Кандидатствай Вход
Какво да знаеш за рефинансирането на кредити?

Какво да знаеш за рефинансирането на кредити?

Кредит за рефинансиране - какво е това?

Всички съществуващи банкови кредити могат да бъдат рефинансирани с нови кредити. Рефинансирането се приема за нов кредит, който се погасява с остатъка от главницата при всяко задължение, без да се изплаща остатъчните договорени лихви и такси до края на първоначалния срок на кредита.

Рефинансирането е полезно и се прилага в следните случаи:

- когато съществува необходимост от повече средства - изтегляне на нов по-голям кредит и се погасява остатъка от стария. Обикновено е лесно за обслужване и с по-малка месечна вноска, ако се обслужват две или повече кредитни задължения;

- когато е налице предоставяне на няколко кредитни задължения с цел оптимизиране на разходите. Удължаването може да бъде в различни банки, както и различни по вид - кредитна карта, овърдрафт, кредит с поръчител, необезпечен кредит и т.н.

След одобрението на новия кредит, кредиторът предоставя средства за погасяване към съответната институция и след подаване на заявление от страна на клиента, който се задължава да се погаси.

Едно от задължителните изисквания при банките е кредити, които ще се рефинансират, да бъдат обслужвани редовно.

Клиентът трябва да отговори на комплексните изисквания на банката спрямо желаните параметри по новия кредит.

Това, което трябва да знаеш, е че по закон, всяка банка има право да предложи до 1% такса за предсрочно погасяване до дванадесетия месец на кредита. Повече финансиращи институции предлагат точно такъв размер такса.

Какво да знаеш за рефинансиране на потребителски кредити?

Съгласно закона за потребителския кредит потребителят има право по всяко време да договори изцяло или частично погасяване на задължението за кредит.

Не се изискват такси или неустойки за временно погасяване, в случай, че:

  • погасяването на кредита се извършва в периода, през който лихвеният процент по договора за кредит не е фиксиран;
  • погасяването е изпълнено въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е да се осигури връщане на кредит

За да има положителен ефект едно рефинансиране, трябва да са изчислени прецизно всички разходи, които трябва да бъдат направени за нов кредит (оценка, нотариални такси, заличаване на ипотека и т.н.), съотнесени към цената на новия кредит. Важно е да се изчисли разликата в общия размер на сумата към банките в края на кредита.

Как рефинансирането може да намали кредитния ти рейтинг?

Рефинансирането може да намали кредитния ти рейтинг по няколко различни начина:

  • Проверка на кредита: Когато кандидатстваш за рефинансиране на заем, кредиторите ще проверят твоя кредитен рейтинг и кредитна история. Това, което е известно като твърдо проучване на твоя кредитен отчет - и може временно да доведе до леко понижаване на кредитния ти рейтинг. Въпреки това, парите, които спестяваш чрез рефинансиране, особено при ипотека, обикновено надвишават негативните ефекти от малък спад на кредитния рейтинг.
  • Множество заявления за заем: За да намериш най-добрите условия за заем при рефинансиране, вероятно ще кандидатстваш пред няколко различни заемодатели, за да видиш кой ти дава най-ниския лихвен процент. За да предпазиш всички тези твърди запитвания от занижаване на кредитния ти рейтинг, не забравяй да подадеш всичките си заявления за заем в рамките на кратък период. Кандидатстването за различни заеми за период от няколко месеца, от друга страна, може да има траен отрицателен ефект върху твоя кредитен рейтинг.
  • Затваряне на сметка: Заемът, който рефинансираш, ще бъде затворен, което също може да намали кредитния ти рейтинг, защото закривате дългогодишна кредитна сметка. Някои модели за кредитно оценяване обаче ще вземат предвид историята на плащанията ти по затворения заем. Докато закритата сметка е била затворена с добро реноме, това намалява удара на твоя кредитен рейтинг.

Рефинансиране на твоята ипотека

Ако рефинансираш ипотека, увери се, че продължаваш да плащаш вноските по стария си заем. След като твоят нов ипотечен кредит бъде одобрен, е лесно да се объркаш какви плащания се дължат, кога и на кой заемодател.

Рефинансиране на личен заем

Може да помислиш за рефинансиране на личен заем, ако твоят кредитен рейтинг се е подобрил или лихвените проценти са паднали от момента, в който си получил заема за първи път. Може също да рефинансираш, за да консолидираш няколко лични заеми в един по-голям личен заем. Ако имаш няколко малки кредита, може да потърсиш опции за микро кредит рефинансиране.

Какво да правиш след рефинансиране?

Всеки път, когато рефинансираш заем, кредитният ти рейтинг ще намалее временно, не само поради запитването за твоя кредитен отчет, но и защото приемаш нов заем и все още не си доказал способността си да го изплатиш. Не забравяй да извършваш плащанията си навреме и след няколко месеца кредитният ти рейтинг трябва да се върне там, където е бил.

Научи повече за допълнителните финансови средства, с които можеш да се сдобиеш до заплата и да се разплащаш с тях навсякъде и когато поискаш. Кредитна карта Бяла Карта ти дава шанс за одобрение, дори при влошена кредитна история.

0 Коментара