Кандидатствай Вход

Кредитен превод

Кредитните преводи са бърз, сигурен и ефикасен начин за прехвърляне на средства. Клиентите ги предпочитат при превод на заплати, плащане на сметки, прехвърляне на пари към други лица, както и за международни преводи.

Въпреки че са удобни, кредитният превод може да бъде свързан с определени такси и комисионни. Кога и как да го използваш правилно, ще научиш в следващите редове.

Какво представлява кредитният превод?

Кредитният превод представлява национална или трансгранична платежна услуга, при която притежателят на разплащателна сметка изпраща средства към сметката на получателя. 

Извършването на превода може да се извърши между сметки в една и съща или различни банки, както и между сметките на едно и също или различни лица. 

Кредитният превод се нарича също така „директен превод“.

Разлики между кредитен превод и дебитен превод

За разлика от кредитния превод, при който изпращачът трансферира пари до сметката на получателя, при дебитния превод получателят инициира транзакция от сметката на платеца. Едно от условията за извършване на този вид превод е изпращачът да предостави съгласие пред своята банка, която от своя страна изпраща на получателя копие от документа.

Директният дебит често се използва, когато се нуждаеш от кредит, но има условие заплатата ти да се превежда по сметката на финансиращата страна. В случай че доходите ти постъпват в различна банка, едно от решенията е директният дебит. По този начин банката, която ти отпуска кредит, служебно изисква сумата от разплащателната ти сметка в съответната банка.

Как се прави кредитен превод?

Кредитният превод преминава през няколко стъпки:

  • Начало на транзакцията: Изпращачът, или така нареченият „наредител“, инициира извършването на превода, като попълва различни данни. Обикновено това са име на получателя, IBAN на неговата сметка, SWIFT/BIC код на банката, съответната сума и валутата, както и основание за превода.
  • Обработка от банката: След инициирането на превода, банката получава заявката и трансферира сумата от сметката на платеца към сметката на получателя. Ако транзакцията е междубанкова, банката на наредителя ще прехвърли средствата чрез междубанкови системи за разплащане.
  • Получаване на сумата: След като банката на наредителя извърши транзакцията, сумата се кредитира по сметката на получателя и той вече разполага със средствата.

Някои от често срещаните термини при кредитния и директния дебит са „вальор“ и „сетълмент“. 

Вальор за изпращача е датата, когато банката задължава сметката му, а вальор за получателя е датата, когато средствата постъпят в банковата му сметка. 

Сетълмент е финализирането на банковите операции между участниците в транзакцията. 

Платежни системи за кредитни преводи

Кредитните преводи и директните дебити могат да се извършват през RINGS, БИСЕРА или SEPA.

  • Платежната система RINGS (Real-time Interbank Gross Settlement System) представлява системата за брутен сетълмент в реално време и чрез нея може да се прехвърлят суми със стойност на или над 100 000 лв.
  • БИСЕРА (банкова интегрирана система за електронни разплащания) е междубанкова платежна система, която позволява транзакции в левове между банкови сметки на суми под 100 000 лв.
  • SEPA (Single Euro Payment Area) представлява “единна зона за плащания в евро“, която прави възможни преводите в евро в Европейската икономическа зона (ЕИЗ). SEPA е разработена от Европейския платежен съвет (ЕПС) с цел да подпомогне интеграцията на европейския пазар чрез опростяване на трансграничните електронни плащания в евро между страните, включени в SEPA. Тя се осъществява чрез стандартизиране на платежните средства и условията за плащане между тези страни, с цел да бъдат направени евтини и сигурни, подобно на местните разплащания. Участниците в SEPA включват държавите-членки на Европейския съюз, както и Норвегия, Лихтенщайн, Исландия и Швейцария. В рамките на SEPA клиентите на банките трябва да могат да извършват преводи към сметки на получатели в еврозоната, използвайки една и съща банкова сметка и еднакви платежни инструменти.

Кредитният превод SEPA е удобен начин за изпращане или получаване на пари от гореспоменатите държави. Например, ако работиш като фрийлансър с клиенти от Европейския съюз, можеш да получаваш парите си по SEPA сметка в евро, като така ще избегнеш загубата на пари при превалутиране в лева.

Директният превод SEPA се различава единствено по това, че е повтарящо се плащане с предварителна авторизация. Този вид превод позволява да се избегне досадното платежно нареждане за кредитен превод на периодични транзакции, като например ежемесечни комунални разходи. Чрез схемата за директен дебит SEPA, банката автоматично прави това вместо теб и изпраща парите директно от твоята сметка.  

Безопасност и рискове на кредитните преводи

Кредитните преводи безспорно са един от най-предпочитаните и сигурни начини за прехвърляне на средства, но и те крият своите рискове. Такива рискове могат да бъдат измами, некоректно въведени данни и компрометиране на предоставената чувствителна информация.

Колкото повече се развиват технологиите, толкова повече расте и броят на киберизмамите. Клиентите трябва да са особено бдителни за фишинг атаки и никога да не следват съмнителни линкове или да предоставят банковите си данни на неоторизирани лица. Двуфакторната автентикация и внимателното следене на транзакциите са ефективни начини за превенция на банкови измами.

Потребителите също така трябва да внимават за погрешното въвеждане на данните на получателя. Ако средствата постъпят при грешен получател, процедурата по установяване на грешката и евентуалното връщане на парите по сметката на наредителя може да е тромава и понякога без резултат. 

Бъдещето на кредитните преводи в дигиталната епоха

Бъдещето на кредитните преводи в дигиталната епоха обещава иновации, които ще улеснят, ускорят и подобрят процеса на прехвърляне на пари, като същевременно ще се подобри и сигурността на транзакциите.

Развитието на технологии като блокчейн може да направи кредитните преводи по-бързи и по-евтини без участието на посредници. В допълнение, някои банки вече предоставят възможност на своите клиенти да изпращат и получават пари през онлайн банкиране само чрез попълване на телефонен номер.

Напредъкът в регулаторен план също играе важна роля за подобряването на условията за извършване на кредитни преводи. Например, Директивата за платежните услуги 2 (PSD2) в Европейския съюз подпомага развитието на отвореното банкиране, като по този начин благоприятства появата на финтех компании. 

По този начин се насърчава конкуренцията, което е в плюс на потребителите.

3rd party

За разлика от кредитния превод, при който изпращачът трансферира пари до сметката на получателя, при дебитния превод получателят инициира транзакция от сметката на платеца. Едно от условията за извършване на този вид превод е изпращачът да предостави съгласие пред своята банка, която от своя страна изпраща на получателя копие от документа.

Да, можеш да теглиш пари от АТМ със своята Бяла Карта. За да го направиш, не е необходимо да носиш пластиката със себе си. За да го направиш, това можеш да направиш като дигитализираш картата си в мобилните портфейли - Google Pay или Apple Pay. Научи повече тук.Можеш да теглиш пари от всяко АТМ устройство, на което има безконтактен символ. Отвори мобилния си портфейл, в който предварително е добавена твоята Бяла карта, доближи телефона до безконтактния символ на АТМ устройството и въведи ПИН кода си.
При задържане на кредитна карта Бяла Карта от АТМ устройството се свържи незабавно с екипа ни на телефон 0700 20 140 /съобразно тарифния ти план/
За да използваш своята безконтактна карта Бяла Карта трябва да доближиш пластиката до ПОС терминала или до безконтактния символ на банкомата, от който искаш да изтеглиш пари. При теглене на пари в брой от безконтактен банкомат, трябва да верифицираш трансакцията с ПИН код.Когато използваш своята безконтактна Бяла Карта на ПОС терминал, не е необходимо да въвеждаш ПИН код при всяка трансакция.