Кандидатствай Вход
Задължително условие да не получиш кредитна карта

Задължително условие да не получиш кредитна карта

Финансовият инструмент на нашето време – кредитната карта – отдавна вече не се възприема като последния писък на модата. 

Все пак, ако не беше достатъчно полезна в ежедневието ни, кредитната карта отдавна да беше забравена във времето. Само че се случи точно обратното. 

Тя заема значимо място в нашия живот, тъй като предоставя най-разнообразни възможности и удобства, от които можем да се възползваме като потребители.

Сега няма да се задълбочаваме в дискусии относно безбройните операции, които можеш да извършваш с твоята кредитна карта, а ще спрем погледа си малко повече върху процеса на одобрение за кредитна карта. 

Дали ще можеш да получиш кредитна карта, ако решиш, че искаш да притежаваш и използваш такава или съществуват незабележими на пръв поглед бариери, които ще ти попречат да изпълниш желаното? Как мислиш?

Да се съсредоточим върху този въпрос и да видим до къде ще ни отведе. Има ли задължително условие да не получиш кредитна карта?

Кредитна карта с лоша кредитна история - имаш ли шанс?

С навлизането на кредитната карта и удобствата, до които дава достъп, все повече се дискутира процедурата на одобрение. 

Лесен ли е, труден ли е този процес, става ясно едва когато попаднеш в подобна ситуация. 

При всеки случай, обаче, за теб е важно да бъдеш запознат с основното, което ще наклони везните на кантара в твоя полза и ти ще можеш да получиш твоята кредитна карта. Ако кажем, че в някои случаи одобрението ти за кредитна карта е почти невъзможно, то няма да бъдем далече от истината. 

Не толкова лесно ще се намери финансова институция, която ще ти отпусне кредитен лимит по кредитна карта, ако имаш лошо ЦКР, например. 

Следователно кредитната ти история има голяма тежест за вземането на положително решение.  Същото важи и при кандидатстване за потребителски кредит.

От друга страна процедурата на одобрение е тясно свързана с понятието "управление на риска". 

В света на финансите, на банките и финансовите институции под "управление на риска" и неговата цена се разбира рискът, който дадена финансова институция може да си позволи да поеме с теб при положение, че бъдеш одобрен за кредитна карта. 

Последното зависи от това дали си класифициран като редовен платец или некоректен такъв на база кредитната ти история.

Кредитна карта без постоянен трудов договор - възможно ли е?

Съществува едно задължително условие, при което ти няма да получиш кредитната карта, за която си кандидатствал - липсата на доказан трудов договор! 

Неминуемо стигаме до заключението, че кредитната карта, като наложен от банките финансов инструмент, е тясно таргетирана към хора със сигурни и доказани доходи.

Какъв избор съществува за хората, които имат работа и изкарват определени средства, но тези средства не са законно регламентирани чрез трудов договор?

Според изследване, проведено от Центъра за изследвания на демокрацията, съществува засилваща се тенденция на растеж на сивата икономика в страната ни.  

Все повече зачестяват случаите на укриването на доходи като в този ред на мисли, спрямо проучването, 13.8% от заетите декларират, че получават възнаграждения, по-високи от записаното в договорите им. 

Основавайки разсъжденията си на това изследване, едва ли можем да дадем точно предположение какъв е приблизителният процент на хора у нас, които работят, но не се осигуряват на реален трудов договор. 

Наблюдавайки, обаче, каква е ситуацията в страната ни, като цяло, можем да кажем, че едва ли ще е нисък до толкова, че да не се вземе под внимание. 

Излиза, че за теб би било особено трудно да бъдеш одобрен за кредитна карта, ако нямаш доказан трудов договор, дори хипотетично да приемем, че имаш изрядна кредитна история. 

А ако това важи за теб, то важи и за втори и за трети, докато не обхванем голяма група хора в страната ни, които са лишени от възможността да кандидатстват за кредитна карта. 

Истина е, обаче, че за банките, тази група представлява прекалено голям риск и най-очакваният отговор, който можеш да получиш, ако попаднеш в конкретното положение, най-вероятно ще бъде отрицателен.

Темата за управлението на риска сред банките и процедурата по одобрение е наболяла и се дискутира от доста време насам, но малцина са тези, които са излезнали с готово решение. Ние сме едни от малкото, които го направиха. 

Раждането на идеята за решението, с което излезнахме на пазара - кредитна карта Бяла Карта, е резултат от неуморни дискусии върху въпросите дали наистина трябва на тази група от хора да бъде отказан достъп до финансови инструменти и услуги и ако да, то защо. 

Ако трябва да сме напълно откровени с теб, тази група наистина е рискова, заради несигурната житейска ситуация, в която се намират хората в момента. 

Но обмисляйки вариантите, стигаме до въпроса дали начинът да се минимизира риска, който се поема с тях, не се крие в осигуряването на възможност за достъп до финансовия инструмент и насърчаване на определено поведение у тях. 

Ние заставаме зад тази позиция, но по-важното е, че до момента хората показват, че могат да бъдат научени на добри финансови навици и култура. 

Това, което със сигурност, можем да се твърдим е, че засега пътят, по който кредитна карта Бяла Карта е поела, е правилен, тъй като хората наистина могат да бъдат научени как да се държат като платци, че и повече от това. 

Това, което ние им даваме е нашето доверие и достъпна кредитна карта, това, което те ни връщат в замяна е безценно - благодарност.

От психологическа гледна точка, възможността за нов шанс за всеки един човек без значение неговата кредитна история и житейски статус има положително влияние върху него.

Дори човекът да е допускал просрочия и да има лоша кредитна история, то той все още е способен да направи осъзнати корекции в поведението си и да подобри кредитния си рейтинг, разбира се, при желание за това от негова страна и самодисциплина. 

Единственото, което е необходимо това да се случи, е като му се предостави нов шанс да го направи.

Ако избереш кредитна карта Бяла Карта, имаш шанс за одобрение дори да не си в идеална ситуация - имаш влошена кредитна история или пък нямаш постоянен трудов договор.

Кредитна карта Бяла Карта се заявява изцяло онлайн, не е нужно да чакаш в офис на банката. При одобрение пък, получаваш я на посочен от теб адрес - напълно безплатно. 

С кредитната карта можеш да имаш пари в брой, а не само да плащаш на ПОС и онлайн, защото Бяла Карта няма такси за теглене от банкомати в България.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш