Кандидатствай Вход

Потребителски кредит

Потребителски кредит се отпуска тогава, когато клиентът има нужда от ограничено количество допълнителни средства, но не желае да посочва точната цел за изтеглянето им.

При кандидатстване за потребителски кредит е добре да се има предвид, че се преминава през процедура за оценка на кредитоспособността. Често се изискват едно или повече обезпечения - превод на работна заплата, поръчител и други. 

Размер и условия на потребителските кредити

Размерът на потребителски кредит може да варира до значително високи стойности, но няма гаранция, че кандидатът ще бъде одобрен за максималния възможен размер. Има и малки потребителски кредити, целящи да покрият конкретна покупка или нужда до заплата.

Характерна особеност на този  вид кредити е, че те винаги са придружени от Общи условия и Погасителен план. Вноските за погасяване могат да са равни или намаляващи - в зависимост от конкретната кредитна институция и желанието на клиента. 

В замяна на одобрената за използване сума, клиентът се задължава да плаща лихва в договорен размер. Възможно е да има и други разходи по кредита, за които клиентът трябва да бъде уведомен предварително.

Срокове за изплащане при потребителските кредити

Сроковете за изплащане на всеки конкретен кредит варират в някакъв диапазо

н и са плод на договорка между клиент и кредитор. Така, ако сумата, за която потребителят кандидатства е малък, срокът на кредита също може да е минимален - дори дни или седмици. При голям по размер кредит максималните срокове могат да достигнат 10-20 години.

Много съществена особеност при потребителските кредити е, че те не могат да револвират, т.е. усвоена веднъж, сумата не може да бъде използвана отново.

Добре е клиентът предварително да прецени от каква сума наистина се нуждае и в какъв срок може да е сигурен, че ще разполага със средства за обслужването на кредита.

Ползването на потребителски кредит е регламентирано от Закона за потребителския кредит, както и от европейското законодателство в областта. При проблеми, е хубаво клиентите да се свържат незабавно с финансиращото ги дружество, за да потърсят съвместно приемлив и за двете страни начин да решат затруднението.

3rd party

В света на кредитите има много и разнообразни видове заеми. Потребителски кредит се отпуска тогава, когато клиентът има нужда от ограничено количество допълнителни средства, но не желае да посочва точната цел за изтеглянето им.