Кандидатствай Вход
Част I Какво всъщност се спотайва зад понятието кредитна карта?

Част I Какво всъщност се спотайва зад понятието кредитна карта?

Целта на тази статия е да те запознае с основните елементи на една кредитна карта. Тя по същество представлява тънка пластмасова карта, която съдържа в себе си идентификационна информация за притежателя на кредитната карта и за нейното валидиране. Прочети значението на всеки един елемент и разбери какво всъщност се спотайва зад понятието кредитна карта.

Елементи на кредитната карта

Под #1Bank name се помества наименованието на кредитодателя, от когото получаваш твоята кредитна карта. 

#2Chip е чипът на кредитната карта, който носи в себе си информация за удостоверяване на автентичността на картата. 

#7Magnetic stripe показва магнитната лента върху задната част на кредитната карта, която съдържа в себе си същата информация. Разликата между чипът и магнитната лента е, че информацията, която носи чипът, е цифрова, докато тази на магнитната лента е аналогова. Между цифровата и аналоговата информация, първата е с по-високо ниво на сигурност и защита.

Причината, обаче, да съществуват и чипът и магнитната лента върху кредитната карта, когато функцията и на двата елемента е еднаква, е че даден ПОС терминал работи само с чип и когато заплатиш с кредитна карта на четящото устройство посредством чипа, то ще ти бъде поискан и ПИН код. 

В същото време, съществуват ПОС терминали, които изискват дадено плащане да се направи чрез прокарване на магнитната лента на гърба на кредитната карта през четящото устройство. Ако плащането се извърши посредством магнитна лента, то в този случай, няма да бъде изискано от теб да въведеш ПИН код.
Отстрани погледнато, все още се извърша един преход от аналогова към цифрова информация за извършване на транзакции, а самата необходимост и от чип и от магнитна лента, е че съществуват и двата вида четящи устройства. 

#3Card number показва номерът на кредитната карта, която притежаваш, който също така носи своето значение:

Първата цифра на кредитната ти карта отговаря на номера на даден системен картов оператор като VISA, MasterCard и други.
Следващите две комбинации от числа показват банковия номер, както и номера на твоята сметка. Последната цифра представлява контролно число, чиято функция е свързана с предотвратяване на злоупотреби. 
#4Account holder’s name отговаря на името на титуляра на сметката. В твоя случай, ако решиш да кандидатстваш за кредитна карта, то върху картата, която ще получиш, ще бъде отпечатано твоето име.

#5Expiry date показва датата, в която картата ти вече няма да е валидна и ще бъде необходимо да се преиздаде
#6Payment network показва наименованието на платежната система на даден картов оператор (VISA, MasterCard, BORICA и др.)
#8CID представлява код за сигурност. Кодовете за сигурност се използват особено разпространено при онлайн плащания. Вместо ПИН код, от теб ще бъде изискано да въведеш кода за сигурност, който е изобразен от задната страна на кредитната ти карта.

CID кодът още се среща под абревиатурите :

  • CSC (card security code) 
  • CVD (card verification data) 
  • CVN (card verification number) 
  • CVV или CVV2 (card verification value) 
  • CVVC (card verification value code) и други


#9Signature strip - върху площта на тази лента се съдържат думите „Оторизиран подпис, валиден само ако е подписан“. Принципно, от теб ще бъде изискано да се подпишеш само когато плащаш чрез чекиране на магнитната лента на кредитната ти карта.

Но из някои търговски обекти все още се изисква да се подписваме, когато плащането се извършва посредством чипа на картата, въпреки че не е необходимо, тъй като сам по себе си той е достатъчна гаранция за сигурност, както вече обяснихме.  

Накратко, ако ти кандидатстваш за кредитна карта и бъдеш одобрен, то кредитната карта, която ще получиш, ще бъде асоциирана към твоя финансова сметка или акаунт. 

По сметката ти към кредитната карта ще бъде отпуснат от съответната финансова институция, в ролята й на кредитодател, кредитен лимит, който не представлява нищо по-различно от  максималния размер финансови средства, за който си одобрен
Като цяло картата ще позволи да бъдат начислени върху сметката ти покупки на продукти и услуги, а за извършените от теб парични транзакции, ще бъдеш таксуван периодично.

Малко психология зад кредитните карти

По същество кредитната карта се възприема от нас като удобство, от което се възползваме, заради това, че ни осигурява достъп до чужди пари при нужда. Самата идея да разполагаме с повече пари, отколкото можем да изкараме в момента, е доста съблазнителна като такава. С други думи, кара ни да ни засърбят ръце да похарчим малко повече от необходимото.

Имайки предвид това, когато обмисляме варианта да се сдобием с този финансов инструмент - кредитната карта -  много често попадаме в капана на собствените си мисли за малкото богатство, до което ще имаме достъп и безбройните начини, по които можем да го оползотворим.

Някъде назад и в сянка остава мисълта за начина, по който би трябвало да използваме кредитната карта, за разумното потребление на инструмента. Следвайки нишката на причинно-следствената връзка, при подминаването на този съществен момент, без проблем можем да попаднем в ситуация, в която проклинаме деня, в който сме решили да се сдобием с кредитна карта.

"Осъзнаването на евентуалните ползи или вреди, които кредитната карта може да ни донесе, представлява задължителна стъпка за всеки един потенциален картодържател. Проблемът при кредитните карти се крие в това доколко си готов да притежаваш такава. 

Касае доколко си възпитал или можеш да възпиташ у себе си нужното поведение на собственик на кредитна карта. Тук се спотайва и първоизточникът на множеството разнообразни мнения и доводи „за“ и „против“ притежаването на кредитна карта." 
Самото вземане на решение за кандидатстване за кредитна карта и евентуалното й притежание съвсем не е прост процес. Ти следва да си изключително наясно с нейните характеристики, би следвало да си запознат къде се крият рисковете от несъобразено държание на платец, когато вече си картодържател и към какво поведение трябва да се придържаш.
Погледнато от този ъгъл, нуждата от финансова култура, грамотност, съчетана с финансова самодисциплина е, ако не друго, то поне наложителна. Това са все качества, които с времето могат да бъдат изградени и възпитани у теб, ако сега не са точно най-силните ти черти, разбира се, при наличие на желание за това.

Какво е Бяла Карта и различава ли се от други кредитни карти на пазара?

Бяла Карта е международна кредитна карта, която можеш да използваш както в България, така и в чужбина. Бяла Карта е с кредитен лимит до 3000 лева и без такса при теглене на пари от банкомати в България.

Бяла Карта е гъвкава и достъпна, защото за кандидатстване няма изискване за трудов договор. За разлика от други кредитни карти на пазара, за Бяла Карта имаш шанс за одобрение дори при влошена кредитна история. 

Какво още е важно да знаеш за кредитните карти?

Отдели 5 минути за следващия пост, който ще те запознае с миниатюрните процеси, които се настъпват, когато използваш своята кредитна карта и за които надали някога си се замислял. 

Приготвили сме забавна инфографика, с която ще добиеш още по-добра представа какво по-точно означава и събира в себе си понятието „кредитна карта“.

ЧАСТ II → Как функционира кредитната карта?

0 Коментара