Кандидатствай Вход
Кога и как се прави предсрочно погасяване на кредит?

Кога и как се прави предсрочно погасяване на кредит?

Всеки, който иска да развие умението си да борави умело с личните си финанси, трябва да е наясно с възможностите за управление на кредитите. Една от опциите, с която е добре всеки да е запознат, е възможността за предсрочно погасяване на задълженията.

Защо тази възможност е толкова важна? Отговорът е лесен – тя може да доведе до спестяване на значителни сума пари и в същото време дава гъвкавост при финансово планиране.

Кога е удачна тази стъпка, как се прави, и какви са предимствата и недостатъците ѝ – разказваме в тази статия, за да ти помогнем да вземеш едно наистина информирано решение.

Какво представлява предсрочното погасяване на кредит?

Предсрочното погасяване на кредит е процесът, при който длъжникът изплаща цялата сума (пълно предсрочно погасяване) или част от нея (частично предсрочно погасяване) по кредита си преди уговорения в договора за кредит краен срок. 

Независимо от избора, предсрочното погасяване обикновено води до намаляване на лихви, разходи и такси за оставащата част от срока на договора. Освен това, частичното или пълно предсрочно погасяване може да повлияе и на цената на различните застраховки и други разходи.

Предимства и недостатъци на предсрочното погасяване на кредит

За да можеш да оцениш дали тази стратегия е подходяща за теб, добре е да знаеш какви са позитивите и негативите на възможностите.

Предимствата на предсрочното погасяване на кредит са следните: 

 • Намаляването на разходите за лихва. Несъмнено, едно от големите предимства е възможността за намаляване на сумата, която би платил за лихва върху изтеглената сума. Погасявайки кредита си предсрочно, намаляваш главницата, върху която се начислява лихвен процент, което може да доведе до спестяване на значителни суми в дългосрочен план. Също така, често процентът на лихвата е по-висок в началото на срока на кредита, което означава, че един от много добрите варианти е да направиш частично предсрочно погасяване, за да намалиш разхода във времето.
 • Освобождаване от дългове. Предсрочното погасяване на кредитите може да донесе голямо психологическо облекчение и усещане за свобода. Ако имаш възможност и прецениш, че това е правилното решение за теб, погаси дълга си по-рано.
 • Получаваш по-голяма гъвкавост във финансовото планиране. С освобождаването от месечните вноски по кредита, получаваш повече гъвкавост за управление на твоите финанси. Така ще имаш възможност да насочиш финансовите си ресурси към други цели.
 • Възможно е да увеличиш шансовете си да получиш одобрение за кредит в бъдеще. Макар да няма пряко отношение към кредитната ти история, решението за погасяване на дългове преди срока може да бъде взето предвид от банките и небанковите финансови институции при вземането на решение за отпускане на заем. Това може да ти осигури по-добри възможности.

Недостатъци на предсрочното погасяване на кредит, от друга страна, са следните:

 • Обезщетение при предсрочно погасяване. В зависимост от вида на кредита, както и от финансовата институция, можеш да имаш обезщетение при предсрочно погасяване на кредита. Законови ограничения за различните кредити ограничават институциите. Според конкретния момент, в който искаш да направиш предсрочно погасяване, сумата на обезщетението може да намали или дори да анулира спестяванията, които имаш от намалените лихви. Важно е да проучиш договора си детайлно преди да вземеш решение да внесеш по-голяма сума от уговорената месечна вноска.
 • Пропускане на потенциална доходност от инвестиции. Когато използваш средствата, за да погасиш целия си кредит или част от него, може да пропуснеш възможност за инвестиции, които биха ти донесли висока доходност. В някои случаи, има логика да използваш парите си за инвестиционни начинания, които предлагат по-добра възвръщаемост.
 • Поставяне на финансовото ти състояние в риск. Плащането на голяма сума за предсрочно погасяване може да доведе до намаляване на спестяванията ти за спешни случаи. В този случай можеш да се окажеш без достатъчно пари при извънредни финансови ситуации. Това от своя страна може да доведе до търсене и взимане на финансиране с по-неблагоприятни условия.

Ето защо, преди да предприемеш стъпката да погасиш предсрочно кредита си, оцени всички позитиви и негативи, както и направи обстоен анализ на финансовото си състояние и цели. 

Предимства и недостатъци на предсрочно погасяване на задълженията - инфографика

Какви типове кредити позволяват предсрочно погасяване?

Повечето кредити позволяват предсрочно погасяване, включително ипотечни кредити, потребителски кредити и кредит за автомобили, кредитни карти и т.н. 

Важно е да провериш условията по договора за кредит, за да разбереш дали са предвидени разходи и има ли други условия при предсрочно погасяване.

Изчисляване на разходите и спестяванията при предсрочно погасяване

За да изчислиш дали предсрочното погасяване на кредит има смисъл за твоите нужди, трябва предварително да знаеш следното:

 • Определи сумата, която искаш да погасиш предсрочно по своя кредит.
 • Разбери какъв е лихвеният процент по кредита. 
 • Съобрази оставащия срок на договора.
 • Разбери има ли разходи за предсрочно погасяване.

Можеш да използваш калкулатор за предсрочно погасяване, за да разбереш каква би била разликата в срока или в размера на месечната ти вноска.

Как да направиш предсрочно погасяване на кредита?

За целта ще се наложи да преминеш през следните стъпки:

 • Прегледай договора. След като имаш необходимата сума за авансово погасяване, следващата стъпка е да разбереш какви са условията в договора ти за кредит, за да разбереш дали са предвидени разходи.
 • Изчисли разходите и спестяванията. Оцени плюсовете и минусите на това предварително да погасиш заема си.
 • Свържи се с банката. Обади се в банката или небанковата финансова институция и уведоми за намерението си за предсрочно погасяване. Те ще те насочат към следващите стъпки. Ще ти разяснят, ако е необходимо да се подготвят някакви документи или друго.
 • Извърши плащането. След като всичко е одобрено, подготвено и планирано, можеш да извършиш предсрочното погасяване на кредита си.

Как предсрочното погасяване влияе върху лихвите?

Един от параметрите, който се повлиява при предсрочно погасяване на задълженията е именно лихвата. Тя се определя като процент от главницата и намалява при частично или пълно предсрочно изплащане на задълженията.

В зависимост от условията на банката или небанковата финансова институция, при частично погасяване може да имаш избор - да промениш срока на кредита си или да намалиш месечната вноска.

И в двата случая спестяваш от лихва, но при намаляване на срока спестяваш повече. От друга гледна точка обаче, ако искаш да намалиш месечните си задължения и да оптимизираш бюджета си, има логика да оставиш дългия срок, но да намалиш вноската.

Процедури и срокове за предсрочно погасяване на задължения

Процедурите и сроковете за предсрочно погасяване на задълженията варират спрямо банковата или небанковата финансова институция, спрямо типа кредит, фиксирана или плаваща лихва и други. При нужда, винаги се обръщай към кредитора, за да ти разясни всички възможности и условия.

Все пак, има някои общи положения, които да очертаем, за да ти дадем идея за процедурите и сроковете при предсрочно погасяване на задълженията.

При ипотечните кредити например, институциите имат законово ограничение и могат да искат обезщетение за предсрочно погасяване само през първата година след изтегляне на кредита. Тази такса е в максимален размер – до 1% от предсрочно погасената сума

След изплащане на 12 месечни вноски от усвояване на кредита, институцията няма право да получи обезщетение за предсрочно погасяване.

При потребителските кредити без ипотека условията са различни както при различните банки и небанкови финансови институции, така и според типа на лихвата.

В период, в който лихвеният процент по кредита е променлив кредиторът няма право на обезщетение или неустойка за предсрочно погасяване.

При фиксирана лихва, обезщетението за предсрочно погасяване може да бъде 1% от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора за кредит е по-голям от една година.  

Когато оставащият период на договора за кредит е по-малък от една година, обезщетението на кредитора не може да е по-голямо от 0,5 % от сумата на предсрочно погасения кредит. Това са максималните суми, които могат да ти бъдат начислени като неустойка спрямо Закона за потребителския кредит. Информирай се за пълните детайли в договора си за кредит. 

В заключение, предсрочното погасяване на задълженията може да бъде изключително изгодно решение. Преди да направиш необходимите действия, събери цялата информация относно заема и прецени кой ще бъде най-изгодният за твоите нужди вариант.

Когато имаш няколко заема, може да е логично да изплатиш този с най-голяма лихва. По този начин, ще можеш оптимизираш разхода за лихви и такси.

Да, можеш. Всяко погасяване на задълженията ти по Бяла Карта преди дата на падеж е предсрочно погасяване.

Тъй като лихвата по Бяла Карта е на ден, колкото по-рано погасиш изцяло задължнието си плюс натрупаната лихва към деня, толкова по-малко лихва ще платиш.

0 Коментара