Кандидатствай Вход
Допълнителна възможност за погасяване на вноските по Бяла Карта чрез CrediTour

Допълнителна възможност за погасяване на вноските по Бяла Карта чрез CrediTour

Клиентите на Бяла Карта вече имат възможността да правят вноските си по кредитна карта Бяла Карта във всички обекти на CrediTour.

Чрез партньорството на Аксес Файнанс ООД и CrediTour  желаем да улесним потребителите на кредитна карта Бяла Карта, като им предоставим облекчен начин на погасяване в реално време.

При направена вноска по кредитна карта Бяла Карта в офисите на Creditour, плащанията се отразяват в реално време, така че това е един от партньорите ни, които можем да ти препоръчаме. При плащане в Creditour не рискуваш да изпаднеш в просрочие поради ненавреме отчетено плащане.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш