Нашата култура

Хората са тези, които създават облика на Аксес Файнанс ООД като компания. Наемаме интелигентни, решителни хора с ясна визия и акцентираме повече върху способностите, отколкото върху опита.

Като млада и динамично развиваща се компания се стремим да поддържаме отворена комуникация, при която всеки има практически принос и спокойно може да споделя идеи и мнения.

Всички в компанията сме обединени около идеята, че работата трябва да е предизвикателна, а предизвикателството e повече от забавно. Атмосферата при нас е естествена, но когато се зародят нови идеи те се развиват и прилагат на пазара със зашеметяваща скорост и бързо прерастват в успешно реализирани проекти.

Нашата визия

Да предлагаме масова и леснодостъпна кредитна карта в международен план.

Нашата мисия

Да предоставяме гъвкави и иновативни услуги чрез кредитни карти, независимо от финансовия и социален статус на клиента, в съчетание с отлично качество на обслужване.

Нашите ценности

Доверие
Изграждаме доверие с нашите клиенти, партньори и служители, като сме открити, почтени и лоялни във взаимоотношенията си с тях.

Отдаденост
Стремим се постоянно да предоставяме отлично клиентско обслужване и да изпълняваме обещанията си.

Предприемчивост
Подобряваме продуктите си и адаптираме услугите и процесите си към нарастващите изисквания на нашите клиенти като внедряваме нови технологии и иновации.

Партньорство
Считаме, че успешният бизнес модел се гради върху отговорно партньорство и уважение към всички участници на пазара. Насърчаваме служителите си да развият своите знания и умения.

Иновативност
Търсим новаторски идеи и изследваме възможностите за реализирането им, за да повишаваме клиентската удовлетвореност.

Обслужване
Стремим се да даваме най-доброто от себе си, така че клиентът да получи индивидуално отношение и отговор на своите желания.

Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software