Кандидатствай Вход
Длъжности, които занапред ще са налице във всяка компания

Длъжности, които занапред ще са налице във всяка компания

  • Бяла Карта
  • 27.05.2019
  • Лайфстайл
  • Коментари: 0
  • 1869

Пазарът на труда е изключително динамичен и променлив, което непрекъснато води до намаляване атрактивността на някои професии и минаване на преден план на други. От голямо значение е да следиш внимателно подобни тенденции, особено ако си човек с големи амбиции в кариерен план. Какво ни очаква през следващите години? Несъмнено трудовият пазар ще бъде все по-силно повлиян от развитието на технологиите и модернизирането на различните сектори и индустрии. По-надолу в текста ще изведем няколко длъжности, които се очаква занапред да се срещат във всяка (или почти всяка) голяма и средна компания.

Анализатор на данни – значението на длъжността „Анализатор на данни“ ще се увеличава все повече през следващите години. И това е валидно за почти всички съвременни индустрии. За подобна тенденция си има много проста причина. В съвременния глобализиран свят информацията става жизненоважна за успеха и добрите перспективи пред бизнесите. Но за да може да се използва по оптимален начин дадена информация, тя трябва да бъде предварително обработена и анализирана. Именно с тази задача се занимават анализаторите на данни. Те се грижат за анализирането на статистически данни, информация за сектора, клиенти и конкуренти, както и за правенето на изводи, които биха могли да бъдат полезни за фирмата.

Архитекти и инженери -  по традиция архитектите и инженерите са доста предпочитани професии, които носят престиж, високи доходи и възможност за кариерно развитие. Тази тенденция не само няма да се промени, но и дори ще стане още по-силна в бъдеще. Според различни изследвания търсенето на качествени и талантливи кадри в областите на архитектурата и инженерството ще нарасне значително през следващите години. Последното почти сигурно ще доведе и до продължаване повишаването на доходите в тези две сфери.

Търговски представител – все повече ще има нужда и от хора, които умеят да представят по най-добрия начин продуктите, услугите и специалните оферти на съответната компания пред широк кръг от настоящи и потенциални клиенти. А тези клиенти биха могли да бъдат доста разнообразни – от средностатистически потребители и хора от висшето общество до други компании и държавни институции. Основните преимущества, които са налице при професията „Търговски представител“, са възможностите за гъвкаво работно време и получаване на солидни бонуси. Най-важни в тази професия са постигнатите резултати, изразяващи се в привлечени нови клиенти и количество на успешно пласираните продукти или услуги.

Специалист човешки ресурси – съвременните изисквания за процесите по подбора на кадри за всяка една компания правят работата на тези специалисти много важна. Те непрекъснато тестват и интервюират кандидати за свободните работни позиции, и трябва да изберат най-подходящите такива, които са способни да се справят отлично със задълженията си и да донесат бъдещи успехи и печалби на съответната компания. В същото време обаче подборът на персонал съвсем не е единствената дейност, влизаща в длъжностните характеристики на „Специалист човешки ресурси“. Той отговаря и за създаването на удачни програми за обучение и развитие на персонала, за неговото стимулиране и мотивация посредством заплащане, материални придобивки, атмосфера в офиса и т.н. 

Експерт връзки с обществеността – още една длъжност, чието популяризиране е налице напоследък. Глобализацията на бизнес сферата и света като цяло създава нуждата за всяка една компания да поддържа добри отношения и връзки с други компании, държавни и правителствени организации, публиката и масите, и т.н. Отношения и връзки, които да са полезни на компанията и да спомагат за постигането на нейните бизнес цели. С тази задача се занимава експертът по връзки с обществеността, който в зависимост от типа и дейността на компанията може да има разнообразни задължения. От изготвяне на прессъобщения и материали за продуктите и услугите на компанията до срещи с клиенти и партньори, поддържане на контакти с медиите и много други.

Специалист по ИТ сигурност – ИТ сигурността също е от ключово значение за съвременните компании. Тя гарантира, че всякаква конфиденциална информация, свързана с дейността на компанията и нейните клиенти, няма да попадне в неподходящи ръце. За да се осигури подобна надеждна защита, компаниите са готови да инвестират значително количество средства в заплати и допълнителни придобивки на специалистите по ИТ сигурност.

Винаги когато имаш нужда от средства за записване на курсове, обучения и други методи за повишаване на квалификацията или преквалификация, твоята кредитна карта Бяла Карта е насреща да ти помогне. Тази гъвкава и достъпна кредитна карта ще осигури необходимото ти финансиране точно тогава, когато най-много ти трябва. Заложи на кредитна карта Бяла Карта и поеми по пътя към успеха и благополучието!

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш