Кандидатствай Вход
Кои са основните термини при бързите кредити?

Кои са основните термини при бързите кредити?

  • Бяла Карта
  • 06.07.2022
  • Бързи кредити
  • Коментари: 0
  • 851

Независимо дали теглиш бърз кредит от небанкова институция, кредит от банка или кредитна карта, трябва да си наясно с условията по твоя договор за кредит.

За да ги разбереш правилно обаче, е необходимо да се знаеш с основната терминология при бързите кредити, кредитните карти и кредитите като цяло. Ето защо, в тази статия в блога на Бяла Карта ще разгледаме някои от най-важните основни термини. Ето кои са те.

Какво е ГПР?

Годишният процент на разходите дава информация за всички разходи по един кредит, изразени като годишен процент от общия размер на отпуснатия заем. Онлайн можеш да намериш много кредитни калкулатори, с които да сравниш различния годишен процент на разходите по продуктите, от които се интересува.

ГПР представя реалното оскъпяване на кредита за период от една година – с включени такси, застраховки и т.н.

Все пак, когато става въпрос за кредити с по-кратък срок, каквито например са т.нар. „бързи кредити“, имай предвид, че цената на заема е функция на размера и срока. При всички случаи, ГПР е важен, но не единствен критерий за оценка на кредита.

Какво е лихва?

Лихвата е цената, която финансовата институция начислява на заемодателя срещу временно използване на парични средства. Има различни видове лихвени проценти – фиксиран и плаващ. При фиксираният лихвен процент вноската по кредита също е фиксирана. При плаващият лихвен процент вноската може да се променя спрямо условия, описани в договора за кредит.

Кой от двата варианта е по-добър – зависи от множество фактори сред които, икономическа обстановка, но и личните предпочитания на потребителя.

Какво е кредитна история и защо е важна?

Преди да отпуснат заем, финансовите институции правят проверка на кредитната ти история. Това им дава информация за твоя профил и разбират какъв кредитополучател се очаква да бъдеш. Подобна проверка на кредитната история се прави както от банките, така и от небанковите финансови институции.

Кредитната история е потребителското досие, в което е отразена информация за обслужване и необслужване на задълженията, просрочия и други. Информацията в се съхранява в Централния кредитен регистър за срок от 5 години.

Кредитната история е важен фактор при вземане на решението дали да бъде отпуснат кредит и при какви условия. Хората с добра кредитна история и без забави, могат да се възползват от кредит от банка.

В случайте, в които кредитната история е влошена, банковите институции е възможно да не отпуснат кредит. Възможността за тези потребители са небанковите финансови институции, които дават шанс за одобрение на хора с лошо ЦКР.

Независимо дали говорим за кредит от банка или за бърз кредит, важно е да се знае, че е възможно условията по кредита да бъдат по-неблагоприятни, когато потребителят има влошено ЦКР.

Какво е поръчител?

Поръчител е физическо лице, което гарантира задължението с негови средства, в случай че кредитоискателят изпитва затруднения да погасява задълженията си в посочените срокове.

За да стане един човек поръчител е необходимо да предостави изричното си съгласие, да има добра кредитна история, както и да покрива останалите изисквания на за поръчител на финансовата институция – размер на доходите, възраст и други.

Какво е такса за забавяне?

Ако не платиш месечното си задължение в сроковете, уговорени в договора ти за кредит, е възможно кредиторът да начисли такса за забава. Размерът на тази такса варира и е необходимо да бъде упомената в договора.

Избягвай максимално подобни ситуации, за да не плащаш допълнителни такси, но и да предпазиш кредитната си история.  Както посочихме по-горе – всяка забава на плащане на задължение се отразява в Централния кредитен регистър – ЦКР  и се съхранява в срок от 5 години.

Какво е инфлация?

Инфлацията се нарича явлението, при което има масово повишение на цените на стоките и услугите. При инфлация покупателната способност на потребителите пада и парите се обезценяват.

Когато теглиш заем за по-дълъг период е добре да планираш месечните си вноски така, че дори при инфлация с по-голям процент, да имаш възможност да покриваш вноската си – без това да навреди на месечния ти бюджет.

Предлага ли Бяла Карта бърз кредит?

Бяла Карта е алтернативата на бързите кредити. Тя е международна кредитна карта с лимит от 100 до 3000 лева. Кандидатстваш само веднъж и при одобрение можеш да разполагаш със средства – в рамките на одобрения ти лимит - винаги, когато имаш нужда.

Този гъвкав и удобен финансов инструмент ти дава възможност да разполагаш с пари в брой, като теглиш пари от банкомати без такса в България и страните от Европейския съюз. В същото време обаче, можеш да плащаш онлайн и на ПОС терминал. Това означава, че Бяла Карта ти дава свободата да я ползваш, както ти е удобно – във всеки случай.

Когато Бяла Карта е в джоба ти, не е необходимо да кандидатстваш за онлайн кредит всеки месец. Можеш да я изпозлваш за пари до заплата – когато имаш нужда.  Бяла Карта е без годишна такса за обслужване на картата, което означава, че ако не използваш картата – тя няма да ти струва абсолютно нищо.

Освен всичко останало, за Бяла Карта можеш да кандидатстваш лесно без трудов договор – достатъчно е да имаш някакви лични доходи, с които да обслужваш задълженията си.

 

Дори и влошеното ЦКР не е проблем. Много хора могат да изпаднат в ситуация, в която да влошат кредитната си история. Бяла Карта е продукт, създаден с мисъл за потребителите – ето защо, имаш шанс за одобрение и с влошена кредитна история.

Както вече казахме, преди да изтеглиш кредит от банка, бърз кредит или да вземеш кредитна карта, запознай се с условията. Колкото повече обогатяваш финансовата си култура, толкова по-голям е шансът да имаш стабилно финансово бъдеще.

Не забравяй, че е важно да теглиш толкова пари, колкото можеш да си позволиш да върнеш навреме. Изчисли лихвите, таксите, финансовите си възможности и чак тогава предприеми необходимите действия.

Кредитна карта, с която имаш, когато искаш