Кандидатствай Вход
Цената на кредита – как да следиш колко всъщност ще платиш, когато ползваш заеми?

Цената на кредита – как да следиш колко всъщност ще платиш, когато ползваш заеми?

Ползването на заеми е практика, към която все повече хора прибягват в днешно време. 

Причините за нея биха могли да бъдат най-различни – от временни финансови затруднения, през спешно възникнали разходи до нужда от средства за стартиране на собствен бизнес проект. 

При всички случаи, когато вземаш заеми, твоето решение трябва да бъде максимално разумно, както и да разполагаш с възможно най-голямо количество информация. 

Цената на кредита – как да следиш колко всъщност ще платиш, когато ползваш заеми

За да разбереш колко точно ще ти струва вземането на заем, ще трябва да изчислиш годишния процент на разходите му (ГПР).

Според чл.19, ал.1 на Закона за потребителския кредит, ГПР включва общите разходи на кредита за потребителя, настоящи или бъдещи. 

В това число:

  • лихви;
  • други преки или косвени разходи;
  • комисионни;
  • възнаграждения - като например на посредници и други.

Тези разходи са представени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

Важно е да се упомене също и какво НЕ включва цената на кредита. В нея например не влизат възможните разходи за неизпълнение на задълженията. 

Тя също така не включва различни от покупната цена на стоката или услугата, които потребителят дължи при покупка на стока или предоставяне на услуга - независимо дали плащането е в брой или чрез кредит.

Ефективни начини за изчисляване и сравнение на общата цена на кредита

Един от най-важните въпроси е колко всъщност ще платиш за връщането на съответните заеми, заедно с начислените по тях лихви. Точен и прецизен отговор на този въпрос могат да ти дадат приложенията от типа „Калкулатор лихви“.

Какво представлява “калкулатор лихви”?

По своята същност калкулатор лихви е онлайн приложение, предназначено за изчисляване на плащанията на заеми и кредити. 

Има калкулатори за различните видове кредити:

  • потребителски кредит;
  •  ипотечен кредит;
  • бърз заем и т.н.

След като въведеш информацията за взетата сума, типа на заема и лихвения процент, калкулаторът може да изчисли какви вноски ще ти се налага да плащаш всеки месец и колко е цялата дължима от теб сума. 

Разбира се, в мрежата са налични множество калкулатори за лихвата с най-различни характеристики, така че трябва да си наясно какво точно ти трябва. 

Или казано с други думи, избраният лихвен калкулатор е нужно да отговаря на кредита, който си взел.

Основни предимства на калкулатор за лихви

Основното предимство да използваш лихвен калкулатор при избирането на оферти за заеми, отговарящи в максимална степен на твоите финансови възможности и интереси, съставянето на адекватен план за изплащането им, следенето на евентуални промени по условията в реално време и т.н. 

Ето малко повече информация за преимуществата, които би могъл да получиш от калкулатор лихви.

Информиран избор на оферти за заеми 

Посредством използването на лихвен калкулатор ти ще имаш възможност да вземеш по-информирано и отговарящо на интересите ти решение, когато оглеждаш различни оферти за заеми. 

Един надежден калкулатор ще ти позволи не само да виждаш условията по заемите така, както те са записани от потенциалния кредитор, но и да разбираш какво означават тези условия за теб. 

Изчислявайки колко точно ще ти се налага да платиш заедно с лихвите, по-лесно ще избереш опцията за заем, най-изгодна за теб от финансова гледна точка и спестяваща ти максимално количество разходи.

Съставяне на план за изплащане 

Както вече посочихме по-горе, чрез лихвен калкулатор ще видиш не само крайната сума, която трябва да платиш, но и дължимите вноски на месечна база. 

Това ще ти позволи да си съставиш адекватен план за изплащане, базиран на конкретните условия по заема или кредита.  

План, който да използваш, за да разпределяш по оптимален начин наличните средства, както и да поддържаш прецизен контрол върху своите разходи и харчове.

Точни данни в реално време 

В зависимост от договора между теб и твоя кредитор, е възможно при определени условия лихвените проценти да променят своите нива. Подобно развитие на обстоятелствата несъмнено е стресиращо за всеки един длъжник, тъй като е изправен пред нови условия във връзка с покриването на своите задължения. 

Благодарение на лихвените калкулатори ще си способен да намалиш до минимум стреса за себе си, тъй като своевременно ще можеш да изчислиш как промените се отразяват върху редовните вноски и плащания, които ти се налага да правиш. 

И съответно ще вземеш адекватни мерки, за да гарантираш своята финансова стабилност и сигурност в новата ситуация.

Инструментите от категория „Калкулатор лихви“ са изключително  достъпни и удобни. Съвсем не са ти нужни компютър или лаптоп, за да ги използваш по предназначение. 

Можеш винаги през мобилния си телефон да проверяваш оферти за заеми, които са ти попаднали, и да разбираш дали те са удачен вариант за теб в настоящия момент.

Как да намалиш цената по кредита си?

Без странични и допълнителни разходи

Спестяването на всякакви допълнителни разходи по кредита е важно условие, за да намалиш цената му. Ако се налага да ползваш гарант (поръчител), твърде вероятно е назначаването му от кредитната институция да ти струва допълнително.

Затова може би е добре да намериш свой близък за такъв. Трябва да знаеш, че тази фигура е на практика солидарна с тегления заем и също носи отговорност за неговото изплащане.

Ако по някаква причина не можеш да плащаш месечните си вноски, кредитната институция вероятно ще поиска от твоя поръчител да погаси твоите задължения като покрие пълния размер на кредита.

Плащай навреме и редовно

Ако си нередовен в изплащането на своя кредит, твърде вероятно е да ти се начислят наказателни такси за неизпълнение на задълженията. Те трябва да бъдат платени отделно от установения погасителен план, а техният размер и условия са обикновено ясно упоменати в договора за кредит. 

Постарай се да избягваш сценария, в който не плащаш задълженията си навреме с добро планиране, бюджетиране и фонд за спешни случаи.

Възползвай се от своите права и от застраховката си

Ако виждаш, че няма да се справиш със следващата вноска по кредита, обърни се към финансовата институция. Може да имаш възможност да отложиш плащането.

Хубаво е да си добре запознат с условията, при които, ако имаш застраховката на кредита, тя може да покрие твои вноски. Например при болест или съкращение от работа. Ако условията са налице, е редно да се възползваш от правата си.

Рефинансиране

Обикновено това е препоръчителна опция, ако имаш повече от един кредит - така можеш да обединиш заемите си в един общ. Рефинансирането на практика е теглене на нов заем, с който погасяваш своите вече натрупани задължения. 

С него можеш да получиш по-изгодни условия за изплащане - като по-кратък период на изплащане, по-ниска месечна вноска и пр. 

Винаги е добре да следиш пазара за изгодни оферти - не само при другите банки, но и при своята. Конкуренцията на пазара за кредити е голяма и ако си доказал, че си редовен и надежден клиент, шансовете ти за одобрение на рефинансиране са добри.

Предсрочно изплащане

Предсрочното изплащане на кредит е твое право, също гарантирано в закона за потребителския кредит. Почти сигурно твоят кредит има и клауза с допълнителни такси при предсрочно изплащане. 

То може да е както пълно, така и частично - и по този начин да намалиш тежестта на месечните вноски  за целия срок на кредита или скъсиш периода на изплащане. 

Защо да избереш Бяла Карта?

Ако държиш на сигурността си във финансов и житейски план, ти препоръчваме възможно най-скоро да кандидатстваш за кредитна карта Бяла Карта.

Тази гъвкава и удобна кредитна карта е способна да ти предостави допълнителни финансови средства точно тогава, когато се нуждаеш най-много от такива. 

Финансови средства за покриване на спешни разходи или пък за реализиране на перспективен проект или инвестиция, от които ще имаш полза в бъдеще.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш