Кандидатствай Вход
Празнувай и пазарувай през януари и може да спечелиш iPhone 6

Празнувай и пазарувай през януари и може да спечелиш iPhone 6

Валидна до: 31.01.2016
2356

Празнувай и пазарувай през януари и може да спечелиш iPhone 6

Посрещни празника си с Бяла Карта!

Разполагаш с целия месец януари, в който можеш да ПАЗАРУВАШ с твоята Бяла Карта и да участваш в промоцията!

Всяка трансакция в периода на промоцията, от  1ви до 31ви януари 2016г., с твоята Бяла Карта ти гарантира участие в томболата на промоцията, в която можеш да спечелиш iPhone 6 и още 10 допълнителни награди!
 

Новата 2016та година настъпи! Сега е месецът на имените дни! ​ Пазарувай с твоята кредитна карта Бяла Карта от 1ви до 31ви януари 2016г. и се възползвай от промоцията! Извършените трансакции от теб с твоята Бяла Карта ти гарантират участие в томболата на промоцията, в която играеш за iPhone 6! Участвай!

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА


„Януари - Месец на имениците – празнувай и пазарувай през януари и може да спечелиш iPhone 6”

Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

За периода от 1ви до 31ви януари 2016 г.


 
I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.
2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Промоцията, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 01.01.2016 г. и ще продължи до 31.01.2016 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 32 и т. 33. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
4. Промоцията се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
5. Право на участие в Промоцията придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“, одобрено е за отпускане на кредит, сключило е Договор за кредит „Бяла Карта“ с Организатора (настоящ Клиент на Дружеството) преди 01.01.2016 г., има имен ден през м. януари 2016 г., извършил е трансакция през м. януари 2016 г. и е изпълнило условията на Промоцията през периода 01.01.2016 г. и 31.01.2016 година. Имените дни, даващи право на участници да участват в настоящата промоция, са следните:

Васильовден - 01 Януари / Имен ден: Васил, Василен, Василена, Василий, Василия, Василка, Васка, Весела, Веселин, Веселина, Вълко, Вълчо
Свети Силвестър РимскиBU - 02 Януари / Имен ден: Горан, Горица, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Серафим, Силва, Силвия, Силвана, Силвестър
Събор на свети 70 апостоли - 04 Януари / Имен ден: Тихомир, Тихомира, Тихомирка
Зимен Кръстовден (Попова Коледа) - 05 Януари / Имен ден: Кръстьо, Кръстана
Йордановден - Свето Богоявление - 06 Януари / Имен ден: Банчо, Бистра, Богдан, Богдана, Богoлюб, Богoлюбa, Богомил, Божан, Божана, Божидар, Божидара, Божил, Бончо, Борислав, Борислава, Боян, Бояна, Данка, Данко, Данчо, Йордан, Йордана, Йорданкa, Найден, Теодосий
Ивановден - Свети Йоан Кръстител - 07 Януари / Имен ден: Ваньо, Bаня, Еньо, Енчо, Жан, Жанa, Жанета, Ивайла, Ивайло, Иван, Ивана, Иванкa, Иваниела, Иванинa, Ивелин, Ивелина, Ивета, Иво, Йоан, Йоанa, Йовка, Йовко, Йонка, Йонко, Йончо, Йото, Калоян
Преп. Теодосий Велики - 11 Януари / Имен ден: Богдан, Богдана, Теодосий
Мчца Татяна - 12 Януари / Имен ден: Таня, Татияна, Татяна, Траяна
Преп. отци, избити в Синай и Раита. Света Нина - 14 Януари / Имен ден: Адам, Калчо, Нина, Нино
Антоновден - Свети преподобни Антоний Велики - 17 Януари / Имен ден: Андон, Антоан, Антоанета, Антон, Антонина, Антония, Донка, Донко, Дончо, Тони, Тонка, Тончо, Тоньо, Тоня, Тотьо, Тотка
Атанасовден - 18 Януари / Имен ден: Атанас, Атанаска, Наска, Наско, Hасo, Hася, Начо, Tанас, Таньо, Таню, Тинка
Петльовден - Св. патриарх Евтимий Търновски - 20 Януари / Имен ден: Евтим, Евтимия, Ефтим, Евтимий, Ефтимия
Преп. Максим изповедник. Св. мчк. Неофит - 21 Януари / Имен ден: Aгнeca, Валери, Валерия, Максим, Максимилиян, Неофит
Преп. Ксения Римлянка - 24 Януари / Имен ден: Аксения, Аксиния, Ксения, Оксана
Свети Григорий Богослов, архиеп. Константинополски - 25 Януари / Имен ден: Гаро, Григор, Григорена, Григорий, Гриша
Преп. Ксенофонт, Мария и синовете му - 26 Януари / Имен ден: Живко, Живка, Зоя
 
6. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“ можете да намерите на Интернет – страница: www.bialakarta.bg.
7. В Промоцията нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“ е обявено за предсрочно изискуемо към 31.01.2016 г. и теглене на наградите от томболата на 01.02.2016 г. или нямат имен ден през месец Януари 2016 година.
8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. Всеки участник, който се включи в Промоцията се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие.
9. Всеки участник има право да се откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място на адреса на управление на Организатора, посочен по т.1 по-горе.
10. Всеки участник в Промоцията следва да има местожителство на територията на Република България.
11. В Промоцията нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
12. Притежателите на кредитна карта „Бяла Карта“, които отговарят на условията на настоящата Промоция, и които в периода на промоцията са извършили трансакции през м. януари 2016 г., участват в томбола за награди.
13. Няма изискване за минимална стойност на направените трансакции, даващи право на участие в Промоцията.
14. След изпълнение на едно от условията, посочени в т.12, клиентите автоматично получават право на участие в организирана от Дружеството томбола с награда.
15. За валидни се считат всички трансакции, извършени с кредитна карта „Бяла Карта“, включително теглене на суми от банкомат.

VI. НАГРАДИ НА ПРОМОЦИЯТА
16. Наградите, осигурени от Организатора на Промоцията са 1 /един/ смартфон iPhone 6 и 10 /десет/ утешителни награди - сувенири. Организаторът не е производител на разпределяната с настоящата Промоция награда.
17. Участниците в Промоцията, които отговарят на настоящите условията, ще участват в томбола, която Дружеството ще проведе на 01.02.2016 г., на която ще бъде изтеглен 1 /един/ печеливш участник, който ще спечели 1 /един/ смартфон iPhone 6 и 10 /десет/ участника, които ще получат утешителни награди - сувенири.
18. Печелившите от томболата ще бъдат изтеглени на произволен принцип и така ще се определят имената им в присъствието на комисия от три члена единият, от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 17:30 ч. на 08.02.2016 г. имената на печелившите ще бъдат обявени на Интернет-страницата на Организатора www.bialakarta.bg. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на посочената Интернет–страница ще бъдат публикувани единствено първите им имена и фамилията.
19. Приемането на описаните Условия за участие в Промоцията е задължително условие в Промоцията, с което Участникът заявява, че доброволно предоставя личните си данни си и се задължава да спазва условията и правилата на Играта.
20. Печелившите участници в Промоцията ще бъдат потърсени от представител на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда на предоставения при кандидатстване и подписване на договора за кредит телефонен номер.
21. Печелившите Участници могат да получат наградите си в офиса на Организатора, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 от 09:00 ч. – 17:30 ч. в срок до 23.02.2015 година. В случай, че печелившите участници желаят, могат да получат своите награди на посочените от тях адреси чрез куриер като разходите, свързани с получаването на наградата, се поемат от Организатора. В този случай, печелившите участници следва да посочат адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда. В случай, че не посочат адрес, печелившите участници следва да вземат наградите си от посочения адрес на офиса на Организатора.
22. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.
23. При получаване на наградата, печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването съставения за целта двустранен протокол.
24. В случай, че печелившият Участник не се яви да получи наградата си в офиса на Организатора, в указания срок по т.21 или не посочи адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда, където да я получи чрез куриер, правата на същия да получи Наградата се отменят. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш или да я запази за себе си.
25. Организаторът не носи отговорност за истиността на данните, предоставени от печелившият Участник. В случай, че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в Договора за кредит „Бяла Карта“, Наградата не се връчва.
26. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
27. Връчването на Наградата от Промоцията може да бъде публично събитие. С участието си в Промоцията, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Промоцията без заплащане на хонорар.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
28. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет – страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
29. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ
30. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписване на договора за кредит „Бяла Карта“, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни за целите на Промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в предложението.
31. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

X ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
32. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
33. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Промоцията.
34. Всеки участник в Промоцията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.
35. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.