Кандидатствай Вход
Ще се повиши ли лихвеният процент по кредитна ти карта през 2023 г.?

Ще се повиши ли лихвеният процент по кредитна ти карта през 2023 г.?

В последните 2 години цените на всичко се повишиха значително. В България плащаме с между 30 и 100% повече за различни хранителни стоки, за сметки, гориво, дрехи, обувки, лекарства и други.

Съвсем обоснован в такава ситуация на висока инфлация е въпросът, кокто всички разнищват през последните месеци: “Дали ще се повиши лихвеният процент по вашата кредитна карта през 2023 г.?“

Всъщност, поскъпването на парите (което не е нищо по-различно от повишаване на лихвените проценти по кредитите), е естествен ход на всяка централна банка в ситуация на висока инфлация. По-високите лихви затрудняват достъпа до кредити, по-трудният достъп до средства ограничава потреблението, което пък от своя страна притиска цените надолу.

Повишаването на лихвените проценти е един вид лекарство за високата инфлация в пазарната икономика, както у нас, така и по света.

Могат ли компаниите за кредитни карти да променят лихвения процент по сметките ти?

От една страна финансовият пазар се саморегулира по отношение на размера на лихвите. Колкото и голямо да е изкушението на банките да вдигнат лихвите по кредити, търсенето на услугите и продуктите им ще намалее значително, ако го направят твърде рязко.

Пазарът на финансови продукти е силно конкурентен и винаги ще се намери поне един конкурент, който да предложи по-ниска лихва

От друга страна, кредитният бизнес е много строго регулиран. Има бариери и съотношения, отвъд които не може да се минава. Тарифите на търговските банки и небанкови дружества пряко или непряко зависят от основния лихвен процент. 

От 01.01.2023 г. основният лихвен процент на БНБ (Българската народна банка) е 1.42%, като той може да се промени до края на годината.

Поради обвързаността на българския лев с еврото, този лихвен показател е пряко свързан с основния лихвен процент, определен от Европейската централна банка (ЕЦБ). След години на отрицателни лихви, на последното си заседание през декември в края на миналата година, базовият лихвен процент на ЕЦБ за пореден път се повиши, като сега достигна 2%.

През 2022 г. търговските банки и небанкови финансови дружества също започнаха плавно повишение на лихвите по кредитите. Повечето банки все още държат нулеви нива на лихвите по депозитите.  

При кампании за привличане на нови клиенти по кредити обаче вече се забелязва покачване на офертните лихви – по-осезаемо при потребителските кредити и сравнително по-ниско при ипотеките (жилищните кредити).

Защо дългът по кредитна карта може да стане по-скъп?

Когато говорим конкретно за кредитни карти, няма очакване за голямо повишаване на лихвените проценти. 

Много по-вероятно е (и вече масово се наблюдава) е въвеждането или увеличението на различни такси към кредитните карти. На първо място, това е годишната или месечна такса за поддръжка на картата. Много от банките вече удвоиха тази такса, предлагайки на клиентите по-високи кредитни лимити

Ето и някои други примери за такси, които може да оскъпят кредитната карта:

  • Такси за SMS известяване
  • Такси за теглене на пари
  • Такси за плащане на POS терминал
  • Такси за преводи и вноски по кредитната карта и други

Какво да направиш, ако имаш дълг по кредитна карта?

В настоящата ситуация, наличието на какъвто и да било кредит е на път да се превърне в предизвикателство. Ерата на безплатните или евтини кредити свърши и потребителите трябва да се подготвят да затегнат коланите. 

Най-правилният подход е първо да се изплатят най-скъпите кредити

Ако размерът им не позволява бързо да бъдат платени, то по-добре е да се премахнат по-малките кредити, като по този начин се спестят разходи и се увеличи разполагаемият доход. За целта трябва целеустременост и сериозна дисциплина. Изкушаващите промоции не са на дневен ред.

Обединяването или консолидирането на кредити в момента е нож с 2 остриета. Както вече споменахме, офертите за нови кредитни продукти са осезаемо по-високи в сравнение с миналата година. Ако сега рефинансираш няколко малки заема под 1 по-голям, няма да постигнеш позитивите от едно подобно предоговаряне, а именно – намаляване на общата цена

Освен това, икономиката тепърва влиза в ситуация на растящи лихви. Обвързвайки се с нов голям кредит, поемаш риск да преживееш не едно повишаване на лихвите в следващите няколко години и дори до края на 2023 г.

За да сме максимално полезни, ще ти дадем още един добър съвет освен елиминирането на налични кредити. Той е да се опиташ да заделиш някаква малка сума, която да ти помага при нужда от пари до заплата или при някакъв непредвиден разход.

Може да ти се струва трудно, но заделянето  дори и на суми като 50 или 100 лв. на месец с времето се натрупват и в подходящия момент могат да се окажат безценен източник на средства. В тази статия можеш да прочетеш полезни съвети за това как да спестиш с кредитна карта

Ще се повиши ли цената на моята Бяла Карта през 2023-та година?

Бяла Карта винаги е целяла да бъде достъпен финансов продукт за масова употреба. Тя продължава да бъде без такса за теглене на банкомат в цялата европейска икономическа зона.

Бяла Карта няма годишна или месечна такса за обслужване на картата. При нея плащаш само лихва и то единствено върху онази част от кредитния си лимит, която си ползвал. За нас е чест да продължаваме да бъдем възприемани като верен приятел в трудни финансови ситуации. 

Текущата лихва по твоята кредитна карта зависи от продукта, който използваш. Ако не си наясно с лихвения процент, свържи се с финансовата институция, от която е кредитната ти карта и разбери всички необходими параметри.

При промяна на условията по твоята кредитна карта, можеш да се свържеш с финансовата институция, за да обсъдиш евентуалните възможности. Разбери дали и как можеш да предоговориш условията си или дали можеш да закриеш картата си преди изтичането на договора ти.

Кредитният бизнес е строго регулиран. Има бариери и съотношения, отвъд които не може да се минава. Тарифите на търговските банки и небанкови дружества пряко или непряко зависят от основния лихвен процент.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш