Награди, теглене на награди и получаване на награди

15. Наградите в томболата на Кампанията са, както следва:

a) 12 (дванайсет) ваучера за ски екипировка за двама от магазините на Sport Box;

b) 12 (дванайсет) ваучера за две нощувки в къща за гости за 6 души в Pirin Golf & Country Club;

c) 12 (дванайсет) мобилни телефона iPhone 15 Pro.

16. Победителите ще бъдат определени в четири тегления на томболата на следните

дати:

• Първо теглене: 20.11.2023 г. - обявяване на победителите на 21.11.2023 г. В тегленото участват всички транзакции, отговарящи на Общите условия и извършени в периода 15.10 – 15.11 вкл.

• Второ теглене: 19.12.2023 г. - обявяване на победителите на 20.12.2023 г. В тегленето участват всички транзакции, отговарящи на Общите условия и извършени в периода 15.10 – 15.12 вкл.

• Трето теглене: 17.01.2024 г. - обявяване на победителите на 18.01.2024 г. В тегленето участват всички транзакции отговарящи на Общите условия, извършени в периода 15.10 – 15.01.2024 вкл.

• Четвърто теглене: 19.02.2024 г. - обявяване на победителите на 20.02.2024 г. В тегленето участват всички транзакции отговарящи на Общите условия, извършени в периода 15.10.2023 г. – 15.02.2024 вкл.

17. Наградите се теглят от и в присъствието на трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду всички автоматично регистрирани за участие в томболата Участници към датата и часа на тегленето.

18. При всяко теглене на печеливши Участници Организаторът тегли и четирима резервни печеливши Участници.

19. Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страницата www.omv.bg/mastercard: инициали на имената на печелившите Участници и номерата на техните OMV MyStation карти, и се свърза с печелившите Участници по телефона и/или по електронната поща. Обявяването се извършва в деня на или в деня след провеждане на съответното теглене на томбола по т. 16. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница: www.facebook.com/OMVBulgaria. Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно тези Общи условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 21

20. Всяка награда трябва да бъде потвърдена от всеки печеливш Участник, когато бъде уведомен за това по телефон или по електронната поща. Независимо от получаване на уведомлението, във всички случаи Участникът е длъжен да потвърди получаването на наградата не по-късно от 14 дни от датата на обявяване на печелившите на интернет страницата www.omv.bg/mastercard съгласно т. 19.

Официалните правила на промоцията: obshi-uslovia-mastercard-autumn-campaign-2023.pdf (omv.bg)