Кандидатствай Вход
Как да коригираш лош кредитен рейтинг?

Как да коригираш лош кредитен рейтинг?

Добър или лош кредитен рейтинг - това не са просто етикети към кредитното ти досие, а нещо, което може да определи финансовото ти бъдеще. Точно така. 

Кредитният рейтинг е един от основните фактори, които банковите и небанковите финансови институции взимат предвид, когато преценят риска да отпуснат заем на даден клиент. Това е и причината да се постараеш да възстановиш своя лош кредитен рейтинг, ако имаш такъв или да изградиш добра кредитна история от самото начало.

Разбира се, в живота няма нищо сигурно и на всеки може да изпадне в ситуация, в която да забави плащания по кредити и да влоши досието си в ЦКР. Това не е краят на света обаче. Има начини да възстановиш кредитната си история. 

В тази статия ще разкажем какво представлява лошият кредитен рейтинг, защо е важен, кои са факторите, които му влияят, както и ще дадем съвети за възстановяването му. 

Лош кредитен рейтинг - значение

Зад понятието лош кредитен рейтинг стоят данни за забави и просрочия за период от 5 години, подадени от банковите и небанковите финансови институции към Централния кредитен регистър. 

В случай, че си имал кредит или кредитна карта, в Централния кредитен регистър се пазят данни за внесените и невнесените вноски и закъснения. 

Кредитите и забавите се разпределят по следния начин: 

  • Редовни – кредити, които са погасявани редовно и спрямо предварително уговорения погасителен план. Инцидентни закъснения на плащане на задълженията до 30 дни може и да не бъдат отразени и кредитът продължава да се води редовен. 
  • Под наблюдение – това са кредити, които имат допуснато просрочие по плащане с период от 31 до 90 дни. 
  • Необслужвани – при забавени вноски между 90 и 180 дни. 
  • Загуба – тук попадат кредитите със забава на плащанията за период от над 180 дни. 

Често това може да доведе до съдебно производство от финансовата институция. 

Причини за лош кредитен рейтинг

Както виждаш - причините за лош кредитен рейтинг се крият в съответната забава за погасяване на задълженията. Причините за забавяне на плащане са разнообразни и лични. 

Ако все още твоята кредитна история се води добър, имай предвид, че дори и да попаднеш в извънредна финансова ситуация, можеш да предоговаряш условията си. Ако това се случи, свържи се с кредитора, за да намерите най-добрата възможност. 

Възможно е да предоговаряш срок, условия, такси и т.н. Навременната реакция ще те предпази от влошаването на кредитния ти рейтинг. 

Защо кредитният рейтинг е важен?

Както писахме по-горе, кредитният рейтинг е един от факторите за взимане на решение на финансовите институции. Освен че, може да ти бъде отказан кредит, когато имаш лош кредитен рейтинг, той може да повлияе и на цената на заема. 

Ако все пак бъдат одобрени за потребителски, ипотечен или друг кредит, хората с лошо ЦКР е възможно да получат по-неизгодни условия като по-висок лихвен процент, по-високи такси и т.н. Това е така, защото при взимане на решение да отпуснат заем за хора с лошо ЦКР, финансовите институции поемат по-голям риск, което се отразява на крайната цена на кредита. 

Начини, по които можеш да коригираш своя лош кредитен рейтинг

Осигури си спокойствие, че ще имаш достъп до някакво финансиране при необходимост, подобрявайки своята кредитна история. Да, има начини да подобриш кредитния си рейтинг

В случай, че просрочените дългове са изплатени и закрити има възможност да го направиш.

Важно е да имаш търпение, да работиш върху подобряването на своята финансова култура и да подходиш с отговорност към това начинание. 

Направи проверка на кредитната си история

Не е никак лоша идея да провериш статуса на твоята кредитна история, за да не е допусната грешка. За целта ще трябва да вземеш справка от ЦКР. Ето как можеш да получиш справка от Централния кредитен регистър:

Информация от ЦКР може да получи всеки гражданин, които я заяви. Необходимо е да се подаде формуляр, а самата справка се получава в писмена форма срещу личен подпис или на трето упълномощено от заявителя лице с нотариално заверено пълномощно, което е издадено да послужи пред Централния кредитен регистър на БНБ. 

Трети лица могат да получат справката само и единствено, ако са вписани в заявлението като получател на информацията. 

Справка може да бъде получена до адрес, посочен от заявителя и по пощата с обратна разписка. Ако забележиш нередности, веднага сигнализирай на съответните институции. 

Изплащай дълговете си

Няма как да подобриш кредитната си история, ако имаш неплатени и просрочени кредити. Преди да започнеш да подобряваш кредитния си рейтинг, изплати всичко, което можеш към момента.

За да се справиш по-бързо с тази задача, можеш да използваш някоя добра стратегия за изплащане на дългове като „Лавина“ или „Снежна топка“. Когато изплатиш задълженията си, избягвай тегленето на други кредити. 

Вземи кредитна карта, ако нямаш такава

Кредитната карта е удобен финансов инструмент, с който имаш възможност да подобриш кредитната си история. Разбира се, за да направиш това, ще трябва да бъдеш изряден кредитополучател.  

При влошено ЦКР, трябва да търсиш кредитни карти, които дават шанс за одобрение дори в тази ситуация. Добър вариант би бил кредитна карта от небанкова финансова институция, която няма годишна такса за обслужване. Това няма да натоварва бюджета ти. 

Такава карта е Бяла Карта - за нея имаш шанс за одобрение с влошена кредитна история и няма да имаш такса за издаване, за теглене на пари в брой от банкомати в България и Европейския съюз, но няма да плащаш и годишна такса за обслужване на картата. 

Заяви по-нисък лимит и всеки месец на падежната дата погасявай цялата дължима сума - използваната сума плюс натрупаната лихва към съответния ден.

Ако изплащаш задължението си редовно, това ще е положителен знак за финансовите институции, че дори със забави в миналото, започваш да се справяш. Това е възможно да ги убеди, че си потенциален добър кредитополучател. 

Имай търпение

Нормално е да искаш да подобриш кредитната си история особено, когато имаш нужда от финансиране. Това не се случва толкова бързо, за съжаление. Ако можеш да изчакаш с тегленето на нови заеми, направи го. 

Кредитният ти рейтинг ще се изчисти с времето. Причината е, че в Централния кредитен регистър се съхраняват данни за период от 5 години. 

Който и вариант да избереш, не забравяй - преди да коригираш своя лош кредитен рейтинг, трябва да изградиш по-добрата си финансова култура и организация. Това е най-сигурния вариант, ако искаш да имаш финансова стабилност в бъдеще.

Най-ефективните начини за подобряване и задържането на добра кредитна история включват: изплащане на задълженията в срок, намаляване на дълговете, избягване на натрупване на задължения. Също така, използването на кредитни карти, може да бъде знак за финансовите институции, че се справяш по-добре с управлението на дълга си.

Нормално е да искаш да подобриш кредитната си история особено, когато имаш нужда от финансиране. Това обаче не се случва толкова бързо, за съжаление. Ако можеш да изчакаш с тегленето на нови заеми, направи го. Кредитният ти рейтинг ще се изчисти с времето, ако не взимаш нови заеми или бъдеш изряден кредитополучател. Причината е, че в Централния кредитен регистър се съхраняват данни за период от 5 години.

Част от най-добрите начини за управление на дълговете, когато имаш лоша кредитна история може да са: бюджетиране, преговори с кредиторите, рефинансиране на кредит или обединяване на задълженията, както и консултация с финансов експерт.

Сред на-добрите начини за избягване на влошаване на твоя кредитен рейтинг може да бъдат: плащане на задълженията изцяло и в срок, разумно използване на кредитни карти, редовна проверка на извлеченията и отговорно управление на личните ти финанси. Също така, трябва да внимаваш при взимането на нови кредити и заеми.

0 Коментара