Кандидатствай Вход
Плащай мобилно с Бяла Карта Mastercard и играй за нов електически ван

Плащай мобилно с Бяла Карта Mastercard и играй за нов електически ван

Валидна до: 15.11.2022
1530

Когато избереш да плащаш през дигиталния портфейл на телефона или часовника си с твоята Mastercard от Бяла Карта, печелиш удобство, бързина и сигурност. А сега можеш да спечелиш и много повече.

Твоята Бяла Карта  Mastercard или Бяла Карта GOLD Mastercard може да ти даде възможността да си сред първите в света, които ще седнат зад волана на електрически ван Volkswagen ID. Buzz – и то твой собствен.

Направи мобилни трансакции за поне 100 лв. с Бяла Карта Mastercard или Бяла Карта GOLD Mastercard в един от трите етапа на кампанията и може да спечелиш електрическия автомобил на годината на Top Gear Electric – Volkswagen ID Buzz.

Освен това, ако си сред първите 5000 в който и да е от етапите, автоматично ще получиш и кешбек в размер на 10 лв.

  • Първи етап: 15.08. – 15.09.2022 г.;
  • Втори етап: 16.09. – 15.10.2022 г.;
  • Трети етап: 16.10. – 15.11.2022 г.

Плащай бързо, лесно и сигурно мобилно, спечели мобилна награда – съчетание от мисъл за природата, приключенски дух и градско удобство.

Направи трансакции* през мобилния портфейл (Google Pay/Apple Pay) на телефона или часовника си на обща стойност поне 100 лв., в който и да е период от кампанията до 15 ноември и може да спечелиш електрически VW ID Buzz.

Разбери как да добавиш своята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD в Google Pay тук

Разбери как да добавиш своята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD в Apple Pay тук

Първите 5000 човека, които са направили трансакции* на стойност поне 100 лв. през Google Pay или Apple Pay във всеки от трите периода на кампанията автоматично получават кешбек (възстановяване на суми) в размер на 10 лв. Възстановяването на сумите ще се извършва до 15 дни след приключване на съответния период.

*Допустими трансакции спрямо Общите условия.

Пълните условия на кампанията ще откриеш на: www.mastercard.bg/mobile

“Mastercard Mobile Pay & Get”

Кампанията ще се проведе в периода от 15.08.2022 до 15.11.2022 г.

Kампанията ще се проведе на три периода:

  1. 15.08. – 15.09.2022 г. (възстановяване на сумите до 30.09.2022 г.);
  2. 16.09. – 15.10.2022 г. (възстановяване на сумите до 30.10.2022 г.);
  3. 16.10. – 15.11.2022 г. (възстановяване на сумите до 30.11.2022 г.).

Механизъм и кешбек (възстановяване на суми) – като направи Допустими покупки на стойност поне 100 (сто) лева, по време на един от периодите на Кампанията, дефинирани в т.1 от Общите условия, Картодържателят има право да участва в тази Кампания. С приемането на тези Правила, картодържателят отговаря на условията за маркетингов стимул (кешбек) в съответствие с Правилата (както са определени по-долу).

За Карти извършили  Допустими покупки в общ размер от поне 100 (сто) лева в рамките на един период от кампанията (един календарен месец), Картодържателят може да получи кешбек (възстановяване на сума) в размер на 10 (десет) лева, в гореописаните срокове за всеки период от Кампанията.

За избягване на съмнение, ограниченията по отношение на покупките, направени с Картата при Mестните търговци, зависят изключително от всеки Издател.

Трансакциите, които ще бъдат изключени от Кампанията, са тези, които принадлежат към един от кодовете на категория търговци, дефинирани по-долу:

6536 Изпращане на пари в страната

6537 Изпращане на пари в чужбина

6538 Финансиране чрез изпращане на пари

6010 Ръчни плащания в брой - Клиентска финансова институция

6011 Автоматизирани изплащания на пари в брой - Клиентска финансова институция

9311 Данъчни плащания

7995 Хазартни трансакции

4829 Паричен превод - Търговец

6050 Квази пари в брой - Клиентска финансова институция

6051 Квази пари в брой - Търговец

6012 Стоки и услуги - Клиентска финансова институция

6534 Платежна трансакция

6533 Платежна трансакция - Търговец

6540 Трансакции за финансиране на плащане по фактура (с изключение на изпращане на пари)

9754 Хазарт – Конни надбягвания, надбягвания с кучета, неспортен интернет хазарт

6532 Доставчик на платежни услуги - Членска платежна транзакция

6529 Отдалечено зареждане на съхранена стойност

6530 Отдалечено зареждане на съхранена стойност

6211 Хазартна трансакция

4829 Търговец на парични преводи \Visa Оригинални кредитни трансакции на парични преводи

6012 Стоки и услуги на финансови институции членове \ Visa Оригинални кредитни трансакции на парични преводи

В съответствие с кампанията, всеки Картодържател може да получи кешбек (възстановяване на сума) само по един път в рамките на един период от кампанията. За всеки период от Кампанията само първите 5000 (пет хиляди) Карти, извършили Допустими покупки в общ минимален размер от 100 (сто) лева, ще получат кешбек в размер на 10 (десет) лева.

Компанията Mastercard няма да носи отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на каквото и да е взаимодействие между Картодържателя и съответния търговски обект или Издателя по отношение на Допустимите покупки.

Картодържателят ще получи фиксиран кешбек в рамер от 10 (десет) лева в случай на изпълнение на условията на Кампанията, определени по-горе. Сумата от 10 (десет) лева като индивидуална награда на Карта ще бъде изпратена на Картодържателя от неговия Издател.

Томбола – При извършване на Допустими покупки в общ размер от поне 100 (сто) лева в рамките на един или повече от периодите на Кампанията (един календарен месец), Картодържателят автоматично участва в томбола за спечелване на голямата награда:

Volkswagen ID Buzz Pro S 77 kWh 150 k

След края на Кампанията (15.11.2022 г.), Агенцията тегли печеливш. Печелившият се тегли на база на криптирана информация чрез специализиран софтуер.

Печелившият участник ще бъде изтеглен след приключване на Кампанията чрез специализиран софтуер пред нотариус. За избягване на съмнение, датата на тегленето на наградата ще бъде: 07.12.2022 г. При тегленето на наградите ще бъдат изтеглени 3 резервни участници.

В срок до 10 работни дни след тегленето имената на печелившия се публикуват на интернет страницата на Mastercard - www.mastercard.bg/mobile. Mastercard няма ангажимент да публикува резервните изтеглени участници.

В срок до 10 работни дни, считано от публикуването на печелившия участник, Агенцията се свързва с Печелившия участник посредством електронна поща.

Печелившият следва да потвърди по електронна поща до Агенцията в отговор на уведомителното писмо, получаването на наградата си в срок до 10 календарни дни след получаване на известието.

Получаването на наградите се уточнява допълнително с Агенцията в срок до три месеца след изтегляне на Печелившия.

Печелившият участник следва да попълни и подпише декларация за получаване на наградата, като представи своите три имена, ЕГН, постоянен адрес по лична карта и телефон за връзка.

Ако Печелившият не бъде открит от Агенцията, откаже да получи наградата, не потвърди, че желае да я получи в срок до 10 календарни дни след уведомяването за спечелената награда, не окаже необходимото съдействие по смисъла на настоящите Правила във връзка с придобиване на наградата, Участникът губи правото да получи наградата. В посочените случаи наградата се предоставя на резервен участник, съгласно реда на тяхното изтегляне, който ще бъде уведомен съгласно описаното по-горе.

Участие – За да участват в Промоционалната кампания, Картодържателите трябва да спазват разпоредбите на Споразумението и настоящите Правила, а Картата, с която Картодържателите са регистриран в Кампанията трябва да бъде активна. В случай, че Картата бъде анулирана или блокирана от Издателя, участието в Кампанията може да бъде преустановено. Компанията Mastercard може да отмени участието на Картодържателя в Кампанията и да анулира всеки кешбек, който вече е спечелен (с изключение на кешбека, който вече е изплатен по сметката на Картодържателя), ако Картодържателят не спазва някое от Правилата.

Прекратяване на участието – Закриването на сметка или карта ще се счита за желание на Картодържателя да прекрати участието си в Кампанията. По всяко време по време на Кампанията, Mastercard има право да прекрати участието на Картодържателя в Кампанията.

Пълните условия на кампанията на: www.mastercard.bg/mobile