Кандидатствай Вход
Включи се в томбола за невероятни награди с Бяла Карта

Включи се в томбола за невероятни награди с Бяла Карта

Валидна до: 28.04.2024
375

Награди, които ще ти вземат ума!

 • 4 телефона Samsung Galaxy S24
 • 16 смарт часовника Samsung Galaxy Watch 6
 • 16 безжични слушалки Samsung Galaxy Buds FE
   

Как можеш да се включиш в томболата за наградите?

 1. Пазарувай за поне 100 лева в някой от магазините на METRO (на територията на България) до 28.04.2024г. (вкл.)
 2. Плати безконтактно с твоята Бяла Карта Mastercard или Бяла Карта GOLD Mastercard
 3. Регистрирай своята POS бележка на www.promo.metro.bg, като следваш инструкциите на сайта
   

Не забравяй да запазиш фактурата/касовата бележка, както и POS бележката от твоята покупка.

Печелившите ще бъдат определени в две тегления:

 • на 01.04.2024
   

2 телефона Samsung Galaxy S24
8 смарт часовника Samsung Galaxy Watch 6
8 безжични слушалки Samsung Galaxy Buds FE

 • на 29.04.2024
   

2 телефона Samsung Galaxy S24
8 смарт часовника Samsung Galaxy Watch 6
8 безжични слушалки Samsung Galaxy Buds FE

 1. Пазарувай в МЕТРО за поне 100 лв. с ДДС до 28.04.2024г. включително;
 2. Плати безконтактно с Бяла Карта Mastercard или Бяла Карта GOLD Mastercard;
 3. Регистрирай POS бележката от покупката си на: www.promo.metro.bg
   

N.B. Запази касовата бележка/фактурата, както и POS бележката от твоята покупка!

„METRO и MASTERCARD НАГРАДИ, КОИТО ЩЕ ТИ ВЗЕМАТ УМА.“

І. ОРГАНИЗАТОР

Промоционална кампания „METRO и MASTERCARD НАГРАДИ, КОИТО ЩЕ ТИ ВЗЕМАТ УМА.“ („Промоционалната кампания“) се организира и провежда от „МЕТРО Кеш енд Кери България” ЕООД, ЕИК 121644736, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Цариградско шосе 7-11 км, накратко „Организатор“.

Настоящите Официални правила са публикувани на сайта www.promo.metro.bg, откъдето са достъпни през целия период на Промоционалната кампания по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като

промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата www.promo.metro.bg.

II. ДЕФИНИЦИИ

КЛИЕНТ се нарича всяко пълнолетно физическо лице, ползващо валидна клиентска карта МЕТРО (независимо дали картата е издадена на името на физическо или юридическо лице). Ако картата МЕТРО е издадена на юридическо лице, КЛИЕНТ е лицето, което се е регистрирало като УЧАСТНИК. В такъв случай Организаторът не носи отговорност за отношенията между КЛИЕНТА и лицето, на чието име и издадена картата МЕТРО.

УЧАСТНИК се нарича Клиент, регистрирал покупката си от МЕТРО на минимална стойност от 100 лв. с ДДС, заплатена с карта на Mastercard, на https://promo.metro.bg/, чрез качване на POS бележка от трансакцията.

ПЕЧЕЛИВШ е онзи Участник, който е изтеглен на случаен принцип чрез използването на специализиран софтуер и може да участва за една от предварително обявените награди.

ІII. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

Промоционалната кампания се провежда в периода: от 05.03.2024 г. до 28.04.2024 г. Тегленето на наградите ще се проведе на следните дати:

 • 01.04.2024 г.
 • 29.04.2024 г.

Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини „МЕТРО“ (с изключение на Клиентите по доставка) („Участващи обекти“).

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

За участие в Промоционалната кампания и включване в теглене на награди даден Клиент трябва да:

1. Направи покупка на стойност минимум 100 лв. с ДДС в някой от магазините на МЕТРО.

2. Заплати своята сметка безконтактно с карта Mastercard – кредитна или дебитна, издадена от банка или финансова институция, находяща се на територията на Република България, с дата на издаване преди старта на промоционалната кампания (05.03.2024 г.)

3. Регистрира и качи четима снимка на POS бележката от трансакцията на https://promo.metro.bg, попълвайки всички задължителни полета с валидни данни

 • Име и фамилия
 • сума и дата на покупката
 • имейл
 • телефон за връзка
 • номер на клиентска МЕТРО карта, с която е направил покупката

4. Приеме настоящите Официални правила и да потвърди, че се е запознал с Уведомлението относно обработване на личните данни като кликне върху тикчето за съгласие.

V. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ИЗЛЪЧВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Теглене 1 (01.04.2024 г.)

 • 2 х мобилен телефон Samsung Galaxy S24 128GB
 • 8 x безжични слушалки Samsung Galaxy Buds FE
 • 8 х смарт часовник Samsung Galaxy Watch 6

Теглене 2 (29.04.2024 г.)

 • 2 х мобилен телефон Samsung Galaxy S24 128GB
 • 8 x безжични слушалки Samsung Galaxy Buds FE
 • 8 х смарт часовник Samsung Galaxy Watch 6

Всеки участник може да спечели 1 награда за съответното теглене. Спечелил от първо теглене може да участва и във второ, само ако е регистрирал покупка и във втория период.

Печелившите ще бъдат определени в присъствието на Комисия при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер в централния офис на Организатора. Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленията, както и Печелившите ще бъде отразен в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година от провеждане на тегленето.

VI. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Печелившите ще бъдат информирани за спечелването на награда чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им и на https://promo.metro.bg/, в срок до 7 дни след изтеглянето им.

Печелившите участници ще бъдат обявени на сайта на Организатора https://promo.metro.bg/ след установяване на контакт с тях и проверка на валидността на участията им.

VІI. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАГРАДАТА И ПЕЧЕЛИВШИТЕ

Наградата не може да бъде заменяна за пари в брой или друга награда.

Участниците трябва да съхраняват регистрираните POS бележки. При изтегляне на победителите, от тях може да се изиска предоставяне на оригинални печеливши POS бележки, отговарящи на общите условия на Играта, за сверяване на регистрираните данни. Победителите трябва да ги предоставят в срок от 7 дни след поискване.

Организаторът може да изиска от Печелившите да потвърдят самоличността си, чрез предоставяне на необходимите документи.

Официалните правила на Промоционалната кампания са достъпни на https://promo.metro.bg/.