Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Обезпечение по Бяла Карта

Трябва ли да предоставя обезпечение по кредита?

Да, в срок до 5 дни от активиране на твоята Бяла Карта, следва да предоставиш едно от следните обезпечения: 

  • банкова гаранция с бенефициер "Аксес Файнанс" АД или
  • едно физическо лице - Поръчител, което да отговаря на изисквания, посочени тук.

Какво ще се случи, ако не предоставя необходимото обезпечение?

В случай че не предоставиш обезпечение, което е твое задължение по Договора за кредит, ще бъде начислена неустойка, уговорена между страните в индивидуалния ти Договор за кредит „Бяла Карта“.

Еднократно ли предоставям Поръчител/ Банкова гаранция?

Да, в случай че веднъж си предоставил едно от двете обезпечения, няма необходимост следващия месец пак да ги предоставяш. С поръчителят се сключва договор между него и "Аксес Файнанс" АД. В случай че бъде увеличен кредитния лимит по картата, договорът с поръчителя/ предоставената банкова гаранция ще следва да се измени, така че да обезпечава увеличения лимит по твоята Бяла Карта.

Мога ли да сменям Поръчителя?

Не, поръчителят, който предоставяш, не може да се променя, без изричното писмено съгласие на "Аксес Файнанс" АД и ако не бъде предоставен друг поръчител, който отговаря на изискванията за такъв. 

Ролята и функциите на поръчителя предполагат той да е финансово стабилен, за да се превърне в гарант на твоята кредитоспособност.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна