Кандидатствай Вход

Кредитор

Кредитор е всеки, който предоставя кредит в замяна на някаква лихва. Това може да бъде както физическо , така и юридическо лице. Според вида на предоставения му лиценз, кредиторът може да е както банкова, така и небанкова финансова институция.

Кредитите от банка обикновено се отпускат след по-детайлна оценка на кредитоспособността на потребителите, поради което одобрението отнема повече време.

Кредитите, отпуснати от небанкова финансова институция обичайно са с по-нисък размер и по-кратки срокове от банковите кредити. Те са удобно решение при нужда от пари до заплата или възникване на извънредни разходи.

Общото за всички кредитори, независимо от лиценза им, е че те предоставят финансови средства срещу определено заплащане - лихва. Също така, за услугите си, кредитните институции може да изискват и допълнителни такси и комисионни.

Дейността на фирмите - кредитори се регламентира през Закона за кредитните институции. Частично дейността им се регулира и от Закона за потребителския кредит, Закона за събиране на вземания по потребителски договори и Закона за защита на потребителите. Има и закон, регламентираш кредитите изискващи като обезпечение недвижим имот.

Кредитните институции в България се вписват в специален регистър на БНБ, тъй като Българската народна банка е регулатор на целия финансов сектор у нас. Други институции, към които хората, изтеглили заем могат да се обръщат в случай на противоречие с фирма-кредитор , са Комисията по финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.

Съвет за по-добро управление на лични финанси:

Когато избираш кредит, задължително провери и сравни условията поне на няколко кредитори. За улеснение, онлайн ще откриеш разнообразие от кредитни калкулатори, с които можеш да сравниш бързо и лесно параметрите по конкретни кредитни продукти. Потърси и отзиви на други потребители, които вече са ползвали услугите на избраното от теб дружество. Преди да кандидатстваш, се запознай с цялата налична информация за кредитния продукт, на който си се спрял. Прочети договора си преди да подпишеш.

3rd party

Кредитор е всеки, който предоставя кредит. Това може да бъде както физическо , така и юридическо лице. Според вида на предоставения му лиценз, кредиторът може да е както банкова, така и небанкова финансова институция.