Кандидатствай Вход

Дълг

Какво представлява?

Дълг във финансовия смисъл на думата е парично задължение, заем, който трябва да се изплати. Той възниква в момента на усвояване на какъвто и да било заем и приключва в момента на цялостното му погасяване.

Какви видове задължения има?

Според вида на изтегления заем се квалифицира и вида на самия дълг. Може да е ипотечен дълг, потребителски и т.н.

Освен по вида на кредитния продукт, дългът може да се квалифицира и по различни други фактори, например:

  • срок (краткосрочен, средносрочен или дългосрочен)
  • задължено лице (държавен, частен, фирмен)
  • според коректното му обслужване (редовен, просрочен)...

Високата финансова култура предполага хората да запознати както с правилното управление на задълженията си, така и с критериите за избор на кредитен продукт, от който се нуждаят във всеки конкретен случай.

Специалистите по управление на лични финанси съветват до теглене на кредит да се стига при точно и ясно дефинирана нужда и с ясна визия на потребителя как ще погаси задължението.

Има и различни похвати как да избереш правилния размер кредит според вида на дълга. Те се определят най-вече като съотношение на размера на задължението към чистия месечен доход. Добре е всички кредити, които човек изплаща да не надвишават 20-30% от чистия му доход. В противен случай рискът да се изпадне в състояние на невъзможност да се обслужва заема е голям.

Въпреки всеобщото схващане, тегленето на кредит не е задължително нещо лошо. Често, използването на заем може да ти спести време и дори пари. Вместо да спестяваш с години, за да събереш пари за собствено жилище, например, би могъл да си го вземеш на кредит. Така няма да губиш пари за наем, а в същото време ще си използвал заема за инвестиция. Погасителният план ще те дисциплинира да правиш редовни вноски, а придобивката ти става твоя лична собственост веднага, още преди изплащане на дълга.

3rd party

Дълг във финансовия смисъл на думата е парично задължение, заем, който трябва да се изплати. Той възниква в момента на усвояване на какъвто и да било заем и приключва в момента на цялостното му погасяване.

В случай че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.12% на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 43,2%. Лихвата е само 3.6 % на месец или 0.12 % на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.ПРИМЕР:Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.12% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.24 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.24 лева.Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта bialakarta.bg.