Кандидатствай Вход

Годишен лихвен процент

Годишен лихвен процент - какво значи и как се определя?

Годишен лихвен процент, или казано по-просто лихва, е цената, на която вземаш пари на заем или срещу която предоставяш спестяванията си на разположение на финансова институция за период от 1 година.

За крайния потребител - бил той физическо или юридическо лице, най-важен е реалния годишен лихвен процент, който плаща или получава. Този лихвен процент се определя на пазарен принцип и всяка финансова институция сама определя размера му за всеки свой продукт.  Реалният лихвен процент обаче няма как да не зависи от макро показатели като основния лихвен процент. 

Основният лихвен процент (ОЛП) е инструмент, чрез който се регулира и измерва стойността на валутата в една държава. Основният лихвен процент в България се определя от Българската народна банка. Когато той се повиши, обикновено това се случва при силна икономика, повлича със себе си и лихвите в частните банки и финансови институции. Когато Централната банка намалява размера на основния лихвен, частните банки също намаляват лихвите по продуктите си. Това обикновено се случва когато икономиката е затруднена и има необходимост да се стимулира тегленето на кредити и да се осигурят нови работни места.

Как се определя годишен лихвен процент?

В отделен регион или държава съответната централна банка определя размера на основния лихвен процент. Вече описахме по каква логика се регулира той.

Централната банка обявява размера на основния месец всеки месец. На база на този процент и пазарни показатели като конкуренти, търсена доходност и т.н., частните финансови институции определят или променят лихвените проценти по собствените си продукти. За да се застраховат, че няма да претърпят загуби, частните кредитори обикновено сформират един по-сложен лихвен процент, който се състои от фиксирана и плаваща част. Плаващата част е обвързана с някакъв показател, който в случай на покачване на основния лихвен процент, ще повиши достатъчно и годишния лихвен процент по техните кредитни и депозитни продукти.

3rd party

Годишен лихвен процент, или казано по-просто лихва, е цената, на която вземаш пари на заем или срещу която предоставяш спестяванията си на разположение на финансова институция за период от 1 година.

В случай, че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.14%* на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.ПРИМЕР: Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.14% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.78 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.78 лева.Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 50.40%. Лихвата е само 4.2% на месец или 0.14% на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта bialakarta.bg.*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.