Кандидатствай Вход

Динамична парола

Онлайн разплащанията представляват голям риск за теб и твоята кредитна и дебитна карта. В такива моменти на помощ идва динамичната парола, известна още като OTP (one time password) парола, 3D динамична парола, двуфакторна автентикация и пр. Тя представлява най-често 6-цифрен код, който се получава на мига и валидира дадена онлайн трансакция. 

Динамичната парола е уникална за всяко разплащане, откъдето идва и името ѝ. Тя се ползва основно при онлайн трансакции и се изисква след въвеждане данните на картата ти.

Възможно е банковата или небанковата финансова институция да издава такава парола през приложението за мобилно банкиране. След регистрация на картата в него, при всяко запитване приложението ще издава уникална динамична парола. Друга възможност е получаването на такава парола чрез SMS. И в двата случая има кратък времеви прозорец, в който паролата е валидна - обикновено от 30-ина секунди до няколко минути. 

Как работи динамичната парола?

Необходима е регистрация на картата - обикновено в сайт или на отделно приложение, където тази услуга се активира. След това динамичната парола може да бъде получена при поискване от мобилно приложение, предварително инсталирано на устройство на потребителя. Динамичната парола може също така да се получи автоматично като текстово съобщение на предварително зададен телефонен номер при опит за плащане в интернет.

Ако се ползва SMS услуга, най-често тя се получава след като данните на картата са били въведени в онлайн POS терминал. След въвеждане на паролата трансакцията се потвърждава. В случай, че има грешка или времето за ползване е изтекло, се изисква потребителят да въведе нова динамична парола. 

Кога да използваме динамична парола?

Обикновено динамичните пароли се получават чрез предварително зададено приложение на дадено устройство или чрез SMS на предварително зададен номер. Това условие гарантира, че даденият потребител не само потвърждава трансакцията с определена информация - като съдържанието на паролата, но и с принадлежността на даденото негово устройство. 

Паролата се използва основно при онлайн и мобилни разплащания като последна бариера и автентикация от страна на картодържателя.

Предимства на динамичните пароли

Основните предимства на динамичната парола в процеса на плащане са следните:

  • Сигурност при онлайн пазаруване: паролата комбинира няколко важни елемента, за да даде високо ниво на сигурност за всяко плащане. На първо място - това е самата информация в нея. На второ място - тя е неразривно свързана с устройство, което се притежава от даденото лице. И на трето място - тя е с много кратко действие, след което става невалидна. Трите нива на защита заедно правят изключително трудно преодоляването на тази защита, особено за случаи, когато данните по дадена карта са били компрометирани. 
  • Лесни за употреба: получаването на динамична парола е лесно и бързо. Тя се получава на мига и най-често се състои от 6 цифри. Така след получаване може лесно да бъде въведена в необходимото поле. Това не изисква и много допълнителни действия от страна на потребителя. 
  • Съвместимост: нуждата от смартфон или поне мобилно устройство прави динамичната парола достъпна за много потребители. Огромен е броят на хора с мобилни устройства в наши дни, затова и почти всеки може да ползва поне SMS динамична парола за потвърждение на плащания в интернет. 

Не на последно място - да активираш услугата е лесно, а комбинацията между статична и динамична парола осигурява отлично ниво на сигурност за твоите дебитни и кредитни карти

Недостатъци на динамичните пароли

Недостатъците на този вид автентикация са два основни:

  • Зависимост от устройство: една от степените на защита е и до известна степен минус на самата парола. Без определено устройство, на практика не може да се пазарува онлайн с дадена карта. Картата е свързана с него и това представлява от една страна сигурност, но от друга - това е и ограничение. 
  • Технически проблеми: възможно е поради твърде късно получена парола по различни причини тя да бъде въведена невалидна и да възпрепятства дадена трансакция. Това не е проблем в повечето случаи, защото лесно може да се издаде нова парола. Но може да е затруднение, когато много бързо и спешно трябва да се направи трансакция. 

Статична или динамична парола да използваме?

Най-често статичната и динамичната парола се ползват съвместно за потвърждаване на онлайн трансакции. Ако трябва да правиш избор е добре да използваш динамичната, като тя е с по-високо ниво на сигурност. 

В идеалния вариант, който се практикува от повечето банки, използвай и двете, тъй като това ще ти даде допълнителни нива на сигурност и защита от различни видове рискове. 

Ако получаваш своята динамична парола чрез SMS е добре да провериш дали телефонът ти има обхват. Ако проблемът не е в твоя телефон, добра идея е да се обадиш на твоята банка и да провериш причината. Същото важи и ако не получаваш динамична парола на друго мобилно устройство. 
Динамичната парола може да има различен период на действие - от 30 секунди до 30 минути в зависимост от институцията, приложението, SMS настройките и прочие. Затова изниква въпросът - може ли с една такава парола, в този диапазон на действие да се направи повече от една трансакция. И отговорът е - не, не може. Паролата се ползва само еднократно при плащане, след което става невалидна. Ако пробваш да я употребиш повторно, тази трансакция няма да получи автентикация и ще бъде отказана. 
Ако имаш възможност да избираш, винаги е по-добре да избереш издаване на динамична парола чрез мобилно приложение. Основната причината е, че това ти дава по-голяма независимост от това да чакаш SMS. Възможно е да нямаш обхват на телефона, да има забавяне по технически причини и прочее. При повече от една трансакция също е лесно да сбъркаш кой SMS за коя трансакция е необходим.