Кандидатствай Вход
Промяна в Общите условия на Бяла Карта и Бяла Карта GOLD

Промяна в Общите условия на Бяла Карта и Бяла Карта GOLD

Считано от 16.12.2022г. са изменени Общите условия към Рамков договор за издаване на платежна карта Бяла Карта на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, с които можеш да се запознаеш тук. и Общите условия към Рамков договор за издаване на карта Бяла Карта GOLD (Axi Card) на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, с които можеш да се запознаеш тук.

Бихме желали да те уведомим, че промените не засягат договорените такси и лихвени проценти по индивидуалния Договор за кредит „Бяла Карта“ или „Бяла Карта Gold“ (Axi Card), както и дължимите такси при използване на твоята Карта.

Промените са свързани с:

  • Добавяне/промяна на текстове, описващи допълнителната сигурност при разплащания на физически ПОС и онлайн;
  • Добавяне/промяна на текстове, описващи регулаторни изисквания за предотвратяването на пране на пари;
  • Добавяне/промяна на текстове относно допълнителни канали за комуникация с клиентите;
  • Добавяне/промяна на текстове касаещи идентификацията на картата пред търговци.

 

Промените по посочените Общи условия за вече сключените договори до 15.12.2022 г., включително, влизат в сила считано от 03.03.2023

В случай че не си съгласен с тях, имаш право да възразиш в срок до 02.03.2023 като изпратиш писмено уведомление по e-mail на електронен адрес: help@bialakarta.bg или на адреса на управление на „Аксес Файнанс“ АД - гр. София, ул. „Балша“ № 1, бл.9, ет.2. В случай че упражниш правото си да възразиш срещу промените по Общите условия за ползване на твоята Карта, това ще означава прекратяване на Договора ти.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш