Кандидатствай Вход
Етапите в изграждането на финансова култура у децата според възрастта им

Етапите в изграждането на финансова култура у децата според възрастта им

Кои са най-важните умения и навици според възрастта на децата, както и как се гради необходимата финансова култура по време на израстването им?

Темата за парите е табу в много семейства. Забързани във времето и ангажиментите си обаче трябва да отделяме време за изграждането на една бъдеща финансово стабилна личност, защото родителството е отговорност и постоянство.

Едва ли има родител, който да се е родил научен - да знае, да предвижда и да може да решава всички предизвикателства във взаимоотношенията с децата си.

Ако финансова култура не се развива и надгражда в детството с много любов, разговори и разбиране, то много често детето получава уроците си, когато порасне и в чести случаи по травмиращ начин – от невъзможността да покрие взетия с лека ръка кредит до неплатените сметки, от неправилно съставения бюджет до емоционалните разходи и техните последици.

Своите първи уроци по финансова грамотност децата получават в семейното обкръжение. Задължение и отговорност на семейството е това да се случи по най-приятния и забавен начин.

Финансовата култура е задължение и на двамата родители. Изграждането на финансовата култура е вътрешен семеен кодекс.

Някои деца се възползват от повечето „финансови коридори“, както и от чувството на вина на единия или другия родител. Лавирането при получаване на пари от всички и за всичко може да развие по-силно някои консуматорски черти във все още неизградената личност на детето.

Какви са етапите в изграждането на финансова култура у децата според възрастта им?

Началото на финансовото възпитание започва от първото „искам“ и „купи ми го“. От тук започва нашият финансов маратон с децата ни. 

Основата, която изграждаме днес, ще им помогне правилно да правят своите избори, да разпознават различните трикове на финансовия свят, да се справят адекватно с „рекламните душове“, с които сме засипвани всеки ден.

Често родителите са засипвани от лавина от много въпроси „защо“ в търсене на правилния отговор. 

И много важно е тези въпроси да се посрещат отговорно от родителя, за да няма тръшкане и викове в поредния магазин при поредното пазаруване.

Когато детето е получавало всичко, което му е било необходимо, докато е било бебе, то за него е твърде стресиращо, когато започва да се докосва до света около себе си самостоятелно и разбере, че не може да притежава всички неща.  

Покупките трябва да се разглеждат не от позицията на дефицита, а като планирани нужди.

Уроци за парите, когато децата са на 5-6 години

Важно е да помагаме на децата да създават определени умения и навици през различните периоди на своето израстване.

Особено решаващ е етапът в предучилищна възраст - между 5 и 6 години. Знанията, получени в тези години ще му бъдат основата за цял живот.

Ето кои са основните задачи за изграждане на навици у децата ни на тази възраст:

 • Да научим детето да разбира какво са парите, откъде са се появили и защо са нужни;
 • Да може да различава парите по техния номинал;
 • Да осъзнава, че парите са резултат от вложения труд;
 • Да прави разлика между емоционални и необходими покупки;
 • Да започне да събира своите първи пари за своите покупки.

Темата за парите за между 7 и 9 годишни деца

На възраст между 7 до 9 години се характеризира с първи стъпки на самостоятелно боравене с парите. Това са първи джобни пари, първи решения и умения, които трябва да прави и придобива.

Как се изграждат навиците в този възрастов диапазон:

 • Детето трябва да придобие умения да прави покупки;
 • Правилно да преценява „разумните“ покупки;
 • Да може да сравнява цените;
 • Да разпознава рекламните трикове;
 • Да може да си поставя финансови цели и да ги изпълнява.

Възраст 10 – 12 години

Това е възраст „зона на конфликти“. Започва общуването между родители и изграждащия се млад човек, който ще има навярно желания и стремежи, по-различни от тези на семейството. 

Тук родителят трябва да подходи с абсолютно зачитане на личността до себе си! Децата имат право на избор, и той може да е различен от този на родителя.

Изграждане на навици в тази възраст:

 • Да планира личен бюджет;
 • Да спестява;
 • Да се запознае с кредитните и дебитните карти;
 • Да научи какво е инфлация и как се отразява на бюджета.

Възраст 13 – 15 години

В тази възраст трябва да бъдем търпеливи и да помагаме на децата да се учат от своите грешки.

Изграждане на навици на детето в тази възраст:

 • Да търси възможности за лични доходи и начините как може това да се случи;
 • Да се запознае със месечните задължения в семейството и как да се изплащат;
 • Какви рискове и възможности има за лични доходи;
 • Да има лично, изграждащо се финансово поведение.

16 -18 години

Това е времето за генерална репетиция преди самостоятелния живот.

Изграждане на навици:

 • Финансово планиране на бъдещия живот;
 • Инвестиране в своето образование;
 • Бизнес планиране;
 • Запознаване с различните инвестиционни инструменти;
 • Разумно и безопасно използване на банкови продукти и технологии;
 • Запознаване с различните финансови инструменти.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш