Кандидатствай Вход

Инфлация

Инфлация има, ако е налице общо повишение на цените на стоките и услугите, а не само на някои отделни артикули. В периоди на висока инфлация намалява покупателната способност на хората. Иначе казано - с една и съща сума пари могат да си купят все по-малко неща.

Намаляването на стойността на парите се измерва благодарение на потребителски кошници. Те могат да са различни, според вида на потребителските стоки, които включват. Годишното повишение на цените се измерва чрез сравнение на цената на цялата кошница в даден месец от годината с цената й през същия месец на предходната година.

Как се регулира инфлацията?

Работата по следенето и регулирането на повишението на цените и намаляването на покупателната способност на хората е на централните банки. Те успяват да контролират цените чрез валутната си политика. В периоди на по-висока инфлация, централните банки повишават основния лихвен процент, който повлича след себе си и лихвите по кредитните продукти за бизнеса и хората. По-скъпите кредити понижават търсенето и потреблението. При обратната ситуация, централната банка може да си позволи да печата пари, с което допринася за обезценяване на валутата, но пък стоимулира потреблението.

Какво да правим в периоди на повишени цени?

Всъщност, една умерена и контролируема инфлация е здравословна за икономиката. Тя показва повишение на производството, на доходите и на потреблението. Като почти всичко в икономиката обаче, и при инфлацията има цикли - редуват се периоди на ниска и на висока инфлация.

Трябва да се знае също, че според проучванията хората усещат инфлацията по-висока от официалните данни. Това се случва, защото тези домакинства може да потребяват стоки извън тези, които формират официалния размер на инфлацията.

Хубаво е при по-високи цени да се стремим и към повишаване на доходите, да не държим прекалено много пари в брой, а да ги инвестираме в злато или недвижимо имущество

3rd party

Инфлация има, ако е налице общо повишение на цените на стоките и услугите, а не само на някои отделни артикули. В периоди на висока инфлация намалява покупателната способност на хората. Иначе казано - с една и съща сума пари могат да си купят все по-малко неща.