Кандидатствай Вход
Кои са основните термини при бързите кредити?

Кои са основните термини при бързите кредити?

Независимо дали теглиш бърз кредит от небанкова институция, кредит от банка или кредитна карта, трябва да си наясно с условията по твоя договор за кредит.

За да ги разбереш правилно обаче, е необходимо да се знаеш с основната терминология при бързите кредити, кредитните карти и кредитите като цяло. Ето защо, в тази статия в блога на Бяла Карта ще разгледаме някои от най-важните основни термини. Ето кои са те.

Какво е ГПР?

Годишният процент на разходите дава информация за всички разходи по един кредит, изразени като годишен процент от общия размер на отпуснатия заем. Онлайн можеш да намериш много кредитни калкулатори, с които да сравниш различния годишен процент на разходите по продуктите, от които се интересува.

ГПР представя реалното оскъпяване на кредита за период от една година – с включени такси, застраховки и т.н.

Все пак, когато става въпрос за кредити с по-кратък срок, каквито например са т.нар. „бързи кредити“, имай предвид, че цената на заема е функция на размера и срока. При всички случаи, ГПР е важен, но не единствен критерий за оценка на кредита.

Какво е лихва?

Лихвата е цената, която финансовата институция начислява на заемодателя срещу временно използване на парични средства. Има различни видове лихвени проценти – фиксиран и плаващ. При фиксираният лихвен процент вноската по кредита също е фиксирана. При плаващият лихвен процент вноската може да се променя спрямо условия, описани в договора за кредит.

Кой от двата варианта е по-добър – зависи от множество фактори сред които, икономическа обстановка, но и личните предпочитания на потребителя.

Какво е кредитна история и защо е важна?

Преди да отпуснат заем, финансовите институции правят проверка на кредитната ти история. Това им дава информация за твоя профил и разбират какъв кредитополучател се очаква да бъдеш. Подобна проверка на кредитната история се прави както от банките, така и от небанковите финансови институции.

Кредитната история е потребителското досие, в което е отразена информация за обслужване и необслужване на задълженията, просрочия и други. Информацията в се съхранява в Централния кредитен регистър за срок от 5 години.

Кредитната история е важен фактор при вземане на решението дали да бъде отпуснат кредит и при какви условия. Хората с добра кредитна история и без забави, могат да се възползват от кредит от банка.

В случайте, в които кредитната история е влошена, банковите институции е възможно да не отпуснат кредит. Възможността за тези потребители са небанковите финансови институции, които дават шанс за одобрение на хора с лошо ЦКР.

Независимо дали говорим за кредит от банка или за бърз кредит, важно е да се знае, че е възможно условията по кредита да бъдат по-неблагоприятни, когато потребителят има влошено ЦКР.

Какво е поръчител?

Поръчител е физическо лице, което гарантира задължението с негови средства, в случай че кредитоискателят изпитва затруднения да погасява задълженията си в посочените срокове.

За да стане един човек поръчител е необходимо да предостави изричното си съгласие, да има добра кредитна история, както и да покрива останалите изисквания на за поръчител на финансовата институция – размер на доходите, възраст и други.

Какво е такса за забавяне?

Ако не платиш месечното си задължение в сроковете, уговорени в договора ти за кредит, е възможно кредиторът да начисли такса за забава. Размерът на тази такса варира и е необходимо да бъде упомената в договора.

Избягвай максимално подобни ситуации, за да не плащаш допълнителни такси, но и да предпазиш кредитната си история.  Както посочихме по-горе – всяка забава на плащане на задължение се отразява в Централния кредитен регистър – ЦКР  и се съхранява в срок от 5 години.

Какво е инфлация?

Инфлацията се нарича явлението, при което има масово повишение на цените на стоките и услугите. При инфлация покупателната способност на потребителите пада и парите се обезценяват.

Когато теглиш заем за по-дълъг период е добре да планираш месечните си вноски така, че дори при инфлация с по-голям процент, да имаш възможност да покриваш вноската си – без това да навреди на месечния ти бюджет.

Предлага ли Бяла Карта бърз кредит?

Бяла Карта е алтернативата на бързите кредити. Тя е международна кредитна карта с лимит от 100 до 5000 лева. Кандидатстваш само веднъж и при одобрение можеш да разполагаш с одобрен кредит 24/7. Или иначе казано разполагаш с пари в рамките на одобрения ти лимит - винаги, когато имаш нужда.

Този гъвкав и удобен финансов инструмент ти дава възможност да разполагаш с пари в брой, като теглиш пари от банкомати без такса в България и страните от Европейския съюз. В същото време обаче, можеш да плащаш онлайн и на ПОС терминал. Това означава, че Бяла Карта ти дава свободата да я ползваш, както ти е удобно – във всеки случай.

Когато Бяла Карта е в джоба ти, не е необходимо да кандидатстваш за онлайн кредит всеки месец. Можеш да я използваш за пари до заплата – когато имаш нужда.  Бяла Карта е без годишна такса за обслужване на картата, което означава, че ако не използваш картата – тя няма да ти струва абсолютно нищо.

Освен всичко останало, за Бяла Карта можеш да кандидатстваш лесно без трудов договор – достатъчно е да имаш някакви лични доходи, с които да обслужваш задълженията си.

 

Дори и влошеното ЦКР не е проблем. Много хора могат да изпаднат в ситуация, в която да влошат кредитната си история. Бяла Карта е продукт, създаден с мисъл за потребителите – ето защо, имаш шанс за одобрение и с влошена кредитна история.

Както вече казахме, преди да изтеглиш кредит от банка, бърз кредит или да вземеш кредитна карта, запознай се с условията. Колкото повече обогатяваш финансовата си култура, толкова по-голям е шансът да имаш стабилно финансово бъдеще.

Не забравяй, че е важно да теглиш толкова пари, колкото можеш да си позволиш да върнеш навреме. Изчисли лихвите, таксите, финансовите си възможности и чак тогава предприеми необходимите действия.

Различните кредитори може да имат различи процедура за кандидатстване за заем. Най-често можеш да го направиш по един от следните начини - да подадеш заявка за заем онлайн, по телефон или да отидеш на място в офис на компанията или в банков клон.

Валидната лична карта е един от задължителните документи, които трябва да предоставиш при кандидатстване за кредит. Други документи, които могат да ти бъдат изискани при кандидатстване за заем са: документ за доходи, семейно положение и други.

От няколко часа до няколко дни - това е стандартен срок, в който можеш да очакваш разглеждането на твоята заявка за кредит. Какъв ще бъде конкретния срок зависи от финансовата институция и от натовареността.

По-често, времето за одобрение за кредит от небанкови финансови институции е от няколко часа до няколко дни. За колко време ще получиш одобрение зависи от компанията и от текущата натовареност. Заемите с по-голяма сума, може да изискват по-дълъг период за одобрение.

Срокът за получаване на сумата след одобрение на кредита може да отнеме от няколко часа до няколко дни. Какъв точно ще бъде зависи от финансовата институция и избрания метод за изплащане.

0 Коментара