Кандидатствай Вход
Как да предпазиш добрия си кредитен рейтинг от коронавируса?

Как да предпазиш добрия си кредитен рейтинг от коронавируса?

Ако в състояние на извънредно положение се тревожиш за кредитния си рейтинг – не си сам и не е безпричинно.

Икономическата несигурност в следствие на пандемията от COVID - 19, може да сложи петно върху личните ти финанси. 

Факторите са много - от по-високите разходи за сметки и храна, в следствие на престоя вкъщи, до липсата на резервен фонд и ползването на повече кредитни средства. 

Наред с това, трябва да си подготвен и за допълнителен външен натиск  като загуба на работа или намаляване на трудовата ти натовареност например.

В следващите редове ще откриеш информация за това как изброените фактори могат да навредят на добрия ти кредитен рейтинг, а също и какви действия би могъл да предприемеш, за да противодействаш на процесите.

Ето как да предпазиш добрия си кредитен рейтинг от коронавируса

1. Следи зорко личните си финанси

В ситуация на абсолютна икономическа несигурност, първото и основно правило е да имаш бюджет и да се придържаш към него стриктно. Сега това е дори по-важно от всякога. 

Ревизирай всички свои активи и пасиви. Помисли кои от инвестициите ти биха ти послужили сега, но анализирай и какво би се случило с тях в бъдеще. 

Ако очакваш цената им сериозно да се увеличи, а в същото време нямаш голяма нужда да ги продаваш точно сега, запази ги. 

Ако цената им е паднала значително, но очакваш, че някога в бъдеще ще възстановиш загубите си, не продавай.

Помисли кое е по-добре – нов дълг или продажба на активи. А има и трети, препоръчителен вариант и той е да направиш нов, по-строг кризисен бюджет. Точка първа в него трябва да бъде да намалиш сериозно разходите си, като се постараеш спестеното да отиде за спешно погасяване на дълг. 

Ако нямаш кредити или бързо успееш да ги покриеш, не отпускай отново бюджета си, а се постарай да заделиш спешен фонд. 

Доброто управление на бюджета ти и на баланса активи - дълг гарантира опазването на добрия ти кредитен рейтинг.

2. Плащай регулярно кредитите си

Донякъде загатнахме в първа точка, че в ситуация на криза става още по-важно да намалиш кредитите си. Нередовните вноски по заеми са нещото, което автоматично влошава кредитния ти рейтинг. 

При неплащане на вноска по кредит, финансовите дружества са длъжни да изпратят справка за нередовните платци в Централния кредитен регистър на БНБ

Той пък е мястото, където всички кредитори правят справка преди да вземат решение дали да предоставят на подалия заявление човек заем или не.

Ако нямаш възможност да започнеш да плащаш предсрочно кредитите си, то се постарай поне да не пропускаш вноска

Тук е моментът да ти дадем съвет по отношение на твоята кредитна карта Бяла Карта. Покрий цялото си задължение. Даваме ти този съвет, тъй като Бяла Карта няма да ти струва нищо, когато не си ползвал кредитния си лимит. 

Тя няма годишна такса, нито такси за управление и обслужване на картата, така че спокойно можеш да я пазиш като резервен фонд. В случай на нужда можеш да разчиташ на тези пари на секундата.

3. Свържи се със заемодателя ти в случай на нужда

Много е важно да следиш финансовите новини. Не разчитай само на кредитна ваканция от Covid. Такава вероятно няма да засегне всички видове кредити, а и няма да трае безкрайно. 

В случай на затруднение да обслужваш кредита си, по-добре се свържи с кредитора си и опитай да предоговориш кредита или кредитите си.

Разсрочването му за по-дълъг период при по-малки вноски е за предпочитане пред неплащането на задължението ти и вписването ти в Централния кредитен регистър на БНБ.

Колкото и дълго да продължи настоящата коронавирус кризисна инфекция, не губи оптимизъм. Всичко ще се оправи. Икономическите цикли исторически доказват, че след всяка тежка ситуация като настоящата настъпва период на растеж и спокойствие. 

Сега е важно да подредиш личните си финанси и да запазиш доброто си кредитно минало. Така утре ще можеш отново да разчиташ на кредитните продукти, предлагани от банковите и небанковите институции и организации.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш