Кандидатствай Вход

Кредитен лимит

Кредитен лимит е максималната възможна сума, с която можеш да разполагаш по кредитна карта или овърдрафт. Той е различен за всеки отделен финансов продукти се определя от дружеството - кредитор.

Размерът на кредитния лимит за всеки отделен клиент е различен и зависи от оценката на неговата кредитоспособност. Обикновено първоначално се отпуска един размер на кредитен лимит, а в последствие, на база поведението на клиента, лимитът може да се увеличава докато достигне максималния възможен размер за финансовия продукт.

Твоят кредитен лимит е максималната сума, която мжоеш да ползваш по своята кредитна карта.

3rd party

Кредитен лимит е максималната възможна сума, с която можеш да разполагаш по кредитна карта или овърдрафт. Той е различен за всеки отделен финансов продукти се определя от дружеството - кредитор.

Кредитният лимит по Бяла Карта се определя на база твоите месечни доходи и извършената оценка на кредитоспособността ти. В Бяла Карта имаме автоматизирана и ясно структурирана скоринг система за одобрение на кредитните лимити. Определянето на кредитен лимит по Бяла Карта е строго индивидуално и е съобразено с възможностите на всеки един клиент.Не се притеснявай, процедурата по увеличаване на кредитен лимит е същото толкова лесна, колкото и първоначалното кандидатстване. Постарали сме се всичко да се случва по телефона или онлайн. Стига да обслужваш коректно своята Бяла Карта, кредитният ти лимит може да бъде увеличаван периодично. Постарали сме се всичко да се случва бързо и лесно - по телефона или онлайн.След като изминат 2 месеца, в които притежаваш и обслужваш редовно Бяла Карта, ние можем да извършим нова оценка на кредитоспособността ти с цел проверка на възможността отпуснатия кредитен лимит да бъде увеличен. В случай че не си съгласен с увеличението на кредитния ти лимит или искаш увеличение, но по-малко от автоматично одобреното, може да ни се обадиш на 0700 20 140 или да ни пишеш на help@bialakarta.bg.  Максималният кредитен лимит по Бяла Карта е 5000 (пет хиляди) лева. Всеки коректен клиент има възможност в някакъв момент от живота на своя договор да достигне тази сума, като поетапно е увеличавал своите лимити по Бяла Карта.