Кандидатствай Вход
Учи в SoftUni и може да спечелиш с Бяла Карта Mastercard!

Учи в SoftUni и може да спечелиш с Бяла Карта Mastercard!

Валидна до: 31.01.2023
919

Mastercard и СофтУни отново стартират кампанията „Плати и учи с Mastercard“. Курсистите, които се включат в периода на кампанията, могат да спечелят редица отстъпки и разнообразни награди.

За целия период на кампанията наградите са:

 • 15 ваучера за отстъпка на стойност 200 лв от курсове;
 • 9 броя компютърни мишки;
 • 6 броя слушалки;
 • 1 лаптоп.

Можеш да участваш като се запишеш за обучение, в което и да е от трите водещи направления, да избереш метод за плащане „онлайн с кредитна/дебитна карта“ и използвай Бяла Карта Mastercard или Бяла Карта GOLD Mastercard, като плащането трябва да е успешно.

 • Software University, където те очакват практически курсове по програмиране и на разнообразни IT теми.
 • SoftUni Digital, където можеш да започнеш развитието си като дигитална нинджа или да повишиш квалификацията си в областта на дигиталния маркетинг.
 • SoftUni Creative, където можеш да се сдобиеш с уменията и погледа, необходими на всеки, желаещ да се занимава с дизайн.

Периодът на кампанията е от 00:00:00 на 01.11.2022г. до 23:59:00 на 31.01.2023г.

Запиши се за курс в едно от трите водещи направления: Software University, SoftUni Digital или SoftUni Creative -> Плати онлайн с твоята Бяла Карта Mastercard* или Бяла Карта GOLD Mastercard* и след успешно плащане участваш в томбола за наградите.

Последователността на теглене на наградите е както следва:

 • През декември 2022 година се теглят 5 (пет) броя ваучери за отстъпка от курсове, 2 (два) броя слушалки и 3 (три) броя мишки;
 • През януари 2023 година се теглят 5 (пет) броя ваучери за отстъпка от курсове, 2 (два) броя слушалки и 3 (три) броя мишки;
 • През февруари 2023 година се теглят 1 (един) брой лаптоп, 5 (пет) броя ваучери за отстъпка от курсове, 2 (два) броя слушалки и 3 (три) броя мишки.

*Картата Mastercard трябва да бъде с дата на издаване преди старта на Промоционалната кампания.

ОРГАНИЗАТОР

Промоционалната кампания „ СОФТУНИ И МАСТЪРКАРД “ („Кампанията“/ “Промоцията“/ „Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „СОФТУЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ“ ЕООД, с ЕИК 200776618, със седалище и адрес на управление в град гр. София, п.к. 1799, р-н Младост, ж.к. "Младост 4", бул. "Александър Малинов" № 78 (наричан по-долу „Организатор/ът”).

КОНТАКТИ С ОРГАНИЗАТОРА

Участниците в настоящата Кампания могат да се свържат с Организатора във връзка със запитвания или допълнителна информация за Кампанията:

- Чрез телефонно обаждане на номер +359899555592. Всяко телефонно обаждане се заплаща в зависимост от тарифния план за разговори на съответния Участник.

- Чрез изпращане на съобщение на имейл адрес university@softuni.bg

Можете да се свържете с представител на Организатора от понеделник до петък в часовия диапазон от 10:00 часа до 15:00 часа.

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Право на участие в Промоционалната кампания има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с местоживеене в Република България, което отговаря на условията, посочени в чл. 2.3. и е приело настоящите Общи условия (наричани по-долу “Участник/ци”).

За да може едно физическо лице да участва в Кампанията, то следва да отговаря на следните условия:

 • Да бъде картодържател – притежател на валидна карта Mastercard (кредитна или дебитна, с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България);
 • Картата Mastercard да е с дата на издаване преди старта на Промоционалната кампания;
 • Да запише себе си или дете до 14-годишна възраст в ролята на родител/настойник или да потвърди записването на дете над 14-годишна възраст в ролята на родител/попечител, на курс, предлаган от Организатора, чрез някой от уебсайтовете: https://softuni.bg/, https://digital.softuni.bg/ и https://creative.softuni.bg/, и да избере опция за заплащане на курса с карта Mastercard – кредитна или дебитна;
 • Плащането да постъпи успешно в банковата сметка на Организатора и то да бъде потвърдено.

Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на уебсайтовете https://softuni.bg/, https://digital.softuni.bg/и https://creative.softuni.bg/, където ще са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА КАМПАНИЯТА

Периодът на провеждане на Кампанията е от 00:00 ч. на 01.11.2022 година до 23:59 ч. на 31.01.2023 година, вкл.

Организаторът има правото едностранно да удължи срока на Кампанията или да я прекрати предсрочно с изменение на настоящите Общи условия.

Обявяването на печелившите се осъществява от Организатора на официалната страница на „СОФТУЕРЕН УНИВЕРСИТЕТ“ ЕООД в секция „БЛОГ“, който блог се намира на следния линк - https://softuni.bg/blog.

Участниците следва да се запишат на курсове, които са актуални и достъпни за записване в периода на валидност на Кампанията. Началната дата на курсовете не е от значение за участието в Кампанията.

Потребител, който се запише на курс извън обявения срок на Кампанията, НЯМА право да участва в Кампанията.

МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

Участникът следва да изпълнява условията на Кампанията съгласно чл. 2 от Общите условия на промоционалната кампания, като заплати курс в периода на Кампанията с карта Mastercard.

Плащането следва да бъде успешно извършено, Участникът да получи имейл за успешно плащане и то да бъде отразено като постъпило при Организатора.

При успешно извършено плащане, Участникът се включва в лотария за получаване на награда по т. 6. от Общите условия на промоционалната кампания.

Дали участието е печелившо, се определя на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер в присъствието на нотариус.

В кампанията ще бъдат изтеглени 31 (тридесет и един) печеливши Участници и 15 ( петнадесет) резервни участници.

Информация за Промоционалната кампания и печелившите ще бъде предоставяна от Организатора.

ЕДНО ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРС И УСПЕШНО ПЛАЩАНЕ С КАРТА MASTERCARD ДАВА ПРАВО НА ЕДНО УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И СЪОТВЕТНО, НА ЕДНА ВЪЗМОЖНА ПЕЧАЛБА ОТ КАМПАНИЯТА.

ВИДОВЕ НАГРАДИ

Наградите – част от Кампанията, са общо 31 (тредесет и една):

15 (петнадесет) броя ваучери за отстъпка при записване за последващи курсове, включени в направленията Software University (https://softuni.bg/), SoftUni Digital (https://digital.softuni.bg/) и SoftUni Creative (https://creative.softuni.bg/); всеки ваучер е на стойност от 200 (двеста) лв.; всеки ваучер е валиден за период от 6 (шест) месеца от датата на получаването му от съответния спечелил Участник;

1 (един) брой лаптоп.

6 (шест) броя слушалки.

9 (девет) броя компютърни мишки.

НЕ СЕ ДОПУСКА ЗАМЯНА НА СПЕЧЕЛЕНА НАГРАДА С НЕЙНАТА ПАРИЧНА РАВНОСТОЙНОСТ ИЛИ С ДРУГА НАГРАДА. ПРЕДОСТАВЯНЕ (ПРЕХВЪРЛЯНЕ) НА НАГРАДА НА ТРЕТИ ЛИЦА НЕ Е РАЗРЕШЕНО.

ВСЕКИ ВАУЧЕР Е ВАЛИДЕН ЗА ПЕРИОД ОТ 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕТО МУ ОТ СЪОТВЕТНИЯ СПЕЧЕЛИЛ УЧАСТНИК.

ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Тегленето на печелившите Участници ще се извършва от специално разработен за нуждите на Кампанията софтуер на случаен (томболен) принцип и в присъствието на нотариус. Тегленето на спечелилия лаптопа Участник се осъществява в края на Кампанията, докато всички останали награди се теглят ежемесечно, както е уредено в чл. 7.3. от Общите условия на промоционалната кампания.

Последователността на теглене на наградите е както следва:

На 01.12.2022 година се теглят 5 (пет) броя ваучери за отстъпка от курсове, 2 (два) броя слушалки и 3 (три) броя мишки;

На 01.01.2023 година се теглят 5 (пет) броя ваучери за отстъпка от курсове, 2 (два) броя слушалки и 3 (три) броя мишки;

На 01.02.2023 година се теглят 1 (един) брой лаптоп, 5 (пет) броя ваучери за отстъпка от курсове, 2 (два) броя слушалки и 3 (три) броя мишки.

По време на първите две месечни тегления първо се теглят Участниците, които печелят мишките, след това Участниците, които печелят слушалките и накрая, Участниците, които печелят ваучерите.

На последното теглене – на 01.02.2023 година, се теглят първо Участниците, които печелят мишките, след това Участниците, които печелят слушалките, след това Участниците, които печелят ваучерите и накрая, Участникът, който печели лаптопа.

Тегленето на печелившия Участник, който печели лаптоп, ще се проведе единствено на 01.02.2023 година.

ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

При осъществен вече контакт от страна на Организатора с печеливш Участник чрез имейл, последният следва да потвърди възползването си от наградата и да предостави необходимите данни с цел осъществяване на доставка на спечелената награда.

В случай, че печелившият Участник не желае да предостави или не предостави необходимите данни по чл. 8.1. от Общите условия на промоционалната кампания в срок от 30 дни от датата на изпращане на съответния имейл от Организатора към печелившия Участник, Организаторът има право да избере друг победител от изтеглените резервни участници. Тук отново се прилага последователността на теглене от резервния списък, както е предвидена в чл. 7.7. от Общите условия на промоционалната кампания.

Организаторът събира всички награди, които са неполучени съгласно настоящите Общи Условия и избира други победители от изтеглените резервни участници.

Организаторът запазва правото си да обяви актуална информация за новите печеливши на някой от официалните си канали по собствена преценка.

Организаторът следва да достави наградите със съдействието на куриер в срок от 90 (деветдесет) дни след получаването от страна на Организатора на данни за адрес за доставка на печелившите Участници. Информирането на печелившите Участници от страна на куриера за датата и часа на доставка се осъществява съгласно техните политики и практика. Наградите се доставят на адреса еднократно. При невъзможност за получаване на наградата от печелившия Участник, последният ще получи допълнителна информация как може да вземе наградата си от съответния куриерски клон и в какъв срок може да направи това. След изтичането на срока, посочен за приемане в куриерския клон, печелившият Участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде върната и използвана от Организатора за допълнително раздаване на резервен Участник. Организаторът не носи отговорност при неполучаване на наградата, когато Участникът е подал грешен или непълен адрес, който адрес може да създаде затруднения за изпълнението на доставката или да направи същата невъзможна или когато Участникът не може да бъде намерен, отказва да получи наградата на адреса или не може да бъде осъществен контакт с него за целта.

Разходите за извършването на доставките от съответния куриер са за сметка на Организатора. Печелившите не следва да заплащат каквато и да е сума във връзка с доставките на техните награди.

За да получи наградата си от куриер, печелившият Участник следва да предостави документ за самоличност с цел идентификация и да подпише обратна разписка и Приемо-предавателен протокол, който удостоверява факта на получаване на съответната награда.

Пълните условия на промоцията на: Учи и спечели с Mastercard! (softuni.bg)