Кандидатствай Вход
Пазарувай с едни пари напред с Бяла Карта Mastercard

Пазарувай с едни пари напред с Бяла Карта Mastercard

Валидна до: 17.12.2023
480

Можеш да спечелиш 1 (даже 2*) от 400 ваучера за пазаруване в METRO от 11.09.2023г. до 17.12.2023г. с твоята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD.

За да се включиш в томболата, трябва да:

 1. направиш най-малко една покупа за поне 99 лева с ДДС  в периода на кампанията в някой от магазините на METRO.
 2. платиш безконтактно с твоята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD.
 3. регистрираш покупката си на сайта: Пазарувай с едни пари напред – от METRO и Mastercard

Не забравяй да запазиш касовата бележка/фактурата, както и POS бележката от регистрираната покупка.

При регистриране на бележка, ще играеш за всяко едно от предстоящите тегления!

Наградите са 400 ваучера (всеки на стойност 99 лева) и ще бъдат раздадени на четири тегления – по 100 награди на всяко теглене. Печелившите ще бъдат изтеглени на следните дати:

 • 02.10.2023г.
 • 30.10.2023г.
 • 27.11.2023г.
 • 18.12.2023г.

*Всеки участник може да спечели до 2 ваучера при регистрирани поне 2 покупки, всяка на стойност поне 99 лева.

 1. Пазарувай в МЕТРО за поне 99 лв. с ДДС в периода на кампанията;
 2. Плати безконтактно с Бяла Карта Mastercard или Бяла Карта GOLD Mastercard;
 3. Регистрирай POS бележката от покупката си на: Пазарувай с едни пари напред – от METRO и Mastercard.

Запази касовата бележка/фактурата, както и POS бележката от твоята покупка!

„METRO и MASTERCARD: ПАЗАРУВАЙ С ЕДНИ ПАРИ НАПРЕД“

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „METRO и MASTERCARD: ПАЗАРУВАЙ С ЕДНИ ПАРИ НАПРЕД“ („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр.

София, бул. Цариградско шосе 7-11 км, накратко „Организатор“.

Настоящите Официални правила са публикувани на сайта http://promo.metro.bg/, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата http://promo.metro.bg

ІІ. ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Официални правила:

 КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта МЕТРО (независимо дали картата е издадена на името на физическо или юридическо лице). Ако картата МЕТРО е издадена на юридическо лице, КЛИЕНТ е лицето, което се е регистрирало като УЧАСТНИК. В такъв случай Организаторът не носи отговорност за отношенията между КЛИЕНТА и лицето, на чието име и издадена картата МЕТРО.

УЧАСТНИК се нарича Клиент, регистрирал покупката си от МЕТРО на минимална стойност от 99 лв. с ДДС, заплатена с карта на Mastercard, на https://promo.metro.bg, чрез качване на POS бележка от трансакцията.

ПЕЧЕЛИВШ е онзи Участник, който е изтеглен на случаен принцип чрез използването на специализиран софтуер и може да участва за една от предварително обявените награди.

ІII. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 11.09.2023 г. до 17.12.2023г. Тегленето на наградите ще се проведе на следните дати:

 • 02.10.2023г.
 • 30.10.2023г.
 • 27.11.2023г.
 • 18.12.2023г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

За участие в Промоционалната кампания и включване в теглене на награди даден Клиент трябва да:

 1. Направи покупка на стойност минимум 99 лв. с ДДС в някой от магазините на МЕТРО.
 2. Заплати своята сметка безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания (11.09.2023г.)
 3. Регистрира и качи четима снимка на POS бележката от трансакцията на https://promo.metro.bg, попълвайки всички задължителни полета с валидни данни
 • Име и фамилия
 • сума и дата на покупката
 • имейл
 • телефон за връзка
 • номер на клиентска МЕТРО карта, с която е направил покупката
 1. Приеме Официалните правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни като кликне върху тикчето за съгласие.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Награди: 400 х 99 лева с ДДС за пазаруване в МЕТРО.

Теглене 1 (02.10.2023 г.)

 • 100 х 99 лв. с ДДС за пазаруване в МЕТРО.

Теглене 2 (30.10.2023г.)

 • 100 х 99 лв. с ДДС за пазаруване в МЕТРО.

Теглене 3 (27.11.2023г.)

 • 100 х 99 лв. с ДДС за пазаруване в МЕТРО.

Теглене 4 (18.12.2023г.)

 • 100 х 99 лв. с ДДС за пазаруване в МЕТРО.

Всеки участник има право да получи до две награда за целия период на кампанията. При регистриране на бележка, участникът играе за всяко едно от предстоящите тегления, независимо от периода на регистриране на бележката.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

VI. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им и на http://promo.metro.bg, в срок до 7 дни след изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора http://promo.metro.bg след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

VІI. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА И ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда.

Участниците трябва да съхраняват регистрираните POS бележки. При изтегляне на победителите, от тях може да се изиска предоставяне на оригинални печеливши POS бележки, отговарящи на общите условия на Играта, за сверяване на регистрираните данни. Победителите трябва да ги предоставят в срок от 7 дни след поискване.

Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи.

Наградата ще бъде получена под формата на баркод във Viber съобщение/имейл или номер на баркод в SMS съобщение.

При получаване на наградата, клиента ще получи баркод, с който ще може да си приспадне сумата на наградата за следващо пазаруване.

Валидността на наградата е до 90 дни след получаване.

Официалните правила на кампанията на: Пазарувай с едни пари напред – от METRO и Mastercard