Кандидатствай Вход

Годишен процент на разходите (ГПР)

ГПР или Годишният процент на разходите изразява общите разходи по кредита за потребителя, настоящи или бъдещи (лихви, други преки или косвени разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид), изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит.

Годишният процент на разходите по кредитна карта Бяла Карта е в размер на 64.96%* и е изчислен при следните допускания:

  • Потребителят ще изпълнява своите задължения в съответствие с условията и сроковете на Договора;
  • Пълният размер на кредита е усвоен от Потребителя незабавно;
  • Лихвата и другите разходи се начисляват в съответствие с тези усвоявания и погасявания на главницата и съгласно клаузите, предвидени в договора за кредит.

 

*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.

Как се изчислява ГПР? Как да оцениш кредитен продукт според Годишният процент на разходите му?

Годишният процент на разходите включва в себе си всички разходи по един кредит, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. В  интернет има разнообразие от кредитни калкулатори, с които можеш да изчислиш и сравниш разходите по всеки един кредитен продукт. Когато избираш кредит, не гледай само лихвата, а и какви други разходи са включени в Договора. Възможно е един заем да е с по-висока лихва, но крайна му цена да е по-ниска като се включат всички такси и разходи. ГПР е най-обективният критерий, по който можеш да оцениш всеки един заем.

Какво друго освен ГПР трябва да гледаш, когато избираш кредит?

Цената на кредита често е функция от неговия размер и срок. Добре е да се съобразиш точно от каква сума се нуждаеш и да не теглиш повече пари, отколкото са ти нужни. Също така, прецени дали не можеш да си позволиш по-висока месечна вноска за сметка на по-кратък срок на кредита. Все пак, всеки човек има по-ясен хоризонт за предстоящите 2-3 години, но дългосрочното обвързване с кредит крие риск.