Кандидатствай Вход

Безконтактно плащане

Безконтактно плащане е всяко плащане с кредитна или дебитна карта, което не изисква  картата да бъде докосвана до или поставяна в POS-терминала. То е функция на самата платежна карта и е отбелязано върху пластиката със знак - 3 дъгообразни ивици.

Безконтактно плащане можеш да извършваш само с безконтактна карта. Такова правиш във физически магазини - на POS терминал.

При него е достатъчно да доближиш картата си на няколко сантиметра от устройството за плащане, за да платиш.

Само с безконтактна платежна карта ли можеш да извършваш безконтактни плащания?

Днес освен с физическа карта, можеш да плащаш и с дигитализирана такава. Принципът е абсолютно същият като безконтактно плащане - доближаваш телефона си до терминала, като преди това си инсталирал и активирал  дигитализираната си карта. Това е възможно, защото при дигитализираните карти се използва същата технология, каквото и при плащането с безконтактна платежна карта - NFC.

По-сигурно ли е безконтактното плащане в сравнение с контактното?

Общоприетото схващане е, че безконтактните карти са по-сигурни от обикновените. Това е така, защото, както вече споменахме, при тях се използва NFC технология - същата, която използват и дигиталните портфейли. Преведено от английски и съкратено от Near Field Communication - комуникация в близкото поле, при тази технология плащането изисква близък контакт между 2 различни устройства. Поради факта, че тази технология ограничава възможността за обмен на данни до разстояние от максимум 4 сантиметра, тя се счита за много по-надеждна алтернатива на контактните платежни карти.

Какви са ограниченията при плащане с безконтактна карта?

Както при плащането с контактна карта, така и с безконтактна такава, има определени лимити за сумата, под които не е необходимо да въвеждаш PIN код за удостоверяване на плащането. В България без PIN минават трансакции на POS терминал за под 100 лева. Имай предвид, че при определен брой трансакции, пак ще се наложи да удостовериш плащането си.

3rd party

Безконтактно плащане е всяко плащане с кредитна или дебитна карта, което не изисква картата да бъде докосвана до или поставяна в POS-терминала.

Да, твоята кредитна карта Бяла Карта е безконтактна. Можеш да използваш пластиката си или да дигитализираш своята кредитна карта в някои от мобилните портфейли - Google Pay или Apple Pay. По този начин ще можеш да плащаш с картата си и през телефона си.
За да използваш своята безконтактна карта Бяла Карта трябва да доближиш пластиката до ПОС терминала или до безконтактния символ на банкомата, от който искаш да изтеглиш пари. При теглене на пари в брой от безконтактен банкомат, трябва да верифицираш трансакцията с ПИН код.Когато използваш своята безконтактна Бяла Карта на ПОС терминал, не е необходимо да въвеждаш ПИН код при всяка трансакция.
Да, както всички безконтактни карти, така и Бяла Карта разполага с всички системи за сигурност, които защитават твоите плащания.