Кандидатствай Вход
Важни дати за кредитни карти, които трябва да знаете

Важни дати за кредитни карти, които трябва да знаете

Когато имаш кредитна карта, носиш отговорност за връщането на цялата усвоена сума, но с това не изтича ангажимента ти.  Научи кои са най-важните дати за кредитните карти, които трябва да знаеш. 

Ако имаш кредитна карта, трябва подробно да се запознаеш с важните дати в договора ти. Това ще ти помогне да не изпадаш в ситуация на просрочие, което да повлияе на кредитния ти рейтинг. В същото време, ще можеш да управляваш кредита си по-ефективно. 

Ето 5 важни дати за кредитни карти, които трябва да знаеш

Падеж за плащане

Датата за падеж на плащане на кредитната ти карта е най-важната дата, която трябва да знаеш. Това е крайната дата, на която трябва да платиш поне минималната дължима сума по своята кредитна карта.

Ако просрочиш плащане или я пропуснеш, може да ти бъдат начислени такси, лихви, но и да влошиш кредитния си рейтинг.

Последното може да доведе до затруднен достъп до финансиране в бъдеще.

 

Датa за плащане на годишна такса

Ако си се спрял на кредитна карта, която има годишна такса, добре е да знаеш на коя дата да очакваш да те таксуват. Ако не знаеш кога е тази дата, може да се изненадаш и да се случи в неудобен за теб момент. 

Когато се информираш за периода, в който годишната такса ще бъде усвоена, ще имаш и подготвени средства. 

Ако не искаш да плащаш такса още една година, можеш да:

  • Закриеш кредитната си карта
  • Да предоговориш условията с издателя
  • Анулирай текущата карта при първа възможност и потърси такава, която няма годишна такса за обслужване.

Картите с годишни такси може да предлагат по-ниски лихвени проценти, а картите без такси може да имат по-високи лихвени проценти.

Имай предвид, че не всички карти, които имат годишна такса имат полезни предимства като кешбек, лоялна програма, програма с отстъпки и други. Така, дори и да имаш по-ниска лихва по кредитната си карта, ГПР може да се окаже неоправдано висок. Поради тази причина, още преди кандидатстването, информирай се добре за условията, които банковата или небанковата финансова институция имат. 

Ако пък не мислиш да използваш картата си редовно, а искаш да имаш кредитна карта за извънредни разходи, търси кредитна карта без годишна такса за обслужване.

Пример за такава карта е Бяла Карта. Освен това, тя няма такса при теглене на пари от банкомати в страните от Европейския съюз, няма и такси при плащане на ПОС или онлайн.

Дата за генериране на месечното извлечение по кредитната карта

Извлечението по кредитната ти карта представлява документ, който включва всички трансакции, направени с твоята карта през предходния месец. В него се съдържат салдо, преводи, тегления, задължения, крайно салдо. 

Извлечението на кредитната ти карта е изключително важно, защото чрез него можеш да проследиш къде са отишли парите ти. Това може да ти помогне да бюджетираш по-добре и да „отрежеш“ ненужните разходи.

Освен това, в извлечението можеш да ревизираш всички направени трансакции, за да се увериш, че няма неправомерни такива. Ако забележиш трансакция, направена с твоята кредитна карта, веднага се свържи с центъра за обслужване на клиенти на финансовата институция. Те от своя страна трябва да ти окажат съдействие за изясняване на случая.

Дата или период, в която е възможно да кандидатстваш за повишаване на твоя кредитен лимит 

Банковите или небанковите финансови институции понякога отпускат по-нисък кредитен лимит. Причините може да са различни - влошено ЦКР, недостатъчни доходи, липса на кредитна история или друго. 

Това често се прави с цел да се даде шанс на картодържателя да покаже, че ще е стриктен в обслужването на задължението. 

Някои финансови институции обаче дават шанс за поетапно увеличаване на кредитния лимит по картата. При някои това се случва с проактивно предложение от страна на финансовата институция. 

Картодържателите на Бяла Карта например, могат да увеличат кредитния си лимит след 2 месеца, в които са обслужвали изрядно своята карта. Процедурата е изключително улеснена.

При други - картодържателят трябва да сам да подаде искане за увеличение на кредитния лимит. 

Ако твоят договор е от втория тип, важно е да запомниш в какви периоди или срокове можеш да кандидатстваш за увеличаване на лимит по кредитната ти карта. Така ще си знаеш, че няма да изпуснеш момента.

Датата на изтичане на кредитната карта

Крайната дата на валидност на кредитната ти карта е изписана на видно място на предната страна на картата. Това е последният ден, в който ще можеш да използваш пластиката си. Това обаче не означава, че акаунта ти е закрит. 

Повечето институции изпращат нова пластика своевременно, а от теб се изисква да унищожиш старата си карта. 

Ако от финансовата институция не се свържат с теб, обади се към центъра им за обслужване на клиенти, за да задействаш процедурата. 

Изброените по-горе дати са важни, но при теглене на кредит или при кандидатстване за кредитна карта, трябва подробно да се запознаеш с правата и задълженията си. Това може да ти помогне да избегнеш излишни такси и лихви.

И не забравяй, че информираността и отговорността са първите стъпки към финансовата стабилност и независимост. 

Крайният срок за плащане на минималната сума по кредитната карта е индивидуална и се определя от финансовата институция.

Датата на изтичане на срока на валидност на кредитната карта може да се намери на лицевата страна на картата и обикновено е посочена като месец и година.

Датата за плащане на годишната такса за кредитната карта зависи от това какво финансовата институция е определила. По-често - тя е една година след датата на издаване на картата.

0 Коментара