Кандидатствай Вход

Кредитна история

Кредитна история има всеки, който поне веднъж е усвоил някакъв кредит. В различните страни има различни регистри, в които се съхранява информация за поведението на кредитополучателите. У нас това е Централният кредитен регистър на БНБ.

Всеки български гражданин, който поне веднъж е теглил кредит, вече е вписан в ЦКР. Информацията там се съхранява за период от 5 години назад. До 15-то число на всеки месец всички финансови дружества са длъжни да подават към Централния кредитен регистър информация за всички активни кредити, които са отпускали. 

Според това дали си обслужвал коректно или не своя кредит, в регистъра ще бъде вписано дали си "редовен", или имаш закъснения в плащанията. Има 3-степенна скала на възможните забавяния в обслужването на кредита. Ето какви са 4-те възможни статуса за кредитната история на всеки български гражданин в ЦКР за всеки отделен заем, който е ползва;

  • Редовен – това са кредити, които се обслужват редовно и няма забавяне в плащанията на вноските.
  • Кредити под наблюдение – това са кредити, със забава в плащанията от един до три месеца.
  • Необслужвани кредити – това са заеми с просрочени вноски за период от три до шест месеца.
  • Загуба – това са всички кредити, които не са изплащани повече от шест месеца.

В някои държави, кредитния скоринг е коефициент.

Как се изгражда кредитна история?

Както споменахме, започваш да градиш своето кредитно минало в мига, в който изтеглиш първия си заем. Ако обслужваш редовно своите кредити, градиш добра кредитна история.

Ако обаче изпаднеш в забава да плащаш вноските си, това ще е сигнал за всички финансови институции в бъдеще да помислят дали да ти отпуснат заем, или не.

Как да провериш своето кредитно минало?

Дори и да бъдеш вписан със забава в кредитния регистър, можеш да възстановиш плащането на вноските и пак да станеш редовен клиент. В случай, че си имал кредити със забавяния, но в последствие си коригирал поведението си, това ще е добър сигнал за кредиторите да ти гласуват доверие и в бъдеще.

3rd party

Кредитна история има всеки, който поне веднъж е усвоил някакъв кредит. В различните страни има различни регистри, в които се съхранява информация за поведението на кредитополучателите и тяхната кредитна история. У нас това е Централният кредитен регистър на БНБ.