Кандидатствай Вход
БНБ слага „юзди” на банковите такси

БНБ слага „юзди” на банковите такси

До 1 февруари догодина банките в България трябва да въведат приемливи такси за основните услуги, които предлагат. Това реши управителният съвет на централната банка, който преди броени дни прие изменения и допълнения в Наредба № 3 на БНБ и Наредба № 16 на БНБ, както и съвсем нова Наредба № 13 на БНБ, която отменя досега действащата.

Най-важните промени са в Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти. Чрез тях се въвеждат нормативни изисквания във връзка с прилагането на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. в Закона за платежните услуги и платежните системи. Освен това се актуализират разпоредбите, касаещи платежните операции с кредитни карти и дебитни карти, като отчитат развитието в областта на картовите плащания и Регламент 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г.

Какво точно се променя? С новите текстове в Наредба № 3 БНБ реално започва работа по определянето на това какъв е размерът на приемливите такси, начислявани от финансовите институции с банков лиценз. В момента различните банки имат коренно различен подход по темата и често има сериозни разлики в себестойността на предлаганите услуги. Дори за една от най-популярните и често използвани услуги, каквато е тегленето на пари от банкомат, разликите са значителни. Те могат да бъдат както броени стотинки, така и да достигат до  няколко лева. Също така на пазара има и кредитни продукти като Бяла Карта, които са без такса за теглене на пари от банкомат. Друго иновативно предимство на този продукт е, че при него няма и такса за издаване. Промените в нормативния акт на централната банка обаче дефинират, че така наречените „приемливи такси” трябва да бъдат под средните за цялата система. А какъв е средният размер  все още не се знае. Новите текстове в наредбата задължават българските банки до 1 октомври тази година да представят на БНБ данни за таксите, които събират. След това – до 15 октомври,  централната банка ще публикува на сайта си средния размер на съответните такси. След това финансовите институции в страната ще получат срок от три месеца и половина, в който ще трябва да направят таксите си приемливи. Според регламента на БНБ от 1 февруари 2017 г. банките трябва да прилагат приемливи такси по платежни сметки за основни операции. От централната банка посочват, че приемливите такси следва да бъдат по-ниски от средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за съответни услуги по разплащателни сметки, изчислен за предходната календарна година. Те трябва да са и по-малки от най-ниския размер на таксите, които дадена банка прилага по тарифа за съответните услуги по разплащателна сметка.

Сравняване банковите такси на специален сайт

БНБ е предвидила и стартирането на специален сайт, на който клиентите на финансовите институции ще могат да се запознаят и да сравнят таксите, които банките събират за различните предлагани услуги. Тази електронна страница ще се поддържа от екипа на самата централна банка и ще започне да функционира от 18 септември.  Достъпът до информацията ще е безплатен и максимално опростен, обещават от БНБ. Промените в другите две наредби на БНБ касаят повече финансовия бизнес, отколкото потребителите. С новата Наредба № 13 за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове се въвеждат разпоредби, произтичащи от Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. Те дават възможност на доставчици на платежни услуги, които не са банки, да обозначават водени от тях платежни сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN). Измененията и допълненията на Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи са свързани основно с въвеждане на изискване за установяване на централно звено за контакт от платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани в други държави членки, които извършват дейност чрез представител на територията на България. Разширява се и обхватът на информацията, която лицензирана от БНБ платежна институция или дружество за електронни пари следва да предостави на БНБ при подаване на уведомление за намерение за извършване на дейност чрез клон или чрез представител на територията на друга държава членка. Направена е промяна и в таксата за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш