Кандидатствай Вход

Безконтактна карта

Дебитна или кредитна карта, която позволява на картодържателя да извърши плащане на стока, услуга или погасяване на дълг чрез прехвърляне на средства от своя сметка към сметка на търговец по безкасов /електронен/ път чрез доближаване на картата до безконтактен четец на терминалното устройство. За да бъде извършена безконтактна трансакция, както картата, така и терминалното устройство следва да позволяват безконтактно плащане.

Освен на ПОС терминал, картодържателите с безконтактни кредитни карти или дебитни - могат да теглят пари от безконтактни банкомати, които се срещат все по-често.

Най- важното

  • Безконтактното плащане е сигурен метод на плащане, използващ дебитна или кредитна карта, чрез използване на RFID и NFC технологии.
  • Информацията, предоставена през POS терминалите на търговците чрез безконтактно плащане, е криптирана, което означава, че е трудна за прихващане и кражба.
  • Безконтактните карти са удобен и лесен ме  тод за плащане, тъй като не изискват въвеждането на ПИН при всяка трансакция.

Безконтактните плащания и картите се появяват през 90-те години на миналия век. По онова време, броят на търговците, които използват технологията е много малък. От тогава до днес безконтактните карти и плащания са нещо нормално и широко разпространено.

Как да разбера дали моята карта е безконтактна?

Безконтактните карти имат символ, който го обозначава (четири извити линии). Ако имаш този символ на картата си – да, тя е безконтактна.

Как работят безконтактните карти?

Когато системата на търговеца изпише необходимата сума за плащане, клиентът трябва да приближи своята безконтактна карта към ПОС терминала. Информацията се предава по електронен път, системата приема плащането и сигнализира за успешното плащане със звуков сигнал, зелена светлина или отметка. След получаване на одобрението, трансакцията е завършена.

От съображения за сигурност само част от трансакциите на ПОС терминал изискват ПИН код на картата, за да може да се потвърди самоличността на потребителя.

По същия начин може картодържателите на безконтактни кредитни карти могат да използват и безконтактни банкомати. На безконтактните банкомати се изисква верификация с ПИН код, за да бъде завършена трансакцията.

Сигурни ли са безконтактните карти?

Благодарение на развититето на технологиите и системите за киберсигурност, цифровите плащания са много ефективни и безопасни.

Безконтактните карти всъщност са по-безопасни от обикновените. Причината е, че информацията, предоставена през POS терминалите на търговците чрез безконтактно плащане, е криптирана, което означава, че е трудна за прихващане и кражба.

Освен това, възможността за безконтактни плащания намалява необходимостта от носенето на много пари в брой, което намалява риска от кражба.

Какви са основните предимства на безконтактните карти?

  • Спестява време.
  • Не се изисква ПИН за всяка трансакция.
  • Високо ниво на сигурност. Безконтактните карти са сред най-безопасните форми на плащане, тъй като е трудно да се дублира еднократния код, който безконтактните карти генерират при всяка трансакция.
  • Намалява необходимостта на теглене на пари от банкомати. Това от своя страна елиминира възможността за кражба.
Да, твоята кредитна карта Бяла Карта е безконтактна. Можеш да използваш пластиката си или да дигитализираш своята кредитна карта в някои от мобилните портфейли - Google Pay или Apple Pay. По този начин ще можеш да плащаш с картата си и през телефона си.
За да използваш своята безконтактна карта Бяла Карта трябва да доближиш пластиката до ПОС терминала или до безконтактния символ на банкомата, от който искаш да изтеглиш пари. При теглене на пари в брой от безконтактен банкомат, трябва да верифицираш трансакцията с ПИН код.Когато използваш своята безконтактна Бяла Карта на ПОС терминал, не е необходимо да въвеждаш ПИН код при всяка трансакция.
Да, както всички безконтактни карти, така и Бяла Карта разполага с всички системи за сигурност, които защитават твоите плащания.