Кандидатствай Вход
Бъди smart с OMV и Бяла Карта Mastercard

Бъди smart с OMV и Бяла Карта Mastercard

Валидна до: 20.09.2022
795

Цяло лято smart награди.

С твоята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD можеш да спечелиш:

 • една от общо 6 тротинетки, която да ти донесе много летни спомени;
 • един от общо 60 smart филтъра за бутилки,  за да се  освежиш и погрижиш за здравето си;
 • една от 60 smart безжични колонки за много дни, изпълнени с любимите песни.

Плати безконтактно с Бяла Карта Mastercard® или с Бяла Карта GOLD Mastercard® за минимум 59 лв. в OMV в периода от 20.06.2022г. до 20.09.2022г. и регистрирай бележката от ПОС терминала, за да участваш за 1 от общо 126 награди.

Не чакай, включи се още сега!

Виж повече на: www.omv.bg/mastercard

Зареди и/или пазарувай за минимум 59 лв. от OMV в периода от 20.06.2022г. до 20.09.2022г. включително, плати безконтактно с Бяла Карта Mastercard или Бяла Карта GOLD Mastercard и регистрирай бележката си на сайта на OMV.

Не забравяй да запазиш бележката си!

Кампанията ще се проведе в периода от 20.06.2022 до 23:59 часа на 20.09.2022 г., във всички търговски обекти на Организатора, като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на уеб страницата на ОМВ България: www.omv.bg.

В томболата може да участва само лице, което е направило покупка на стоки или услуги за минимум 59 (петдесет и девет) лева с ДДС в търговски обект на Организатора (OMV бензиностанция в България), която покупка е извършена в период от 20.06.2022 до 20.09.2022 г. и е изцяло платена чрез използване на валидна безконтактна карта MasterCard® – с кредитна или с дебитна с функция за безконтактно плащане, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.

Лице, което отговаря на изискванията, посочени в т. 5-10 от Общите условия, има право да се регистрира за участие в тегленето на томболата на страницата: www.omv.bg/mastercard.

При регистрацията за участие в томболата на www.omv.bg/mastercard лицето по т. 11 от Общите условия е длъжно да посочи следните данни за регистрация:

 1. a) снимка на бележка от ПОС терминал от обект на Организатора за покупка в размер на минимум 59 (петдесет и девет) лв. с ДДС;
 2. b) дата на покупка;
 3. c) точна сума на покупка;
 4. d) RRN номер от бележката от ПОС терминала;
 5. e) собствени две имена на кирилица;
 6. f) телефонен номер за контакт;
 7. g) адрес на електронна поща.

Един Участник може да направи само 1 (една) регистрация за томболата за всяка отделна ПОС бележка. Всяка отделна регистрация участва във всички тегления на награди в томболата. Един Участник има право да спечели само 1 (една) награда от всички тегления на награди в томболата, независимо от броя на направените регистрации.

Награди, теглене на награди и получаване на награди:

Наградите за целия период на Кампанията са, както следва:

6 (шест) сгъваеми електрически тротинетки;

60 (шестдесет) smart филтър бутилки;

60 (шестдесет) smart безжични колонки.

В Промоционалната кампания ще бъдат раздадени общо 126 (сто двадесет и шест) награди. Победителите ще бъдат определени в три тегления на томболата на следните дати:

 • Първо теглене 20.07.2022 г., победителите ще бъдат обявени на 21.07.2022 г.;
 • Второ теглене 22.08.2022 г., победителите ще бъдат обявени на 23.08.2022 г.;
 • Трето теглене 21.09.2022 г., победителите ще бъдат обявени на 21.09.2022 г.

Eдна регистрирана бележка от ПОС терминал от разплащане с Mastercard ® дава право на участие в три тегления на награди. С една регистрирана бележка от ПОС терминал от разплащане с Mastercard ® може да бъде спечелена само една-единствена награда.

Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страницата www.omv.bg/mastercard: инициали на имената на печелившите Участници и RRN номера от бележката от ПОС терминал, и се свърза с печелившите Участници по телефона и по електронната поща. Обявяването се извършва в деня на или в деня след провеждане на съответното теглене на томбола по т. 18. от Общите условия. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница www.facebook.com/OMVBulgaria. Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно Общите условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 23 от Общите условия.

Всяка награда следва да бъде потвърдена от всеки печеливш Участник, когато бъде уведомен за това по телефон или по електронната поща. Независимо от получаване на уведомлението, във всички случаи Участникът е длъжен да потвърди получаването на наградата не по-късно от 14 дни от датата на обявяване на печелившите на интернет страницата www.omv.bg/mastercard съгласно т. 21 от Общите условия.

Спечелената награда се предоставя лично на Участника от Организатора, Подизпълнителя или избрано от тях физическо или юридическо лице чрез куриер след предварително уговорен ден и адрес за доставка, като при връчване на наградата на печеливш Участник се подписва приемо-предавателен протокол.

Виж пълните условия на: www.omv.bg/mastercard