Кандидатствай Вход
Какво трябва да знаеш за ГПР?

Какво трябва да знаеш за ГПР?

Ако вече имаш кредитна карта или тепърва ще кандидатстваш за такава, има няколко важни неща, с които е добре да си запознат. Едно от тях е с първостепенно значение и това е абревиатурата ГПР. ГПР означава годишен процент на разходите и на практика показва процентът не само на лихвата, начислена върху главницата, но и процентът на допълнителните разходи по получения кредит, в това число всякакви такси. Именно тези елементи оскъпяват значително кредита, а не толкова самата лихва.

За да разбереш по-лесно, ще ти обясним с други думи – лихвата е само една част от цялата цена на кредита, който ползваш, а годишният процент на разходите (ГПР) показва цялата стойност на всички разходи, които въпросният заем ще ти генерира.

Много са хората, които се ориентират единствено по лихвения процент на кредитната карта, когато избират разплащателно средство. Всъщност, трябва да знаеш, че посочената лихва не включва допълнителните начислени такси. Този детайл е изключително важен, когато става въпрос за банкови кредитни карти, защото именни банките са тези, които добавят към лихвата ти редица такси, в това число и годишна такса за обслужване. Също така, имай предвид и банковата такса за теглене на пари от банкомат. Тя е неделима част от банковата ти кредитна карта и ако планираш да ползваш картата за пари в брой, то е добре да изчислиш размера на разходите, които ще имаш. Именно затова е полезно да си запознат с ГПР по кредита ти, така ще можеш да планираш реалните разходи за даден период, както еднократни, така и повтарящи се. И да не разчиташ само, че ще изплатиш лихвата и главницата, която си използвал.

ГПР ти показва общите разходи по кредитната карта, но изразени като годишен процент. При кандидатстването за кредит, също трябва да се интересуваш от годишния процент на разходите. Всяка банка е задължена да те уведомява за съответното ГПР, което е част от договора между вас. Също така е добре да сравняваш размера на ГПР на една институция с друга, за да си сигурен, че избираш най-добрата опция.

Нещо, което е полезно да имаш предвид – наказателните лихви и такси не се включват в ГПР-то. С други думи – при просрочие и неплащане на задължения ти имаш допълнителни разходи, които се начисляват, в зависимост от конкретните обстоятелства. Те обаче, са посочени на отделно място в споразумението с банката. Не бива да забравяш да се запознаеш и с подобни такси и лихви, защото всяка финансова компания има индивидуални условия, които изискват начисляване на наказателни такси. Именно тези допълнителни такси, които не си забелязвал, могат да оскъпят задълженията ти двойно.

Застраховките по банковите кредити и кредитни карти също са един от елементите, които увеличават доста разходите ти, така че обърни нужното внимание и на тях в споразумението си.

Друго важно нещо, което да знаеш за ГПР са всички разходи, които не влизат в него. Гарантираме ти, че тази подробност е от първостепенна важност. Елементите на кредита или кредитната карта, които не се включват в ГПР са наказателните лихви, таксите за предсрочно погасяване на кредита, таксите при просрочие, нотариални такси за прехвърляне и още няколко други финансови разходи, които би трябвало да са упоменати в договора.

ГПР, също така, има „таван“. Това представлява законово ограничение на размера на ГПР, с цел клиентът да бъде предпазен от прекалено високите такси и комисионни по кредита.

Още една подробност, относно ГПР е видът на лихвата, която имаш по кредита си. Лихвата ти може да е фиксирана или плаваща. Добре е да знаеш, че ако лихвеният ти процент е плаващ, то не само той ще се променя с времето. Годишният процент на разходите също ще се променя, най-вероятно увеличава, а следователно и разходите ти по този заем ще стават все по-големи.

Не забравяй, че в размера на ГПР участват и таксите за кандидатстване за кредитна карта или кредит и таксата за одобрение. Разбира се, при Бяла Карта нямаш подобно оскъпяване, защото това е кредитната карта, която е абсолютно безплатна не само, ако не я ползваш, но и при самото заявяване на картата. Така си напълно свободен за кандидатстваш за своята Бяла Карта онлайн или по телефона, след което да я получиш директно до адреса ти и за всичко това не дължиш никакви такси. Ако не правиш трансакции с нея и не пазаруваш никъде, то тя остава безплатна за теб. Това означава, че нямаш годишна такса за поддръжка, нито каквито и да е други такси и разходи.

След като си запознат с важните аспекти, които засягат кредитната карта, то оставаме на теб да прецениш коя от многото възможности на пазара е най-подходяща за теб, за да подобряваш кредитния си рейтинг.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш