Кандидатствай Вход
Спечели с Бяла Карта като участваш в промоционалната кампания Спечели с Visa в OMV

Спечели с Бяла Карта като участваш в промоционалната кампания Спечели с Visa в OMV

Валидна до: 09.10.2016
2659

Участвай в промоционалната кампания “Спечели с Visa в OMV”

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта

Участвай в промоцията на Visa от 30.08.2016 г. до 09.10.2016 г.

Направи плащане на продукти и/или услуги на ПОС терминал с твоята Бяла Карта Visa Classic в участващ в промоцията обект за поне 20 лв., изтегли талон и виж дали печелиш моментна награда- кафе Espresso VIVA CAFÉ или вода Девин Air 500мл по избор.

Не бързай да се разочароваш, ако талонът ти не е печеливш! 

Напиши трите си имена върху него, телефон за връзка, имейл, както и оторизационния код от бележката от ПОС терминала и го пусни в в специално поставена урна в близост до касите в Участващия обект.

Опитай късмета си за една от големите награди на промоцията - ваучер за гориво в обект на ОМВ на стойност 40 лева. 

Успех!

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта. Visa провежда промоция за всички картодържатели на карти Visa (дебитни, кредитни, Visa Business, V PAY и др. ако има такива). Като потребител на международна кредитна карта Бяла Карта Visa Classic и ти можеш да участваш в промоцията. Плати с твоята Бяла Карта Visa Classic минимум 20 лв. на ПОС-терминал в обект на OMV, участващ в промоцията и изтегли талон веднага! Ако твоят талон е печеливш, наградата, която печелиш, е кафе Espresso VIVA CAFÉ или вода Девин Air 500мл по избор... Ако талонът ти, обаче, не е печеливш, напиши върху него трите си имена, телефон за връзка, имейл и оторизационния код от бележката от ПОС терминала и го пусни в специално поставената урна в обекта. Големите награди на промоцията са 250 ваучера за гориво в обект на ОМВ на стойност 40 лева. Достатъчно добра причина да участваш, нали? Вземи твоята кредитна карта Бяла Карта и направи покупка на стойност минимум 20 лв. и виж дали днес ти не си щастливецът!

Официални правила на промоционална кампания “Спечели с Visa в OMV”

Раздел 1. Организатор на промоционалната кампания и официални правила

Промоционална кампания “Спечели с Visa в OMV” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ №24 („Организатор“) по възложение от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител” или “Visa”). Промоцията се провежда със съдействието на “OMВ България“ OOД със седалище и адрес на управление в гр. София, район “Младост”, бул. “Цариградско шосе” № 90, ет. 20, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121759222 („ОМВ“).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес www.visabg.com през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Visa си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, след съгласуване с ОМВ, по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на следния интернет сайт: visabg.com Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на настоящите Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. С получаването на промоционален талон участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в Промоцията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти за продажби на дребно на ОМВ (наричани по-долу „Участващи обекти“), изредени по-долу:1001 СТ Рожен 
1002 СТ Околовръстен път 
1004 СТ Дезинтегратор 
1005 СТ Варна Автоекспрес 
1006 СТ Магистрала Хемус 
1007 СТ Пловдив Консервна 
1008 СТ Варна Бриз 
1009 СТ Бургас Околовръстен път 
1010 СТ Враца 2ри Юни 
1012 СТ Плевен Сторгозия 
1013 СТ Люлин Тунела 
1014 СТ Рисе Чародейка 
1015 СТ Русе Мидия 
1016 СТ Цариградско шосе 
1017 СТ Видин Панония 
1018 СТ Търговище Околовръстен път 
1020 СТ Силистра 
1021 СТ Велико Търново 
1023 СТ Перник 
1024 СТ Кърджали 
1025 СТ Нова Загора 
1026 СТ Сандански 
1028 СТ Мусагеница 
1032 СТ Габрово 
1033 СТ Тракия Белозем 
1034 СТ Пловдив Мария Луиза 
1035 СТ Тракия Виноградец 
1037 СТ София Бул. България 
1038 СТ Ямбол Маркет 
1039 СТ Разград 
1040 СТ Добрич 
1041 СТ Бояна 
1042 СТ Пробива 
1043 СТ Момина Чешма 
1045 СТ Малинов Бул. 
1054 СТ Варна Република 
1056 СТ Варна Смирненски 
1063 СТ Опълченска Била 
1068 СТ 8ми Декември 
1069 СТ Грънчарска 
1070 СТ Осиковица 
1071 СТ Казанлък 
1072 СТ Кукленско Шосе 
1073 СТ Димитровград 
1074 СТ Слатинска 
1078 СТ Тракия Оризово 
1080 СТ Шумен Юг 
1081 СТ Шумен Север 
1082 СТ Рилци 
1085 СТ Слънчев Бряг 
1086 СТ Динката 
1087 СТ Белащица 
1089 ОМВ - Хаджидимитрово 
1090 ОМВ Дражево 
1091 ОМВ Рогозиново 
1092 СТ Момково 
1101 СТ Резбарска 
1102 СТ Банишора 
1103 СТ Самоковско Шосе 
1104 СТ Захарна Фабрика 
1106 СТ Красна Поляна 
1107 СТ Окръжна Болница 
1108 СТ Ботевградско Шосе 
1109 СТ Корабчето 
1110 СТ Дупница 
1112 СТ Ямбол Петолъчка 
1113 СТ Ветрен 
1114 СТ Ремиза 
1116 СТ Пазарджик 
1117 СТ Стара Загора Три Чучура 
1118 СТ Монтана 
1119 СТ Благоевград 
1120 СТ Шумен 
1121 СТ Варна Мир 
1122 СТ Варна Гарата 
1123 СТ Берковица 
1126 СТ Хасково Орфей 
1127 СТ Поповица 
1128 СТ Смолян 
1210 СТ Ломско Шосе 
1211 СТ Автокам 
1212 СТ Пловдив Арес 
1213 СТ Овча Купел 
1214 СТ Бъкстон 
1216 СТ Черковна 
1217 СТ Гама Велико Търново 
1218 СТ Гама Поликраище 
1219 СТ БялаРаздел

3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 30.08.2016 г. и ще продължи до 09.10.2016 г. (включително) или до изчерпване на наградния фонд. Visa може след съгласуване с ОМВ да променя периода на промоцията чрез изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде своевременно публично оповестявана на следния интернет сайт: www.visabg.com

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, притежатели и ползватели на активни карти Visa, Visa Business, V PAY, с изключение на служителите на Организаторa, Visa и ОМВ, както и на всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Промоцията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

Извършването на плащания чрез карти Visa, Visa Business и V PAY може да бъде таксувано от банката, картоиздател на съответната Visa карта.

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всеки Допустим участник, който в периода на Промоцията извърши плащане на продукти и/или услуги със своята карта Visa на ПОС терминал, на стойност минимум 20 лева, в Участващ обект получава възможност да изтегли промоционален талон и веднага има възможност да провери дали печели подарък („Моментна награда“). Моментна награда получават изтеглилите печеливш промоционален талон. Моментната награда се получава веднага срещу предоставянето на печелившия талон на служител в съответния Участващ обект.

Промоционалните талони се предоставят на Допустим участник от служител в съответния Участващ обект, в който е осъществена покупката, и са свързани само и единствено с настоящата Промоция. Всеки промоционален талон дава информация дали участникът печели или не Моментна награда. Талоните са брандирани с логото на Visa и важат само и единствено за периода на Промоцията. Талон може да бъде получен и в следващ ден в търговския обект, в който е реализирана покупката, срещу представяне на бележката от ПОС терминала, подписана и подпечатана от служител на ОМВ, в случай че в момента на покупката в съответния Участващ обект няма налични талони. Допустимите участници получават право да изтеглят талон, само ако са извършили единично плащане на стойност минимум 20 лв. с карта Visa чрез ПОС терминал в някой от Участващите обекти. Плащания, извършени извън периода на Промоцията, не дават право на участие в Промоцията.

Всеки участник получил непечеливш талон може да участва в томбола за получаване на награда („Голяма награда“), като попълни върху непечелившия талон трите си имена, телефон за връзка и email, както и оторизационния код, посочен върху бележката от ПОС терминала и го постави в специално поставена урна в близост до касите в Участващия обект. Ненадлежно попълнени талони или талони, подадени извън периода на Промоцията, няма да участват в томболата. Организаторът не носи отговорност за невярно или неточно попълване на данните на участниците.

Раздел 6. Описание на наградите

6.1. Моментни награди –кафеEspresso VIVA CAFÉ или вода Девин Air 500мл по избор.

Моментната награда се предоставя непосредствено след реализиране на покупката, срещу която е получен печеливш талон. Моментна награда може да бъде получена и в следващ ден в Участващия обект, в който е реализирана покупката, срещу представяне на печелившия талон и бележката от ПОС терминала, в случай че в Участващия обект няма налични Моментни награди към момента на изтегляне на печеливш талон.

Промоционалните талони и Моментни награди се предоставят на участниците до изчерпване на предвидената промоционална бройка.

6.2. Големи награди

Измежду всички участници, подали в специално поставените урни надлежно попълнен непечеливш талон, ще бъде проведена томбола за избиране на печеливши участници, които ще получат големите награди, представляващи ваучер за гориво в обект на ОМВ на стойност 40 лева.

Томболата ще бъде проведена не по-късно от 28.10.2016 г., като при тегленето на печелившите талони ще бъдат определени 250 печеливши участника и 250 резерви. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш или печелившият не приеме наградата до 15.11.2016 г., Организаторът има право да предостави наградата на първия резервен печеливш. В случай че Организаторът не успее да се свърже с първия резервен печеливш или съответно резервният участник откаже получаването на наградата, Организаторът предоставя наградата на следващия резервен печеливш. Организаторът ще действа по реда, предвиден в предходното изречение до предоставяне на всички Големи награди.

Наградата се предоставя срещу представяне на бележката от ПОС терминала, удостоверяваща извършеното плащане с карта Visa в периода на Промоцията.

Ваучерите могат да бъдат използвани за гориво само в Участващите обекти в периода на валидност, отбелязан върху тях. При използване на ваучера печелившите участници трябва да представят ваучера на касата на Участващ обект, като дължимата от тях сума за гориво ще бъде намалена със сумата по представения ваучер.

Големите награди ще се доставят с куриер и получават лично от Печелившите до 30 дни след провеждане на тегленето.

В случай че награда е спечелена от участник, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от участник, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Организаторът, Visa и/или ОМВ имат право по своя преценка да изключат участник от промоцията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда.

Участник не може да иска награда да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги.

Раздел 7. Отговорност

Организаторът и Visa не носят отговорност за технически проблеми при използването на банковите карти на ПОС терминали в Участващите обекти, както и за действия на ОМВ или негови служители.

Раздел 8. Защита на личните данни

Участието в томболата за Големите награди е доброволно. За участие в томболата всеки участник предоставя на Организатора трите си имена, телефон и e-mail за контакт, както и номера на оторизационния код на ПОС бележката. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните и в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в томболата се преустановява.

С подаването на непечеливш талон за участие в томболата участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на томболата, съответно за да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на участник в томболата.

Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в томболата от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

Участниците в Промоцията с настоящoто се уведомяват и се съгласяват, че техните ПОС бележки от плащания с карта Visa ще бъдат събирани от ОМВ с цел отчитане на резултатите от кампанията към Visa. Всеки участник в промоцията може да получи копие от бележката от ПОС терминала. Вътрешното отчитане ще се извършва само между ОМВ и Visa. ОМВ няма да предоставя копия от ПОС бележки или да разкрива други лични данни или информация за трансакции на Организатора. Visa е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни с № 421244.

ОМВ е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни с № 0033129.

Организаторът е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни с № 251155.

Раздел 9. Прекратяване на Промоцията

Visa със съгласието на ОМВ, както и Организаторът, но само със съгласието на Visa, има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 10. Спорове

Всички спорове, възникнали между Visa, ОМВ или Организаторът и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.