Кандидатствай Вход

Обменен курс

Обменен курс, или познат още като валутен курс определя колко е стойността на дадена валута по отношение на друга, тоест стойността на чуждестранна национална парична единица към местната национална парична единица. Произхожда от английското exchange rate или стойност на обмяна, размяна, на английски също и като foreign-exchange rate (стойност на обмяна за чуждестранна валута), или съкратено forex rate.

Кой и как определя обменен курс?

Всекидневно БНБ публикува курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути на интернет страницата си до 18:00 ч. българско време. Тези курсове са валидни за същия работен ден. При липса на обявен курс от БНБ към 18:00 ч. се използва този от предишния ден. Заедно с курсовете на българския лев към чуждестранните валути БНБ публикува и „обратен курс“ за същите валути, показващ равностойността на съответната чуждестранна валута за един лев. Обратният курс се изчислява, като се използват курсовете на българския лев към чуждестранните валути.

На база на основния обменен курс, обявен от Българската народна банка, търговските банки също публикуват ежедневно на своите интернет страници курса, на който са готови да закупят или да продадат някои валути за български левове.

Обикновено банките обявяват обменен курс купува и съответно -курс продава.

Курс „купува“ е цената, която е готова да плати банката, за да получи определено количество от търсената валута. Ако курсът е USD 1 = BGN 1.50, то това ще означава, че конкретната банка е готова да плати 1.50 лева, за да получи 1 щатски долар.

Курс „продава“ е цената, която банката иска да получи, в замяна на някакво количество от конкретна валута. Ако банката е обявила курс продава е USD 1 = BGN 1.50, то това означава, че тя иска цена от 1.50 лева, за да продаде 1 щатски долар.

Обменен курс е нужен, за да има контрол и яснота върху търговията с валути. Аналогично на начина, по който функционира форект търговията на българския пазар, работи и покупко-продажбата на валута на други пазари, в това число и в международен аспект.

3rd party

Обменен курс, или познат още като валутен курс определя колко е стойността на дадена валута по отношение на друга, тоест стойността на чуждестранна национална парична единица към местната национална парична единица. Произхожда от английското exchange rate или стойност на обмяна, размяна, на английски също и като foreign-exchange rate (стойност на обмяна за чуждестранна валута), или съкратено forex rate.