Кандидатствай Вход

Кредитна карта

Кредитната карта е платежен инструмент, които позволява на картодържателя да извърши плащане на стока, услуга или погасяване на дълг чрез прехвърляне на средства от сметка с предварително отпуснат кредитен лимит към сметка на търговец по безкасов /електронен/ път. Кредитната карта гарантира на търговеца, че договорената сума ще бъде усвоена независимо от възникнали обстоятелства.