Кандидатствай Вход

Дебитна карта

Дебитна карта е разплащателно средство, свързано с конкретна сметка. По нея могат да се получават работни заплати или други приходи. Разполагаемата сума по дебитна карта представлява лични средства на картодържателя.

Каква е разликата между кредитна и дебитна карта?

Най-важната разлика между кредитна и дебитна карта е произходът на средствата в нея. При дебитната карта, разполагаемата сума е собственост на притежателя на картата. Няма лимит какъв да е размера на притежаваните средства в сметката и съответно - в картата. Има дневни, седмични и месечни лимити, с които потребителят трябва да се съобразява. По дебитна сметка могат да бъдат издадени повече от една дебитни карти.

При кредитните карти, разполагаемата сума представлява кредит, отпуснат от финансова институция. Кредитните карти са изключително полезни при пътувания и резервации в чужбина. Притежателят на кредитна карта се ползва с по-високо доверие сред много търговци по света.

Разлика между кредитен и дебитен BIN (БИН)

BIN (БИН) са първите 6 до 8 цифри от номера на платежната карта. В тези номера е закодирана информация за самата карта - вида на платежната системна, издател, вид на картата и т.н. Кредитният БИН се ползва с повече доверие при трансакции, а редица бизнес сектори дори имат ограничение и не позволяват плащания с карти с дебитен БИН. 

Дебитната карта се свързва с по-ниски разходи при теглене на пари от банкомат.

В повечето случаи, дебитната сметка, особено с издадена дебитна карта към нея, има месечна такса за поддръжка. За сметка на това обаче, при нея няма лихва, която клиентът плаща, за да ползва средствата. В зависимост от конкретния финансов продукт, дебитната сметка може да има и спестовен характер и потребителят може да получи годишна лихва за средствата си.  Разходите за теглене на банкомат или преводи с дебитна карта са по-ниски, в сравнение с тези при кредитните карти.

3rd party

Дебитна карта е разплащателно средство, свързано с конкретна сметка. По нея могат да се получават работни заплати или други приходи. Разполагаемата сума по дебитна карта представлява лични средства на картодържателя.