Кандидатствай Вход
Кредити от частни лица: защо не е добра идея

Кредити от частни лица: защо не е добра идея

Икономическата ситуация в България през последните години кара все повече хора да търсят алтернативни начини да финансират своите потребности. Това сякаш създаде бум и предложенията за кредитиране „валят“ отвсякъде. Тук не говорим само за банкови и небанкови финансови институции, но и за един по-специфичен вид кредитиране – предлагане на кредити от частни лица. 

Последните се превръщат в популярен, но и спорен избор. Кредитите от частни лица привличат вниманието към себе си, защото обещават бърз достъп до пари, както и финансиране при лоша кредитна история или други финансови затруднения.

Хората, които нямат достъп до т.нар. традиционни или регламентирани от закона методи за кредитиране търсят алтернатива и я намират. 

Важно е обаче да се има предвид, че зад обещанията за „лесни пари“ се крият рискове и възможни проблеми. Те могат да доведат до дълготрайни последици за финансовото здраве на кредитополучателя. 

В тази статия в блога на кредитна карта Бяла Карта разглеждаме в детайл частното кредитиране в България – как се практикува, какви са конкретните рискове и защо може да не е добър избор при нужда от финансова помощ. Това ще ти даде повече информация, с която можеш да направиш избор при управление на личните ти финанси. 

Защо и как се практикува частното кредитиране?

Обяви по стълбове, публикации в сайтове за обяви, постове във Facebook от физически лица – това са само част от начините, по които частни лица предлагат заеми. Кредитирането от частни лица е обвито в мистерия. 

Към кредити от частни лица вероятно най-често посягат хора с лошо ЦКР, които не могат да станат клиенти на банки или небанкови финансови институции. 

Този тип кредити са лесно решение за хора, които имат спешна нужда от пари, тъй като условията за получаване на средствата са почти никакви, документацията, ако има такава, също е минимална. 

Регламентирано ли е в закона частното кредитиране и как?

Българското законодателство регламентира дейността на кредитирането, но частното кредитиране не е законно. То няма регулации, както при банковите и небанковите финансови институции. Това означава, че потребителите често са изложени на по-голям риск. 

В същността си т.нар. частно кредитиране представлява нерегламентираното предоставяне на средства на друго лице или компания, с очакване за връщане в определени срокове, както и очакване за връщане на лихва. С други думи, частното кредитиране е равносилно на лихварство. 

Текстовете в българското законодателство определят тази дейност като престъпна и заплашват с лишаване от свобода

Член 252, алинея 1 от Наказателния кодекс установява наказателна отговорност за лица, които упражняват банкова, застрахователна или друга финансова дейност, както и предоставяне на платежни услуги без необходимото за това разрешение.

Рисковете на получаване на кредити от частни лица

Нерегламентираното кредитиране от частни лица крие сериозни и многобройни рискове за твоето финансово благосъстояние. Виж защо съществуват те и кои са основните причини в редовете по-долу.

Липса на законова защита

Липсата на законова защита е сред основните рискове за вземането на кредити от частни лица. Ако възникнат проблеми с връщането на заема, човек може да изпадне в ситуация, в която съществуващото законодателство да не може да му помогне

Важно е да се има предвид, че липсата на законова защита може да даде възможност на частните лица да променят условията в хода на действие – да вдигат лихва, да променят срокове и други. Това крие голям риск за финансовото положение. 

Високи лихви

Регулациите от българското законодателство налагат на банките и небанковите финансови институции ограничения при лихвите, таксите и другите параметри на кредитните продукти. 

При кредитите от частни лица няма „таван“, с който да се съобразят и лихвите може да са значително по-високи в сравнение с банките и кредитните институции. Това може да направи непосилна сумата за връщане, което да доведе до сериозни финансови проблеми за заемополучателя. 

Липса на прозрачност и контрол

Говорейки за липса на регулация, трябва да се знае, че договорите за заем от частни лица може да са формулирани по начин, който не е достатъчно прозрачен. 

Това може да доведе до начисляване на допълнителни разходи, такси, лихви и други. 

Последици при неизплащане или забави

Неизплащането или забавяне на вноски по кредит от частен кредитор може да доведат до сериозни последици. Може да бъдат заведени съдебни дела срещу кредитополучателя, да се иззема лично имущество, та дори да доведе до агресивни действия за събиране на дълговете. 

Попадането в подобни ситуации могат да доведат до финансови, професионални и психически последици за кредитополучателя. 

Сравнение между банкови, небанкови и частни кредити

Основната разлика между банките, небанковите финансови институции и кредитите, предлагани от частни лица е защитата и регулацията, която имат първите две. 

Банките и финансовите институции са строго регулирани от Българската народна банка, както и трябва да спазват всички закони, проследявани от КЗП, КЗК и други. Това осигурява сигурност и прозрачност за кредитополучателите. 

Ето и подробности за разликите в регулациите на трите типа кредити:

  • Банкови кредити – банките са строго регулирани от надзорните органи. Те предлагат разнообразие от кредитни продукти с конкурентни лихви и условия, които подробно и ясно са описани в договорите за кредита. Банките правят обстойна проверка на кредитоспособността и изискват различен набор от документи. Хората с влошена кредитна история може да не могат да получат кредит от банка и търсят алтернативни варианти като небанковите финансови институции. 
  • Кредити от небанкови финансова институция – този тип финансови институции също имат богат избор на продукти, подходящи за хора с различни нужди, възможности и кредитна история. При тях шансът за одобрение за кредитиране за хората с влошена кредитна история или без трудов договор е по-голям в сравнение с банките. Респективно – лихвите и таксите също могат да са по-високи.  Този тип финансови институции също са регулирани от БНБ. 
  • Кредити от частни лица – при тях липсва регулация, гъвкави са, бързи и достъпни. Това обаче крие много рискове за финансовото благополучие на кредитополучателите. Възможно е да няма прозрачност на условията, а лихвите и таксите да са в пъти по-високи, което увеличава вероятността от непредвидени финансови затруднения. 

За да планираш безопасно теглене на заеми, винаги подбирай кредитори, които са регулирани от закона и държавата и имат ясни условия за лихви, срок на погасяване и условия към кредитополучателите.  

Безопасни алтернативи за вземане на кредит

При нужда от пари на заем, най-добрият вариант е да се избере банкова или небанкова финансова институция, която предлага кредити, отговарящи на нуждите на кредитополучателя. 

Макар кредитите от частни лица да изглеждат лесен изход и решение в трудни времена, рисковете и последиците могат да бъдат значителни. 

Важно е винаги да се търси допълнителна информация, защото това е ключът към финансова стабилност и сигурност. 

Да, Бяла Карта е финансов продукт, предлаган от "Аксес Файнанс" АД - небанкова финансова институция, вписана в регистъра при БНБ под № BGR00465.

Да, Бяла Карта дава шанс за одобрение за кредити за хора влошена кредитна история. 

Решението за отпускане на кредита се взема за всеки конкретен случай след извършване на оценка за кредитоспособността на клиента. Оценката се извършва от нашата скоринг система, като се взима предвид предоставената от кандидата информация и извършените справки в съответните бази за оценка на кредитоспособност. Оценката е напълно обективна и автоматизирана.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш