Кандидатствай Вход
Предизвикателството семеен финансов бюджет или как да постигнеш успешна финансова програма

Предизвикателството семеен финансов бюджет или как да постигнеш успешна финансова програма

Семейният бюджет често е неглижиран от повечето семейства у нас. Това неминуемо води до непрактично използвани ресурси, извършване на повече разходи и до непредсказуеми вариации на приходите и разходите.

Ако направиш разчет на семейния бюджет за няколко месеца подред ще осъзнаеш какъв е неговия алгоритъм и динамика, както и навиците си на пестене, харчене, покупки, спестявания и инвестиции. 

Ще можеш да анализираш по-осъзнато различните ситуации, в които попадаш при боравенето с парите си. Така ще започнеш да развиваш своята финансова грамотност по отношение на паричните потоци в личен план и у дома.

Предизвикателството семеен финансов бюджет или как да постигнеш успешна финансова програма?

Балансираният финансов бюджет е първата стъпка към финансовото ти здраве. Правилното планиране на семейния бюджет помага за по-голяма финансова стабилност, както и за изграждането на финансова култура на правилно управление на личните пари в семейството.

Най-важно е първоначално да решиш:

  • дали ще създадеш общ бюджет с обща каса;
  • дали всеки ще има свой бюджет и останалото ще бъде общ фонд;
  • дали всеки ще се справя сам.

Алтернативите не са много, но взаимната отговорност е гаранция за баланс, независимо на кой вариант се спреш.

Други въпроси, които е важно да обмислиш, са:

  • Кои са основите при изграждането на твоя бюджет?
  • Какви цели си поставяш чрез създаването на семейния бюджет – в дългосрочен и краткосрочен план?
  • Установяване на приходите от всички източници.
  • Установяване на разходите по всички пера – като задължителните са на преден план.
  • Създаване на реални лимити за разходите.
  • Мотивация и проследяване на изпълнението на семейния финансов план.

Семейният бюджет съдържа приходна и разходна част.

В активите влизат всички постъпления от лични доходи. Това могат да бъдат заплата, наеми, допълнителни или нерегулярни доходи, пенсии, акции и всичко, което може да донесе приход на семейството.

В пасивната част се включват всички разходи свързани с домакинството, разходите за храна, облекло, личните разходи на всеки член от семейството, данъци, застраховки, транспорт, забавления, разходите свързани с децата.

Финансовият бюджет може да се генерира и управлява по няколко начина.

Механичен - в електронен или хартиен табличен вариант, чрез попълване на балансов лист. За целта могат да се ползват улесненията на Еxcel таблиците.

В този формат се завежда семейния дневник на разходите и приходите. Описват се ръчно всички разходи по пера – задължителни разходи свързани с комунално-битови услуги като наеми, телефонни услуги, такси интернет, разходи, свързани с децата, храна. Включват се и други разходи, които не са от съществено значение, както и непредвидените разходи.  

Онлайн можеш да намериш и много готови безплатни варианти на таблици за финансово планиране и семеен бюджет, с допълнителни идеи.

Автоматизиран - чрез използване на софтуер или готова онлайн платформа.

Вече има много безплатни софтуери или онлайн базирани програми за управление на личните финанси. В допълнение често има и бонус опции като възможност да се проследяват дати и срокове на регулярните и задължителни плащания чрез напомняния. 

Това неминуемо се отразява благоприятно на разходите, защото се избягват начисляването на лихви при просрочване и няма шанс да спрат някоя комунална услуга, ако си пропуснал датата за плащане.

Каква роля играя кредитната карта в автоматизирания семеен финансов бюджет?

Правилната кредитна карта може да ти помогне в начинанието автоматизирането на семейния бюджет.

Онлайн бюджетирането е съвременен начин за създаване и следене на бюджета, тъй като софтуера се намира онлайн и се свързва директно с банковите сметки, с които се извършват трансакциите.

По този начин по-лесно проследяваш разходите си. Преди да създадеш реалистичен бюджет, трябва да знаеш колко и за какво харчиш. В зависимост от картовия продукт, който използваш може да имаш достъп до моментна снимка на разходите си.  

Притежателите на кредитна карта Бяла Карта например, могат да се възползват от онлайн профила си, в който могат да вадят извлечения за трансакциите. Така, използвайки картата в ежедневието си, ще знаят къде отиват парите им. Това ще помогне за по-ефективно управление на парите им. 

С кредитната си карта, можеш да си поставяш лимити за ползване. Ако искаш повече да не използваш картата си, можеш да влезнеш в онлайн профила си и да блокираш определени функции на своята Бяла Карта. 

Това е удобство, което ти напомня да не превишаваш определения ти лимит за харчене. В същото време, тази функция дава по-голяма сигурност на твоите пари, защото при кражба или загуба на картата, можеш да реагираш веднага. 

Финансовите инструменти са важни за всички, които искат ефективно да управляват своите финанси и бюджет.

Още съвети за бюджетиране

Изграждането на ефективен семеен бюджет изисква създаването на реалистичен финансов план. Той от своя страна изисква дефиниране на финансови цели, анализ на разходите и приходите.

Много е важно бюджета да бъде оптимално съобразен с нуждите на семейството и всеки един негов член.

Ако създаването на един такъв бюджет се приеме като предизвикателство към всички от семейството, ще се намерят много вътрешни ресурси за намаляване на разходите или за тяхното правилно пренасочване. Също могат да се търсят допълнителни резерви за увеличаване на паричните активи.

Оптимизирането на бюджета се извършва на база самонаблюдение на реалните разходи. Необходима е и финансова грамотност за правилното му изграждане, проследяване и анализиране.

Има редица наръчници и книги по финансова грамотност, които би могъл да прочетеш. Там обикновено са събрани накуп водещи насоки и съвети от топ експерти или хора, които са натрупали позитивен опит в менажирането на личните финанси. 

Важно е да оцениш правилно всички неща, от които можеш да спестиш средства, тъй като почти всяка стока, продукт или услуга има еквивалент в ниския, средния и високия ценови клас.

Необходимо е да се прави постоянно проследяване и авто-одит на личния и семеен бюджет. Бюджетът се прави винаги в началото на месеца и не бива да се смесва с отчета на разходите в края на същия. Той трябва да дава реалистични прогнози за балансиране на общите средства.

50/30/20 е вариант, който ще ти спести усилия, ако си ангажиран или ти е трудно да водиш по-прецизен бюджет. Планирай 50% от бюджета за регулярните плащания, 30% за т.нар. плаващи или непредвидени разходи и 20% определи за финансови цели.

При добре структуриран бюджет се следи за оптималното разпределение на парите, проследяват се неотложните, второстепенните разходи и тези за развлечения и пътувания. Така могат да бъдат спестени и пари от различните пера. 

Финансово грамотният човек не запълва постоянно бюджетни дупки, не изпада в емоционален стрес от финансови дефицити и може да се справи с непланирани финансови ситуации. Изграждането на правилен бюджет дава прекрасни възможности за оптимизация на финансовата стабилност.

С тези съвети за изграждане на семеен бюджет Бяла Карта се надява да ти помогне да използваш оптимално своите пари. А в случай на неотложна или непредвидена нужда не забравяй, че твоята кредитна карта може да ти помогне.

0 Коментара