Кандидатствай Вход
Спечели ободряваща напитка с Бяла Карта Visa Classic

Спечели ободряваща напитка с Бяла Карта Visa Classic

Валидна до: 09.06.2017
2397

Участвай в промоционалната кампания “Спечели ободряваща напитка с Visa”

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта

Участвай в промоцията на Visa от 28.04.2017 г. до 09.06.2017 г.
Картодържател, който е изтеглил печеливш талон, има право да получи като награда 1 чаша кафе Deli2Go/чаша кафе Deli2Go с мляко (по избор на печелившия), или 1 бутилка трапезна вода Deli2go от 500 мл. Наградите се осигуряват от Visa. В промоцията участват всички търговски комплекси Shell на територията на Република България.
Успех!

 

 

Като потребител на международна c кредитна карта Бяла Карта Visa Classic, можеш да участваш в промоцията и да спечелиш награда в Shell. Плати с кредитна карта Бяла Карта Visa Classic в Shell покупки на минимална стойност 20 лв. и може да спечелиш чаша ароматно кафе или бутилка трапезна вода от 500 мл. Период на провеждане на промоцията: 28.04.2017 г. – 09.06.2017 г. или до изчерпване на наградните количества. Картодържател, който е изтеглил печеливш талон, има право да получи като награда 1 чаша кафе Deli2Go/чаша кафе Deli2Go с мляко (по избор на печелившия), или 1 бутилка трапезна вода Deli2go от 500 мл. Наградите се осигуряват от Visa. В промоцията участват всички търговски комплекси Shell на територията на Република България. Желаем ти успех и приятно пътуване!

Официални правила на промоционална кампания „Спечели ободряваща напитка с Visa“

Раздел 1. Организатор и Официални правила на Промоцията

Промоционалната кампания “Спечели ободряваща напитка с Visa” („Промоцията“) се организира от „ОМ СОФИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ №60-62, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131062990 („Агенцията“, “Организаторът“), действащо по възлагане на Visa Европа Сървисис Инк., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT (“Visa”). Промоционалната кампания се провежда със съдействието на „ШЕЛ България“ ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1505, бул. Ситняково No 48, Сердика офиси, ет. 8, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831915840 („Shell“).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на следните интернет сайтове: visabg.com и www.shell.bg през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Visa си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на следните интернет сайтове: visabg.com и www.shell.bg.

С получаването на промоционален талон участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в Промоцията, включително техните изменения и допълнения.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България в следните търговски комплекси Shell:

1 Айтос
2 Асеновград
3 София,- Белите брези
4 Благоевград
5 Ботевград
6 Търговище
7 Бургас,Акациите
8 Бургас,Колодрум
9 Бургас,Зорница
10 София,- Дианабад
11 Добрич
12 Драгичево
13 Дреновец
14 София,- Дружба
15 Енево,Север
16 Енево,Юг
17 Габрово
18 Горни,Дъбник
19 Хасково
20 Хасково,Орфей
21 Хеброс
22 Хемус
23 Ябланица
24 Ямбол
25 Калотина
26 Казанлък
27 Казичене
28 Кюстендил
29 София,- Красна поляна
30 Кулата
31 Люлин
32 Люлин-Център
33 Ломско,Шосе
34 Ловеч
35 Любимец,Изток
36 Любимец,Запад
37 Микре
38 София,- Младост
39 Монтана
40 Надежда
41 София,- Опълченска
42 София-,Овча купел
43 Пако,Север
44 Пако,Юг
45 Перник
46 Перник,Струма
47 Плевен,(Център)
48 Плевен,(Дружба)
49 Плоски
50 Пловдив,(Мария Луиза)
51 Пловдив,Марица
52 Варна,Почивка
53 София,- Подуене
54 Правец
55 Разград
56 Русе
57 Шумен,7 км
58 Шумен,- Център
59 Шумен,Стадиона
60 Симеоново
61 Сливен
62 Сливница
63 София-,Бояна
64 София,Европа
65 София,Европа
66 София,- Изток
67 София,- Средец
68 Стара,Загора Траяна
69 Стара,Загора
70 Студена
71 Тетевен
72 Тракия,Север
73 Тракия,Юг
74 Варна
75 Варна,Одесос
76 Варна,Република
77 Велико,Търново
78 Видин
79 София,- Владимир Вазов
80 София,- Възкресение
81 Ямбол,Север
82 Силистра
83 Гоце,Делчев
84 Пирдоп
85 Сливо,поле
86 Самоков
87 Несебър
88 Цар,Иван Асен
89 Разлог
90 Карлово
91 Каблешково
92 Шел,М.Рудник
93 Пазарджик,Изток
94 Севлиево
95 Габрово
96 Ямбол,Юг

(наричани по-долу „Участващи обекти“).

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 28.04.2017 г. и ще продължи до 09.06.2017 г. (включително) или до изчерпване на наградните количества и/или на промоционалните талони.

Visa може едностранно да променя периода на промоцията чрез изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде своевременно публично оповестявана на следните интернет сайтове: visabg.com и www.shell.bg.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички притежатели на карти Visa, издадени на територията на България, с изключение на служителите на Организаторите, Visa и всички нейни филиали и дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с провеждането на Промоцията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всеки Допустим участник, който в периода на Промоцията извърши еднократно плащане на продукти със своята карта Visa, на стойност минимум 20 лева с ДДС, в Участващ обект получава възможност да изтегли промоционален талон и веднага има възможност да провери дали печели подарък. Подарък получават изтеглилите печеливш промоционален талон.

Промоционалните талони се предоставят от служител в съответния Участващ обект и са свързани само и единствено с настоящата Промоция. Всеки промоционален талон дава информация дали участникът печели или не подарък. Талоните са брандирани с логото на Visa и важат само и единствено за периода на Промоцията.

Допустимите участници получават право да изтеглят талон, само ако плащанията са извършени с карти Visa, са направени чрез ПОС терминал в някой от Участващите обекти. Плащания, извършени извън периода на Промоцията, или с карти Visa, които не са издадени в България, не дават право на участие в Промоцията.

Подаръците могат да бъдат получени незабавно или в срок до 23.06.2017 г. срещу представяне на промоционалния печеливш талон в същия или друг участващ обект.

Раздел 6. Описание на подаръците

Подаръкът в Промоцията е чаша кафе Deli2Go/чаша кафе Deli2Go с мляко (по избор на печелившия) или бутилка трапезна вода Deli2Go от 500 мл, които се предоставят на място в съответния Участващ обект.

Промоционалните талони и подаръците се предоставят на участниците до изчерпване на количествата.

Агенцията и/ или Shell имат право по своя преценка да изключат участник от промоцията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда.

Участник не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги.

Раздел 7. Отговорност

Организаторите и Visa не носят отговорност за технически проблеми при използването на банковите карти на ПОС терминали в Участващите обекти.

Раздел 8. Защита на личните данни

Участниците в Промоцията с настоящoто се уведомяват и се съгласяват, че техните ПОС бележки от плащания с безконтактна карта Visa ще бъдат събирани от Shell с цел отчитане на резултатите от кампанията към Visa. Всеки участник в промоцията може да получи копие от бележката от ПОС терминала.

Вътрешното отчитане ще се извършва само между Shell и Visa. Shell няма да предоставя копия от ПОС бележки или да разкрива лични данни и лична информация за транзакции на Агенцията и Visa.

Shell е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни под № 51262.

Shell обработва личните данни на участниците при спазване на съответните технически и организационни мерки за защита на данните.

Раздел 9. Прекратяване на Промоцията

Visa и Организаторът, със съгласието на Visa, има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 10. Спорове

Всички спорове, възникнали между Visa или Организаторите и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София