Кандидатствай Вход

Бюджет

Бюджет - какво е, как се прави, как да управляваш правилно своя личен бюджет

Бюджет е списък с всички планирани и очаквани приходи и разходи за даден период от време. Бюджетът може да бъде държавен, личен, фирмен, семеен и други.

Думата бюджет произхожда от галски – староирландски bolg „чанта“, откъдето навлиза в латински bulga „кожена чанта“ и продължава да се използва в този смисъл в старофренски bouge в смисъла на кожена чанта, портфейл, торбичка, кесия. Придобива днешното си значение от практиката на финансовите министри в Англия и Франция, които са държали своите фискални планове в кожена чанта. Това и до днес е традиция във Великобритания и други страни, където бюджетът се носи в Парламента в кожена чанта.

Смята се, че първи наченки на бюджетиране има още в древна Гърция и Рим. В България първият бюджет е съставен след Освобождението на страната от османска власт и обхваща периода 1.03.1879 – 1.03.1880 г. По това време все още в България няма официално приета българска парична единица, затова първият български бюджет е във френски франкове. Особеното е, че този бюджет има само разходна част. 

Задължителна структура на един бюджет е да има и приходна, и разходна част. Важно е да е ясен времевия период, за който въпросния финансов план е валиден. Независимо от вида и сложността на бюджета, в него най-общо казано се нанасят се всички приходи, инвестиции и очаквания за доходност и се съпоставят с всички разходи, падежи по кредити, и очаквани харчове. На база на всички приходи и разходи се очертава дали бюджета ще има излишък, или ще е в състояние на дефицит. Във втория случай следва да се предвиди финансиране чрез някакви кредити.

Как се управлява личен бюджет?

Личният бюджет трябва да е съобразен с периодите на получаване на заплата. Затова, най-популярно е той да се прави за период от 1 месец. Независимо от това, за изпълнението на личната месечна сметка трябва да се следи ежедневно. Най-добре е на база приходите и разходите да се определи дневен размер на разполагаемите суми и никога да не се харчи повече от този лимит. Добра практика е успоредно да се изготвя и годишен бюджет на домакинството. На по-големи периоди - например веднъж на 2 седмици или в месеца, да се прави анализ на изпълнението на годишния личен бюджет. Докато месечната сметка следва логиката на ежедневните разходи, годишният включва и малко по-високите цели на домакинството като нови покупки, инвестиции, почивки, ремонти и други.

Никога не харчи всичките пари, които получаваш. Опитвай се да заделяш поне 10% от разполагаемия си доход в авариен фонд.

3rd party

Бюджет е списък с всички планирани и очаквани приходи и разходи за даден период от време. Бюджетът може да бъде държавен, личен, фирмен, семеен и други.