Кандидатствай Вход
Допълнителна възможност за погасяване на вноските по Бяла Карта чрез CrediTour

Допълнителна възможност за погасяване на вноските по Бяла Карта чрез CrediTour

  • Бяла Карта
  • 10.12.2018
  • Новини
  • Коментари: 0
  • 5841

Клиентите на Бяла Карта вече имат възможността да правят вноските си по кредитна карта Бяла Карта във всички обекти на CrediTour.

Чрез партньорството на Аксес Файнанс ООД и CrediTour  желаем да улесним потребителите на кредитна карта Бяла Карта, като им предоставим облекчен начин на погасяване в реално време.

При направена вноска по кредитна карта Бяла Карта в офисите на Creditour, плащанията се отразяват в реално време, така че това е един от партньорите ни, които можем да ти препоръчаме. При плащане в Creditour не рискуваш да изпаднеш в просрочие поради ненавреме отчетено плащане.

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш