Кандидатствай Вход

Месечно извлечение

Месечно извлечение по сметка или по карта е документ, съдържащ информация за всички направени трансакции и начислени лихви и такси с финансовия инструмент за период от един месец.

Месечното извлечение съдържа лична информация и затова следва да се достъпва от клиента на съответната сметка след удостоверяване на самоличността му.

Каква информация се съдържа в месечното извлечение?

Конкретните данни които трябва да съдържа един такъв отчетен документ са:

  • Титуляр на сметката, за която е генериран репортът
  • Данни за самата сметка/карта - IBAN/номер на договор или на картата
  • Данни за отпуснатия кредитен лимит или наличната сума в началото на периода
  • Данни за сумата, налична по сметката в края на периода
  • Разбивка на всички трансакции, извършени в отчетния период, в това число информация за тяхната стойност и търговецът, при когото са извършени
  • Отчет за други разходи по сметката - месечна такса, лихва, зачислени бонус точки, начислени наказателни такси и други
  • Информация за датите за падеж, ако става дума за кредитна карта
  • Дължими думи - минимално и общо задължение
  • Информация за начините и методите за плащане на задълженията

Къде и как можеш да го получиш? 

Месечните извлечения обикновено са достъпни в потребителските профили на клиентите. Такива могат да се изпращат и по email. Има институции, които изискват клиентът изрично да посочи, че желае да получава месечно извлечение. Докато потребителят не посочи недвусмислено желанието си да получава автоматично генерирано извлечение, той има достъп до тази информация само ако проактивно потърси отчет за даден период.

Има и финансови институции, които изискват такса, за да генерират и изпращат месечно извлечение на потребителите си.

Бяла Карта предоставя месечно извлечение на клиентите си напълно безплатно, всеки месец. Достъп до него клиентите получават автоматично на email на всяко първо число всеки месец, както и в индивидуалния си клиентски профил - по всяко време. В профилите си, потребителите могат да филтрират и по-големи или по-малки периоди, за които да проследят потреблението си.

3rd party

Месечно извлечение по сметка или по карта е документ, съдържащ информация за всички направени трансакции и начислени лихви и такси с финансовия инструмент за период от един месец.