Кандидатствай Вход
Защо е важно да застраховаш кредита си?

Защо е важно да застраховаш кредита си?

Кредитната застраховка защитава кредитополучателите при попадане в неочаквани и непредвидени ситуации, които биха могли да повлияят на възможността им да погасяват заемите си коректно. Примери за подобни ситуации могат да бъдат загуба на работно място, застрахователни проблеми, нетрудоспособност и други. 

Макар някои хора да смятат застраховката на кредита за излишен разход, тя може да осигури ценно спокойствие и финансова сигурност в трудни ситуации. Съществуват различни видове кредитни застраховки. Типовете варират спрямо типа финансов продукт, който потребителят иска да застрахова при неблагоприятни ситуации.

Какви видове застраховки на кредита има?

В зависимост от избрания от теб финансов продукт, типовете застраховки ще варират, но ние ще ти дадем някои основни опции, които се предлагат на пазара.

Кредитна застраховка "Живот"

Този вид застраховка има за цел да доизплати дълга на кредитополучателя при смърт. 

Кредитните застраховки "Живот" са изключително ценни за заеми в по-голям размер. Това важи с особена сила в случаи, когато от кредитополучателя зависят други лица, които биха били отговорни за изплащането на дълга в подобна ситуация.

Застраховка при нетрудоспособност

Тази застраховка може да осигури защита на кредитополучатели при настъпване на застрахователни събития като временна или трайна нетрудоспособност.

Ако кредитополучателят не е в състояние да изплаща вноските по кредита си поради заболяване или друг медицински проблем, този тип застраховка може да покрие нужните вноски докато застрахованият кредитополучател има възможност да се върне на работа.

Кредитна застраховка при безработица

Ако кредитополучателят остане без работа, кредитната застраховка при безработица може да покрие плащанията по кредита, докато кредитополучателят успее да си намери нова работа.

Застраховка на кредитна карта

В зависимост от вида кредитна карта, която си избереш, предлаганите застраховки ще варират. 

В най-общ вид обаче, този вид покритие осигурява защита на притежателите на кредитни карти, покривайки минималните дължими вноски или цялото задължение при загуба на работа, временна нетрудоспособност или друго. 

Други застрахователни пакети за кредитната карта могат да включват и защити при кражба, повреда на закупен с картата артикул или друго. 

Особености при различните видове застраховки на кредита

Условията, покритията и спецификациите на всяка застраховка зависят от две неща:

  • От конкретния кредитен продукт
  • От финансовия продукт, за който са предназначени - за ипотечен кредит, за потребителски кредит, за кредитна карта и т.н.

Също така, някои финансови или застрахователни институции може да предлагат застраховки с комбинация от покрития. 

Важно е да се отбележи, че кредитната застраховка често не е задължителна. В голяма част от случаите тя може да бъде добавена към кредита срещу допълнително заплащане. 

Всеки кредитополучател трябва внимателно да обмисли конкретните си нужди и финансово състояние, преди да реши дали може да си позволи и дали си заслужава да има застраховка. 

Защо е важно да се застрахова кредита и какви са предимствата?

Дава спокойствие в трудни ситуации

Освен че осигурява финансова защита, кредитната застраховка може да ти помогне да се чувстваш по-уверено и сигурно във финансовите си решения. Знанието, че имаш покритие в случай на неочаквани обстоятелства може да даде по-голямо спокойствие и да ти позволи да се фокусираш върху разрешаването им.

Защита на кредитната ти история

Едно от основните предимства на кредитната застраховка е, че тя може да ти помогне да избегнеш просрочване на заемите си, ако изпиташ неочаквани финансови затруднения. 

Например, ако загубиш работата си и не си в състояние да плащаш вноските по кредита си, кредитната застраховка може да влезе в сила и да покрие няколко брой вноски. Дали това е възможно, зависи от избрания от теб застрахователен продукт. 

Ако застрахователното събитие се покрива, ще имаш сигурност, докато успееш да си намериш нова работа, и ще пред предотврати просрочване на плащанията. Последното може да ти спести пари от такси, неустойки и влошаване на кредитния ти рейтинг. Както вероятно знаеш, кредитният рейтинг зависи от това колко коректно изпълняваш задълженията си към финансовите институции. 

В трудни, непредвидени финансови и житейски ситуации, платежоспособността ти може да намалее, а това да доведе до просрочване на задълженията ти. Това от своя страна може да доведе до по-труден достъп до финансови средства в бъдеще или по-скъпи типове заеми. 

За щастие обаче, използването на кредитна застраховка може да покрие част или изцяло разходите по кредита и да бъдат избегнати просрочи и влошаване на кредитната си история. Това е изключително важно, ако искаш да гарантираш сигурността на финансовото си състояние. 

Какво трябва да знаеш преди да се съгласиш да застраховаш кредита си?

Ако искаш да се възползваш от всички предимства на кредитната застраховка, трябва да се вземат под внимание факторите, които ще изброим в следващите редове. Разбира се, трябва да знаеш дали е предназначена за твоите нужди.

Разбери каква е цената

Кредитната застраховка може да бъде допълнителен разход, който увеличава цената на кредита или финансовия продукт. Внимателно обмисли възможностите и доколко си заслужава този допълнителен разход и доколко допълнителната застрахователна сума ще увеличи месечните вноски по заема ти.

Разбери какво е покритието

Различните видове кредитни застраховки предлагат различни видове покрит риск. Преди да се спреш на своята застраховката, увери се, че в резултат на злополука, тя ти осигурява покритието, от което се нуждаеш. Не пропускай да попиташ и дали е валидна за целия период на срока на кредита или има някакви изключения. 

Разбери процесът на предявяване на претенции

Преди да преминеш към сключване на договор за застраховка, трябва да разбереш какъв е процесът по предявяване на претенции. Това включва разбиране на всички документи, които може да се изискват, и всички срокове за предявяване на претенция. 

Помисли дали няма алтернативи

Макар кредитната застраховка да е ценен продукт, възможно е не винаги да е правилният избор за теб. Ето защо, помисли дали няма алтернативи като например фонд за спешни случаи. 

Каква е надеждността на застрахователя?

И накрая, но не на последно място, проучи каква е надеждността на застрахователя. Увери се, че ще застрахова с надеждна и реномирана компания. 

Като обмислят внимателно тези фактори, клиентите могат да вземат информирано решение дали да закупят кредитна застраховка и кой вид покритие е най-подходящ за техните нужди.

Като цяло използването на застраховка на кредита ти може да се окаже изключително разумно финансово решение, ако искаш да имаш по-голяма сигурност в несигурните времена. 

Когато направиш застраховка, ще имаш възможност да предпазиш финансовото си състояние дори и в неочаквани ситуации като - загуба на работа, здравословни проблеми и други. 

Кредитната застраховка може да ти помогне да управляваш дълговете си по-ефективно, да не попадаш в ситуация, в която да просрочваш 

плащанията и да предпази кредитната ти история. 

Това от своя страна може да ти помогне да запазиш здравето на своите лични финанси по време на икономически предизвикателства, но и да ти спести пари от бъдещи заеми и кредити. 

По какъв друг начин можеш да си гарантираш по-голямо спокойствие в трудни ситуации?

Неочакваните събития в живота са много. За щастие, на пазара има различни продукти, които при правилно използване могат да ти донесат спокойствие или сигурност. 

Освен застраховките, такъв продукт могат да бъдат и кредитните карти, защото с тях можеш да имаш одобрен заем в джоба си и да реагираш винаги, когато имаш нужда. Разбира се, както при избор на застраховка на кредита ти, така и при избора на кредитна карта, трябва да се съобразиш с нуждите и възможностите си. 

Ако търсиш кредитна карта, която да не натоварва бюджета ти, когато не я използваш, но да ти дава сигурност в непредвидени ситуации, може да избереш Бяла Карта.

Защо Бяла Карта?

Бяла Карта е международна кредитна карта с лимит до 5000 лева и без годишна такса за обслужване на картата. Това означава, че ако не я използваш - няма да ти струва абсолютно нищо.

Тя може да бъде един вид алтернатива на потребителски кредит. Разбира се, зависи за покупка на какво са ти нужни парите.

Когато пък имаш нужда от нея, ще можеш да я използваш, както намериш за необходимо - без притеснения от излишни такси. Бяла Карта е без такси при плащане на ПОС, онлайн, няма и такси при теглене на пари в брой от банкомат в България и останалите страни от Европейския съюз. 

И не забравяй, Бяла Карта също дава възможност да застраховаш кредитната си карта. За да се възползваш, трябва да се свържеш с екипа ни за обслужване на клиенти и да поискаш да ти разяснят възможностите, които има и как да се възползваш от тях. 

Ако търсиш кредитна карта, която да ти дава защита при нужда, това може да правилният избор за нуждите ти. 

0 Коментара