Започваме годината с добри новини. От днес до 08.03.2020 г. имаш възможност да заявиш своята Бяла Карта с 0% лихва за 60 дни. Стани един от нашите над 100 000 доволни клиенти напълно безплатно.  Ако пък си настоящ клиент, може да препоръчаш Бяла Карта на приятели, за да се възползват от промоционалните условия.

Всеки нов клиент, който кандидатства, бъде одобрен от днес - 13.01.2020 г. до 08.03.2020 г., и активира картата си до 23.03.2020 г., получава 60 дни*, в които няма да дължи лихва за сумата, която използва от Бяла Карта. Тези 60 промоционални дни започват да текат от датата на активиране на картата.

Бяла Карта е финансов инструмент от ново поколение – без неприятните банкови такси. Кредитна карта Бяла Карта е БЕЗ ТАКСИ за теглене, поддръжка или обслужване. Можеш да разчиташ и на нашето безупречно обслужване 24/7.

Не чакай - заяви своята Бяла Карта сега на: https://vzemi.bialakarta.bg/ и разполагай с целия си кредитен лимит, без да плащаш каквито и да било такси, лихви и комисионни.

Пример: 

При усвояване на 500 лв. на първо число от месеца по кредитна карта с отпуснат кредитен лимит от 500 лв.,фиксираният месечен лихвен процент (ФМЛП) и годишният процент на разходите (ГПР) за първите 60 дни след активация на кредитната карта са 0%. За останалия срокна Договора ФМЛП е 3,6 %, а ГПР - 45,9%. Общо дължимо на падеж за първите 60 дни след активация на картата е 500 лв. месечно, а през останалия срок на Договора – 518 лв. за 30 дни. Договорът за кредит е с неопределен срок. При изчислението на ГПР и общо дължимата сума е взето предвид допускането, че участникът е усвоил пълния размер на кредита на първо число на месеца и ще изпълнява своите задължения по сключения Договор за кредит в съответствие с условията и сроковете за плащане, уговорени в същия.

Виж пълните условия на промоцията тук.

Успешно копира кода
Абонира се успешно
help desk software