Кандидатствай Вход
Как да повишиш бързо своя кредитен рейтинг?

Как да повишиш бързо своя кредитен рейтинг?

Повишаването на кредитния рейтинг е цел, към която всеки съвременен потребител трябва да се стреми.

Нейното постигане би му позволило да получи редица бъдещи възможности във финансов и житейски аспект.

Започвайки от по-големи шансове за одобрение и получаване на по-изгодни условия по потребителски, ипотечни и други кредити.

Как обаче можеш да повишиш своя кредитен рейтинг в крайна сметка? Разбира се - максимално бързо и лесно? В следващите редове ще изведем няколко полезни действия и практики, които ще те подпомогнат значително в този аспект.

Повишаване на кредитния рейтинг

Плащай сметките си навреме 

Това е първата и основна стъпка, която би ти гарантирала висок кредитен рейтинг в бъдеще.

Трябва да си наясно, че същността и ролята на кредитния рейтинг се състоят в това да покаже на потенциалните ти кредитори и финансови партньори дали си човек, на когото действително може да се има доверие.

Човек, който е достатъчно стабилен във финансов план и умее да управлява наличните си средства така че да покрива всички свои сметки и задължения в предварително уговорените срокове.

В този смисъл, изграждането на навик да плащаш сметките си навреме със сигурност ще изиграе значителна положителна роля за повишаването на твоя кредитен рейтинг.  

Намали своите дългове 

Дълговете са един от основните воденични камъни, дърпащи кредитния ти рейтинг надолу. Така че е нужно да съставиш план за тяхното постепенно редуциране във времето.

Една умела идея би била първоначално да се концентрираш върху дълговете, по които плащаш най-високи лихви.

Отпадането на подобни дългове във възможно най-кратки срокове ще доведе до намаляване на редовните разходи и съответно до наличие на повече свободни средства.

Свободни средства, които би могъл да използваш за окончателно излизане от дълговата спирала и стабилизиране на личните си финанси в дългосрочен план.

Кандидатствай за кредитна карта 

Кредитната карта е сред най-полезните инструменти, когато става въпрос за повишаване на кредитния рейтинг.

Благодарение на нея ще имаш възможност да подобриш финансовите и житейските перспективи пред себе си, без да ти се налага да правиш нещо кой знае колко сложно или специално.

Единственото, което се изисква от теб, е да употребяваш кредитната карта по правилния начин в ежедневието.

Или казано с други думи, да правиш с нея само и единствено покупки и разплащания, които можеш да си позволиш, и впоследствие да покриваш използваните средства в рамките на договорените за това срокове. 

Преглеждай редовно кредитните си отчети

Не бъди на 100% сигурен, че издаваните кредитни отчети са винаги точни и коректни. В крайна сметка те се изготвят от хора и е напълно възможно да бъдат допуснати грешки, нали? 

Понякога въпросните грешки могат да се отразят доста негативно на кредитния рейтинг и бъдещите ти финансови перспективи. 

Така че отделяй необходимото време, за да преглеждаш своите кредитни отчети и да се увериш, че с тях всичко е наред.  

Опитай се да повишиш кредитния си лимит 

Колкото по-малка част от своя кредитен лимит използваш, толкова по-добре изглеждаш във финансов план и съответно това влияе положително върху кредитния ти рейтинг.

Така че би била доста добра идея да се опиташ да договориш с издателя на кредитната ти карта увеличаване на кредитния лимит по нея.

Разбира се, подобна стъпка е удачно да предприемаш само ако си напълно сигурен в своята финансова дисциплина, както и в способността си да поддържаш добрите финансови навици и практики във времето.

В противен случай би могло да се стигне до необосновани покупки и разплащания, и усложняване на нещата във финансов аспект.

Използвай различни типове кредити 

Препоръчва се употребата на различни типове кредити за различните покупки и разплащания.

Например потребителски кредит може да се използва за правене на покупки във връзка с обзавеждането на дома, докато кредитната карта да служи за покриване на ежедневни разходи.

Способността да балансираш между различни типове кредити и да изплащаш всички вноски по тях навреме определено ще ти помогне да повишиш своя кредитен рейтинг и да се превърнеш в желан клиент за кредитори и финансови институции.  

Кредитна карта Бяла Карта е изключително подходящ инструмент, когато крайната цел е повишаване на кредитния рейтинг.

Бърза, лесна и удобна за използване, тя ще направи ежедневието ти значително по-леко и приятно.

В допълнение, ще имаш достъп и до най-модерните механизми за защита на своите лични средства.

Всеки притежател на кредитна карта Бяла Карта получава собствен потребителски профил, в който може да влиза по всяко време от мобилния си телефон.

В потребителския профил са налице цялата история на извършени трансакции, както и друга значима информация за кредитната карта. Кредитна карта Бяла Карта – важна стъпка към извоюване на по-добри перспективи във финансов и житейски аспект!

Кредитният рейтинг дава информация на финансовата институция за това колко редовно си изплащал задълженията си по минали и настоящи кредити. Информацията се взима от ЦКР на БНБ. Кредитният лимит, от друга страна, се отнася до максималния размер на сумата по кредитна карта, който заемодателят отпуска на кредитополучателя.

Както споменахме, един от факторите, на база на който се определя размера на лимита е кредитната история. Тя е ясен показател за кредитоспособността на кредитоискателя.  В случай, че имаш влошена кредитна история, може да ти бъдат отказани кредити или кредитни карти.

Процедурата по увеличаване на кредитния лимит зависи от банковата или небанковата финансова институция. Най-често срещаните начини са:

  • Чрез автоматично увеличаване на лимита ти, при което финансовата институция следва да те информира.
  • Чрез заявление за увеличаване на лимита от твоя страна. Начинът по който може да бъде предадено то зависи от картоиздателя ти.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш